ԲԱՐԵՒ

0 0
Read Time:4 Minute, 14 Second

ՀԱԶ­ՐՕ

 

Բա­րեւ

=Ող­ջոյն

Արե­գը վե­րա­դար­ձա՞ւ

=Նո­րէ՞ն

ին­չո՞ւ ոչ

=Տա­կա­ւին.

 

Ազ­դան­շան­նե­րը

            պէտք չէ՞ մաքր­ուին

=Կա­րի­քը չկայ

կրնա՞ն կար­դալ

=Անա­սուն­նե՞­րը.

 

Կի­սա­փուլ տուն­ե­րէն

            ծուխ կը մխա՞յ

=Նա­խորդ դա­րու

            պատ­մու­թիւնն է

            չի մոռց­ուիր

Տա­կա­ւի՞ն

=Ան­ծա­նօթ են խա­ղին

Միւս­նե՞­րը

=Գա­ցին

Ին­չո՞ւ

=Մոսկ­ուան

 Պո­լի­սը

 Քա­թա­րը

 Փա­րի­զը

 Ամե­րի­կա՜ նե՜­րը

            վա յե լե լու

Վա­յե­լե­լո՞ւ

=Այդ­պէս բան մը

Ծա­նօթ ե՞ն լե­զու­նե­րուն

=Կա­ւատ­նե­րը սոր­վե­ցու­ցին

            հա­մը ան­կո­ղի­նին

            մար­դոց

            դրա­մին

Բո­լո՞­րը

=Մնաց­եալ­նե­րը

            “վռնտե­ցին

Ո՞վ

=Ծա­նօթ­նե­րը

Զար­մա­նա­լի՞

=Հրա­հան­գո­վը

            շէ­ֆե­րուն

Տու­նե­րո՞ւն

            պէտք ու­նէ­ին

=Տու­նե­րուն

            հո­ղե­րուն

            խիղ­ճե­րուն

Եթէ խիղ­ճե­րը

            չան­սա­ցին

=Դար­ձան խեղճ

            ան­տուն

            անօ­թի

                        գաղ­թե­ցին

Եր­կի­րը նո՞յնն է

=Նոյ­նը

            կամ տար­բեր

                        արե­ւը նոյնն է

                        ամէն տեղ

Բայց

            հո­ղը տար­բեր

=Հարց չէ

            կը վարժ­ուին

            կը սոր­վին լե­զուն

            ուշ կամ կա­նուխ

                        կը ձուլ­ուին

Իսկ դո՞ւք

=կը սպա­սենք

            Կո­տո­յին.

 

Եր­կի­րը նո՞յնն է

=Նոյնն է

Ար­տա­գաղ­թող­ներ կա՞ն

=Շատ

Ով որ կ՛ու­զէ

=Ով որ կրնայ.

Ոմանք

            կը շա­րու­նա­կեն տես­նել

            Դէ­պի Եր­կիր

                        “երա­զը

 Կ՛ու­զե՞ն ներ­գաղ­թել

Կը թուի

=Կո­ղոպտ­ուե­լո՞ւ

Ի՞նչ ընեն

=Այ­ցե­լու­թեան

            թող եր­թան

            համ­բու­րեն հո­ղը

            պա­պե­նա­կան

            քա­նի ուշ չէ

Ին­չո՞ւ

=Փրո­թո­քո­լի

            սի­րա­հար­նե­րը

            ստո­րագ­րու­թեան հետ

            տա­կա­ւին

            հո­ղը

            չեն ծա­խած

            Թուր­քին.

 

Թշուառ­ներ կա՞ն

=Այդ ալ ինչ­քա՜ն

Ո՞ւր են

Մաս մը

            Երե­ւա­նի հիւ­րա­նոց­նե­րու

            մուտ­քե­րուն

            եթէ վճա­րեն

Միւս­նե՞­րը

=Երկ­րա­շար­ժէն

            տու­ժած շրջան­նե­րը

Նո­րո­գե­լո՞ւ

=Ապ­րե­լու

Վեր­ջա­պէս

            նո­րո­գե­ցի՞ն

=Համ­բե­րէ

            կա­մա՜ց կա­մա՜ց

            կը նո­րո­գեն.

 

Ծաղ­կա­ձոր այ­ցե­լող­նե­րու

            թիւը աճած է

=Վա­ղը կը նուա­զի

Ինչ­պէ՞ս

=Նոր ամուս­նա­ցող

            այ­ցե­լու­նե­րուն

            թիւը պի­տի բազ­մա­պատկ­ուի

            ան­շուշտ ո՛չ բո­լո­րը

            միայն անոնք

            որոնք կրնան

            թա­գա­ւո­րա­կան պսա­կի

            ծախ­սե­րը հո­գալ

            պի­տի վա­յե­լեն

            Ծաղ­կա­ձո­րի բա­րիք­նե­րը

Թա­գա­ւո­րա­կան

            պսա­կի՞

=Վա­ղը կը լսես

            երբ պա­լատ­նե­րու

            շի­նու­թիւնը աւար­տի

Ո՞ւր

=Ծաղ­կա­ձոր

Յու­սամ

            պի­տի չտու­ժեն

            ան­տառ­նե­րը

            բնու­թիւնը

            պատ­մա­կան վայ­րե­րը

            հնու­թիւն­նե­րը

=Հա­զա­րամ­եակ­ներ լռած

            աւե­րակ­նե՞­րը

            ծա­ռե՞­րը

            աւե­լի կ՛ար­ժեն

            թէ՞

                        դրա­մը.

Երե­ւա՞­նը

=Հի­նը չէ՛

Էրե­բու­նի՞ն

=Թա­ման­եա­նին երազա­ծը

Կա­րե­լի է այ­ցե­լել

=Ան­շուշտ

Փո­ղոց­նե­րը նոյնն ե՞ն

=Փո­ղոց­նե­րը նոյնն են

            բայց

պա­լատ­նե­րը

            շէն­քե­րը

            շի­նու­թիւն­նե­րը ան­ծա­նօթ

Պա­լատ­նե­րը

            շէն­քե­րը

            շի­նու­թիւն­նե­րը ան­ծա­նօթ

            նո՞ր են

=Նոր են

            հի­ա­նա­լի

            կը կորս­ուիս

Ին­չո՞ւ այդ­քան

            ինչ­պէ՞ս

=Սու՛ս

            Մաֆի­ոզ­նե­րը չլսեն

-…

=Նա­եւ Շէ­ֆե­րը

Ղե­կե­րը

            չտե­սա՞ն

            չզգա­ցի՞ն

=Աշուշտ

            տե­սան

            զգա­ցին

            վա­յե­լե­ցին

            օրե­րը շա­քա­րա­համ

            կը վա­յե­լեն տա­կա­ւին.

 

=Մէ­կը

=նոր խա­չակ­րու­թեան կը սպա­սէ

Տա­կա­ւի՞ն

=Ամէն օր

            Վա­նո­յի ձեռ­քով հիւս­ուած

            թա­գե­րը նոր փոր­ձե­լով

Առան­ձին

=Շա­տեր շար­քի կե­ցած

            կը սպա­սեն կար­գի

¬Մի՞ւ­սը

=Կար­գին

            Businessmanէ

            ոչ տե­սաւ

            “ոչ լսաւ

            “ոչ խօ­սաւ

            ոչ ըրաւ

            միլ­ի­առ­ներ դի­զած

                        հե­ռա­ցաւ

Ինչ­պէ՞ս

=Հե­տե­ւե­ցաւ

            վար­պետ­նե­րու օրի­նա­կին

            հի­մա կը փոր­ձէ

            ու­նե­ցա­ծը բազ­մա­պատ­կել

 

Նո­րը

=Ամէն պա­րա­նի վրայ

            պա­րել գի­տէ

            ամէն բե­մի վրայ

            եր­գել

                        օդա­նա­ւէ

                        բա­րեւ

                        համ­բոյր ղրկել

            ան­շուշտ

                        եթէ տէ­րե­րը

                        թոյլ տան

                        կամ

                                    թե­լադ­րեն

Ու­րի՞շ

=Ֆութ­պո­լի խա­ղը

            շատ կը սի­րէ

            մա­նա­ւանդ

            թրքա­կա­նը

(Շա­րու­նա­կե­լի…)

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles