ԵՐ­ԱԺՇ­ՏԱ­ԿԱՆ ԵՐԵ­ԿՈՅ` Ի ՅԻ­ՇԱ­ՏԱԿ ՓՕԼ ՄՈ­ԹԵԱ­ՆԻ

0 0
Read Time:2 Minute, 46 Second

p11 AGBU_Armenian_Jazz02

 

p11 (2)  Կի­րա­կի, Հոկ­տեմ­բեր 27-ին, Հ.Բ.Ը.Մ.-ի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, Նիւ Եոր­քի Le Poisson Rouge սրա­հին, տե­ղի ու­նե­ցաւ իւ­րա­յա­տուկ երաժշ­տա­կան երե­կոյ մը, ի յի­շա­տակ հա­յազ­գի հան­րա­ծա­նօթ թմբկա­հար Փօլ Մո­թեա­նի, որուն մահ­ուան երկ­րորդ տա­րե­լիցն է: Ար­դա­րեւ, Նո­յեմ­բեր 22, 2011-ին, յետ ոսկ­րա­ծու­ծի բար­դոյթ­նե­րու ար­դիւնք, ութ­սուն տա­րե­կան հա­սա­կին, իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած էր  հան­րա­ծա­նօթ թմբկա­հար Փօլ Մո­թեա­նը (ծա­նօթ` Մո­շըն հնչու­մով), սու­գի մատ­նե­լով հար­ուա­ծա­յին գոր­ծիք­նե­րու աշ­խար­հը:

Այս առ­թիւ, հրա­ւիր­ուած էր հար­ուա­ծա­յին գոր­ծիք­նե­րու մաս­նա­գէտ Ար­թօ Թիւնչ­պո­յաճ­եան, որ նա­խա­պէս գոր­ծակ­ցած էր Մո­թեա­նի հետ: Անոր կող­քին, ելոյթ  ու­նե­ցան երի­տա­սարդ ապա­գայ խոս­տա­ցող ար­ուես­տա­գէտ­ներ` Նորա Կա­րա­պետ­եան (բամբ ջու­թակ), Մայ­քըլ Սար­եան (փող), Լիւ­սի Եղ­ի­ա­զար­եան (ջու­թակ եւ եր­գե­ցո­ղու­թիւն) եւ Տա­թեւ Եղ­ի­ա­զար­եան (դաշ­նակ եւ եր­գե­ցո­ղու­թիւն):p11 AGBU_Armenian_Jazz03

Աւե­լի քան երեք հա­րիւր ներ­կա­ներ ըմ­բոշխ­նե­ցին հրամց­ուած յայ­տա­գի­րը, որ կ՛ընդգր­կէր Մո­թեա­նի գոր­ծե­րէն մաս մը, յատ­կա­պէս “Քրենս­թը­նի Բու“ (Owl of Cranston):

p11 AGBU_Armenian_Jazz04 Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թէ­նէն ճո­ղոպ­րած եւ Քու­պա­յի ճամ­բով Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ ժա­մա­նած ըն­տա­նի­քի զա­ւակ է Ստե­փան Պօ­ղոս Մո­թեա­նը: Ծնած Մարտ 25, 1931-ին Ֆի­լա­տելֆ­իոյ մէջ եւ ապա փո­խադր­ուած` Փրո­վի­տէնս: 2004-էն ի վեր, Մո­թեան կը մեր­ժէր Նիւ Եոր­քէն հե­ռա­նալ եւ նոյ­նիսկ կարճ ճամ­բոր­դու­թիւն­ներ կա­տա­րել: Մին­չեւ վեր­ջերս, ան կը շա­րու­նա­կէր իր ելոյթ­նե­րը, Նիւ Եոր­քի հան­րա­ծա­նօթ ճա­զի ակումբ­նե­րուն մէջ, ըն­կե­րակ­ցե­լով հոն ժա­մա­նող աստ­ղե­րուն:

Նա­խա­պէս, փոքր տա­րի­քին, կի­թա­րի լա­րա­յին աշ­խար­հը զինք կը հե­տաքրք­րէր, սա­կայն թմբուկն է որ եղած էր իր մաս­նա­գի­տու­թիւնը:

Ան հռչա­կա­ւոր դաշ­նա­կա­հար Պիլ Էվըն­զի հետ գոր­ծակ­ցած է, նա­եւ բազ­միցս ելոյթ­ներ ու­նե­ցած դաշ­նա­կա­հար Քիթ Ճա­րէ­թի, Ճօ Լո­վա­նո­յի, կի­թա­րա­հար Պիլ Ֆրի­զէ­լի, իտա­լա­ցի դաշ­նա­կա­հար Էն­րի­քօ Փի­ե­ռա­նունսիի եւ այ­լոց հետ:

Հ.Բ.Ը.Մ.-ի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րէն Հայկ Ար­սէն­եան յայտ­նեց, թէ այս ձեռ­նար­կը յա­ջո­ղու­թիւն մըն է, մա­նա­ւանդ որ ճազ բնա­գա­ւա­ռէն ներս, հա­մե­մա­տա­բար շատ հա­մոյթ­ներ չեն կազ­մա­կերպ­ուիր:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles