Ա.Մ.Ն.-Ի ՄՕՏ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԴԵՍՊԱՆԸ ՔՆՆԱԴԱՏԵՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԲԱՆԱՁԵՒԸ

0 0
Read Time:2 Minute, 54 Second

Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու մօտ, Թուրք­իոյ դես­պան Նա­պի Շէն­սօ, վեր­ջերս ձայ­նաս­փիւ­ռի »Ամե­րի­կա­յի Ձայն« կա­յա­նի հետ հար­ցազ­րոյց մը ու­նե­նա­լով, քննա­դա­տեց Քոնկ­րէսէն ներս առաջարկ­ուած Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան բա­նա­ձե­ւը:

Ան յայտ­նեց թէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չու­մը պա­հան­ջող բա­նա­ձե­ւը, Ծե­րա­կոյ­տէն ներս ներ­կա­յաց­նե­լը ցա­ւա­լի զար­գա­ցում մըն է, յատ­կա­պէս Ցիւ­րի­խի մէջ կա­տար­ուած երկ­կող­մա­նի ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րէն ետք:

Շէն­սօ աւել­ցուց թէ Ա.Մ.Ն. նա­խա­գահ Պա­րաք Օպա­մա, ամե­րի­կա­ցի նա­խորդ նա­խա­գահ­նե­րուն նման, Ապ­րիլ 24ի իր յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ խու­սա­փե­ցաւ »ցե­ղաս­պա­նու­թիւն« բա­ռը գոր­ծա­ծե­լէ:

»Կÿակն­կա­լէ­ինք, որ այդ­պէս պի­տի ընէր ու այդ­պէս ալ ըրաւ, վստահ ենք, որ այս­պէս ընել պի­տի շա­րու­նա­կէ«, մատ­նան­շեց Շէն­սօ, մի­ա­ժա­մա­նակ յոյս յայտ­նե­լով, որ բա­նա­ձե­ւը Ծե­րա­կոյ­տին կող­մէ չի քննուիր:

Մի­եւ­նոյն կա­յա­նէն սփռուած հար­ցազ­րոյ­ցի մը ըն­թաց­քին, Ամե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի վա­րիչ գոր­ծա­վար Արամ Համ­բար­եան դա­տա­պար­տեց դես­պա­նի յայ­տա­րա­րու­թիւնը եւ յայտ­նեց, թէ ան դարձ­եալ հաս­տա­տեց այն իրո­ղու­թիւնը, որ Թուրք­իա Հա­յաս­տա­նի հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը բնա­կա­նո­նաց­նե­լու աշ­խա­տանք­նե­րուն ձեռ­նար­կած է ձա­խո­ղու­թեան մատ­նե­լու հա­մար Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թեան միջազ­գա­յին ճա­նա­չում ապա­հո­վե­լու ար­շա­ւը: Ան վստա­հե­ցուց, որ Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չու­մը ապա­հո­վե­լու ար­շա­ւը պի­տի շա­րու­նակ­ուի:

Նշենք թէ ծե­րա­կու­տա­կան­ներ՝ Ռա­պըրթ Մե­նեն­տէս (Դե­մոկ­րա­տա­կան, Նիւ Ճըր­զի) եւ Ճոն Էն­սայն (Հան­րա­պե­տա­կան, Նե­վա­տա) Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման հա­մար բա­նա­ձեւ մը առա­ջար­կած էին: Սոյն բա­նա­ձե­ւը յար եւ նման է թիւ 252 բա­նա­ձե­ւին, որ տա­րես­կիզ­բին առա­ջար­կած էին ծե­րա­կու­տա­կան­ներ՝ Ատըմ Շիֆ (Դե­մոկ­րա­տա­կան, Գա­լի­ֆորն­իա), Ճորճ Ռա­տա­նո­վիչ (Հան­րա­պե­տա­կան, Քա­լի­ֆորն­իա), Ֆրանք Փա­լոն (Դե­մոկ­րա­տա­կան, Նիւ Ճըր­զի) եւ Մարք Քըրք (Հան­րա­պե­տա­կան, Իլի­նոյ):

Գա­լով եր­կու ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն առն­չու­թեամբ Ատր­պէյ­ճա­նի հետ ստեղծ­ուած լար­ուա­ծու­թեան, դես­պան Շէն­սօ դի­տել տուած է, որ Հա­յաս­տա­նի հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու հաս­տա­տումն ու սահ­ման­նե­րուն բաց­ուի­լը իր կա­րե­ւոր նպաս­տը պի­տի բե­րէ Կով­կա­սի մէջ սա­ռած հար­ցե­րու լուծ­ման վրայ:

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles