ԶՐՈՅՑ ՀԱՅՈՑ ՀՆԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

0 0
Read Time:1 Minute, 47 Second

Կի­րա­կի Դեկ­տեմ­բեր 6, 2009-ին, Մի­շըն Հի­լի (Քա­լի­ֆորն­իա) Արա­րատ-Էս­քիճ­եան Թան­գա­րա­նէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ յա­տուկ ձեռ­նարկ մը,որուն նիւթն էր հա­յոց հնա­բա­նու­թիւնը: Օր­ուան դա­սա­խօս­ներն էին դոկտ. Բա­ւել Աւե­տիս­եան` Հա­յաս­տա­նի Հնա­բա­նու­թեան եւ Մար­դա­բա­նու­թեան Ակա­դեմ­իա­յի վա­րիչ տնօ­րէն, եւ դոկտ. Կրէ­կը­րի Արէշ­եան` Լոս Ան­ճե­լը­սի Եու. Սի. Էլ. Էյ. Հա­մալ­սա­րա­նի Հնա­բա­նու­թեան Քոթ­սըն Ակա­դեմ­իա­յէն:

Ելոյ­թը հո­վա­նա­ւոր­ուած էր թան­գա­րա­նի, Իւ. Սի. Էլ. Էյ.-ի Հայ­կա­կան Լեզ­ուի եւ Մշա­կոյ­թի Կեդ­րո­նի, եւ Հա­յե­րէն Ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րու  Ազ­գա­յին Հիմ­նար­կի (NAASR) կող­մէ:

Դոկտ. Աւե­տիս­եան դա­սա­խօ­սեց հա­յե­րէ­նով: Ուղ­ղա­կ­իօ­րէն անոր խօս­քը անգ­լե­րէ­նի թարգ­մա­նեց դոկտ. Արէշ­եան: Նիւթն էր` “Մի­ջազ­գա­յին Ակա­դե­մա­կան Հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն, եւ Անոր Կա­րե­ւո­րու­թիւնը Հայ­կա­կան Պատ­մու­թեան եւ Քա­ղա­քակր­թու­թեան ճիւ­ղե­րէն ներս”:

Դոկտ. Կրէ­կը­րի Արէշ­եա­նի նիւթն էր “Վեց Հա­զար Տար­ուայ Քա­րայ­րաբ­նակ Քա­ղա­քակր­թու­թեան մը Յայտ­նա­բե­րու­մը Հա­յաս­տա­նի մէջ”, ներ­կա­յաց­ուած անգ­լե­րէն լե­զուով: Արէշ­եան ներ­կա­նե­րուն տե­ղե­կա­ցուց 2007-2009ի մի­ջեւ տե­ղի ու­նե­ցած պե­ղում­նե­րուն մա­սին, Վա­յոց-Ձո­րի նա­հան­գի Ար­փա Գե­տի մօ­տե­րը: Սոյն ծրա­գի­րը երաշ­խա­ւո­րած էին Հա­յաս­տա­նի Հնա­բա­նու­թեան եւ Մար­դա­բա­նու­թեան Ակա­դեմ­ի­ան եւ Եու. Սի. Էլ. Էյ.-ի Հնա­բա­նու­թեան Քոթ­սըն Ակա­դեմ­ի­ան:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles