Հ.Մ.Ը.Մ. Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄԻ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ՝ Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՇՐՋԱՆԷՆ ՆԵՐՍ

0 0
Read Time:4 Minute, 58 Second

Ծրագրաւորուած աշխատանքները միշտ ալ յաջողութեամբ պսակուած են, առաւելագոյն արդիւնքը արձանագրելով: Յատկապէս միութենական կեանքի մէջ շատ կարեւոր է Ռազմավարական ծրագրումը, ճշդելու համար անոր ուղեգիծը եւ առաւելագոյն միջոցներով իրականացնելու՝ հետապնդուած նպատակները: Այս սկզբունքով է, որ Կեդրոնական Վարչութիւնը նշանակած է Ռազմավարական ծրագրումի յանձնախումբ մը, որ կը բաղկանայ հետեւեալ եղբայրներէ. Արմէն Աբրահամեան (ատենապետ), Տոքթ. Շահէ Ենիգոմշեան, դոկտ. Ռազմիկ Շիրինեան, Վիգէն Դաւիթեան, Արամ Սիսեռեան, Արտօ Աճէմեան եւ Գէորգ Մանկլեան: Յանձնախումբի մօտ Կեդրոնական Վարչութեան կապն է փոխ ատենապետ եղբ. Գօգօ Պալեան: Ռազմավարական ծրագրումի ծիրէն, յանձնախումբը աւելի քան երկու տարիներէ ի վեր աշխատանք կը տանի Հ.Մ.Ը.Մ.ի ներկայ իրավիճակը քննելու եւ գէթ ապագայ տասնամեակի ուղեգիծը ճշդելու: Երկու տարիներու արդիւնաւէտ աշխատանքէն ետք, Կեդրոնական Վարչութիւնը կազմակերպեց եռօրեայ համագումար մը, որպէսզի քննէ եւ իր արժեւորումը կատարէ ակնարկուած աշխատանքին: Համագումարը տեղի ունեցաւ Ապրիլ 16-18, 2010ին, Հ.Մ. Ը.Մ.ի Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու Շրջանային Վարչութեան կեդրոնին մէջ մասնակցութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.ի շրջաններու Ռազմավարական ծրագրումի պատասխանատու ներկայացուցիչներուն, որոնք ժամանած էին Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արեւելեան եւ Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու, Գանատայի, Արժանթինի, Ֆրանսայի, Եգիպտոսի, Լիբանանի եւ Պարսկաստանի շրջաններէն: Համագումարին, հեռախորհրդակցական միջոցով (Skype) հետեւեցան Հ.Մ.Ը. Մ.Հ.Ա.Ս.Կ.ի Կեդրոնական Վարչութեան փոխ ատենապետ եղբ. Օշին Փիրումեան եւ Եւրասիոյ Շրջանային Սկաուտական յանձնախումբի (Eurasia Regional Scout Committee) ատենապետ եղբ. Բագրատ Եսայեան: Համագումարը սկիզբ առաւ Ուրբաթ, Ապրիլ 16-ի երեկոյեան: Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական վարչութեան անունով ներկաները ողջունեց փոխ ատենապետ եղբ. Գօգօ Պալեան, որ բարի գալուստ մաղթեց եւ շնորհակալութիւն յայտնեց մասնակիցներուն, որոնք իրենց սուղ ժամանակը տրամադրելով, հեռաւոր շրջաններէն մէկտեղուած էին «Հ.Մ. Ը.Մ.ի շրջաններու ռազմավարական ծրագրումի երկամեայ իրենց աշխատանքները ներկայացնելու, Հ.Մ.Ը.Մ.ի ընդհանուր աշխատանքային դժուարութիւններուն լուծումներ տալու եւ ընդհանուր ուղղութիւններ ստանալու«: Համագումարին մասնակցեցաւ նաեւ Թեհրան Հայ Մշակութային եԱրարատ« Կազմակերպութիւնը (Հ.Մ. Ա.Կ.), յանձինս եղբ. Էդուին Նաճարեանին, որ բարձր գնահատելով կազմակերպուած համագումարը, Հ.Մ.Ա.Կ.ի Կեդրոնական Վարչութեան անունով շնորհակալութիւն յայտնեց հրաւէրին համար, ընդգծեց կարեւորութիւնը նման համագումարներու կազմակերպման եւ յոյս յայտնեց, որ նման միացեալ աշխատանքները կը շարունակուին: Այնուհետեւ համագումարը սկսաւ Դոկտ. Ռազմիկ Շիրինեանի «Սփիւռքեան Իրականութիւններ« նիւթի ներկայացումով: Եղբայրը առաջին հերթին բացատրեց Սփիւռքի համակարգը եւ ՍփիւռքՀայաստան յարաբերութիւններու հասկացողութիւնը: Ապա, զրոյցի ձեւով շարունակելով իր նիւթի ներկայացումը, անդրադարձաւ Սփիւռքի պատմական հոլովոյթին՝ ցեղասպանութենէն ետք, Սփիւռքեան գաղութներու հաստատման եւ կազմաւորման, Հ.Մ. Ը.Մ.ի հիմնադրութեան, հայրենամերձ եւ հեռակայ գաղութներու հոլովոյթին, Սփիւռքի ներկային եւ մեր հասկացողութիւնը, անկախ Հայաստան եւ Սփիւռքի հետ ունեցած մեր կապերուն մասին: Եղբայրը իր ընդգծումներուն մէջ ներգրաւեց ներկաները օգտակար տեսակէտներ քաղելով անոնցմէ: Օրուան երկրորդ նիւթը եՌազմավարական Ծրագրումը Հ.Մ.Ը.Մ.ի համար« ներկայացուց տոքթ. Շահէ Ենիգոմշեան, որ առաջին հերթին բացատրելով Հ.Մ.Ը.Մ.ի համար Ռազմավարական ծրագրումի կարեւորութիւնը, անոր իրականացման համար անհրաժեշտ գտաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի շրջապատի քննարկումը, գաղութային փոփոխութիւններուն մասին տեղեկանալը, գաղութներու մարդկային ոյժի մակարդակը, հայ լեզուի գործածութեան հարցը, աշխատանքային յատուկ քննարկումներու նախաձեռնումն ու նիւթականի ծրագրաւորումը եւ թափանցիկ ըլլալու անհրաժեշտութիւնը: Եղբայրը եւս իր մատնանշումներուն բաժնեկից դարձուց ներկաները: Խիստ շահեկան այս զոյգ դասախօսութիւններէն ետք, յանձնախումբի ատենապետ եղբ. Արմէն Աբրահամեան ներկայացուց Հ.Մ.Ը.Մ.ի ներկայ իրավիճակը համաշխարհային մակարդակի վրայ: Ան ժողովականներուն ներկայացուց Հ.Մ.Ը.Մ.ի բոլոր շրջաններու, մեկուսիներու եւ մասնաճիւղերրու անցեալի եւ ներկայի պատկերը, արձանագրած յաջողութիւններն ու նուաճումները, դժուարութիւններն ու ձախողութիւնները: Եղբօր ուսումնասիրութիւնները եւ բացայայտուած ախտաճանաչումները կատարուած էին շրջաններու եւ մասնաճիւղերուն յղուած հարցարաններու պատասխաններէն, եՄարզիկ« պաշտօնաթերթի յօդուածներէն, Հ.Մ. Ը.Մ.ի անցեալի Ընդհանուր ժողովներու արձանագրութիւններէն, հեռաձայնային եւ այլ հաղորդակցութեան կապերով: Կատարուած ուսումնասիրութիւններու լոյսի տակ, ժողովականները լայնօրէն անդրադարձան միջոցներու մասին, որոնք Հ.Մ.Ը.Մ.ը առաւել հետաքրքրական ու քաշողական կրնան դարձնել հայկական գաղութներէն ներս, ընդգծեցին հայ լեզուի եւ հայրենասիրութեան ոգին սկաուտական եւ մարզական շարքերէն ներս առաւել հզօրացնելու, աշխատանքային արհեստավարժ միջոցներ որդեգրելու եւ երիտասարդութիւնը ղեկավարութեան առաջնորդելու, ինչպէս նաեւ զանոնք հայրենիքի հետ առնչելու կարեւոր եւ գրաւիչ միջոցներու մասին: Ընդգծուեցաւ յատուկ աշխատանք տանիլ ոչ հայկական վարժարաններ յաճախող աշակերտութիւնը ընդգրկելու Հ.Մ.Ը.Մ.ի եւ ընդհանրապէս հայկական շրջանակներէն ներս: Խիստ կարեւոր գտնուեցաւ նաեւ համագործակցութեան ստեղծումը Հայաստանի Սփիւռքի նախարարութեան հետ եւ ինչպէս նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի գործունէութեան ընդարձակումը հայրենիքի մէջ: Առաջին օրուան արդիւնաւէտ աշխատանքներէն ետք Շաբաթ, Ապրիլ 17 ի ամբողջ օրը, մասնակիցները բաժնուեցան երկու խումբերու եւ մանրամասնօրէն քննեցին համաշխարհային հասկացողութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.ի զօրութիւնները, տկարութիւնները, պատեհութիւններն ու մարտահրաւէրները հետեւեալ կարեւոր մարզերէն ներս. Հայերէն լեզուի սահուն խօսակցութեան, Մարզական ծրագիրներու, Հայ երիտասարդութիւնը գրաւելու, Սփիւռքի մէջ տարածուելու, Տնտեսական ծրագիրներու, Հ.Մ.Ը.Մ.ը Հայաստանի մէջ, Ղեկավարման կառոյցը, Անդամակցութեան պահպանման, Միութենական կառոյցի, Քարոզչութիւն Հայաստանի Սփիւռքի նախարարութեան հետ գործակցութիւն, Սկաուտական ծրագիրներ, Գործակցութիւն այլ հայկական կազմակերպութիւններու հետ, Արդի միջոցներու որդեգրում, Արհեստավարժներու օգտագործում, Կամաւոր աշխատանքի Արդիւնաւէտ օրուան աշխատանքներէն ետք, մասնակիցները խրախճանքընթրիք մը ունեցան Կլէնտէյլի «Ֆենիսիա« ճաշարանը, որու ընթացքին առաւել մտերմացան եւ շրջաններու Հ.Մ.Ը.Մ.ի աշխատանքներուն մասին յաւելեալ տեղեկութիւններ փոխանցեցին իրարու: Կիրակի, Ապրիլ 18-ի առաւօտեան, համագումարի մասնակիցները ընդգծելով Հ.Մ.Ը. Մ.ի ապագայ տեսլականի կարեւորութիւնը, եզրափակեցին Հ.Մ.Ը.Մ.ի հզօրացման նպաստող խմբակային ուսումնասիրութիւնները եւ ներկայացուցին իրենց ախտաճանաչումները եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ը երիտասարդութեամբ հզօրացնելու իրենց առաջարկութիւնները: Համագործակցութեան հեռանկարով, մասնակիցները օգտակար համարեցին ընդհանրական համացանցի մը ստեղծումը, որպէսզի բոլոր Հ.Մ.Ը.Մ.ականները կարենան օգտագործել զայն: Համագումարը վերջ գտաւ նոյն օրը կէսօրին: Յանձնախումբի անունով շնորհակալական ելոյթ ունեցաւ եղբ. Արմէն Աբրահամեան, որ շնորհաւորելով ներկաներու հետաքրքրութիւնն ու օգտակար ներդրումը համագումարի ընթացքին վստահեցուց, որ համագործակցութեամբ կարելի է յանձնախումբի ցարդ առած նախնական քայլերը զարգացնել եւ իր նպատակակէտին հասցնել: եԴրական մեծ քայլ առնուեցաւ այս հանդիպումով, որ իր օգտակար անդրադարձը ունենալու է սփիւռքեան մեր իրականութեան մէջ: Միասնաբար, լուրջ հետեւողականութեամբ եւ համաշխարհային մակարդակով մենք պիտի կարողանանք մեր հարցերը լուծել«, ընդգծեց եղբ. Աբրահամեան: Սրտի իր խօսքը փոխանցեց նաեւ Կեդրոնական Վարչութեան փոխ ատենապետ եղբ. Գօգօ Պալեան, որ առաջին հերթին շնորհակալութիւն յայտնեց շրջաններու Ռազմավարական Ծրագրումի ներկայացուցիչներուն, իրենց մասնակցութեան համար, ինչպէս նաեւ յանձնախումբին, իր յարատեւ եւ համոզուած աշխատանքին համար: եԻբրեւ իրաւ Հ.Մ.Ը. Մ.ականներ, դուք կարողացաք ձեր մտահոգութիւնները փոխանցել եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ապագայ տեսլականի կարեւորութիւնը մատնանշելով, անոնց լուծումներ գտնելու որոնումները կատարեցիք: Յաջող առաջին քայլը առիք, սակայն տուն վերադառնալէ ետք տակաւին մեծ գործ ունիք կատարելիք: Նոյն ոգիով շարունակեցէք ձեր միութենական պարտականութիւնները եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի առողջ սերունդներ դաստիարակելով հզօրացուցէք այս հսկայ կազմակերպութիւնը«, եզրակացուց եղբայրը: Համագումարը վերջ գտաւ եՅառաջ Նահատակ« քայլերգով: Միասնական ճաշ մը կատարելէ ետք, մասնակիցները հեռացան կեդրոնէն, Հ.Մ.Ը. Մ.ին հաւատարիմ մնալու եւ անոր շարքերը հզօրացնելու հաստատակամութեամբ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles