ԱԿՆԱՐԿ.- ՆՈՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻՆ ԴԻՄԱՍՏՈՒԵՐԸ ԵՒ… ՇԱՆ ՄԸ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ 7 Օգոստոս 2021 20 Յունիսին ընտրուած՝ Հայաստանի Ազգային ժողովը բոլորեց աշխատանքի առաջին շաբաթը եւ անոր դիմաստուերին բազմաթիւ գիծերը յստակացան: Նպատակ չունինք մանրամասնօրէն արձանագրելու առաջին օրերու անցուդարձերը, այլ փորձ...
Social profiles