“ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ԺԽՏՈՒ­ՄԸ ՆՈՅՆ ՅԱՆ­ՑԱ­ԳՈՐ­ԾՈՒ­ԹԵԱՆ ՈՒՂ­ՂԱ­ԿԻ ՇԱ­ՐՈՒ­ՆԱ­ԿՈՒ­ԹԻՒՆՆ Է“, ԸՍԱՒ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱՀ ՍԱՐԳՍ­ԵԱՆ

0 0
Read Time:2 Minute, 15 Second

p1a  ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Ապ­րիլ 24-ին, Ծի­ծեռ­նա­կա­բերդ այ­ցե­լե­ցին բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տար­ներ` Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ եւ հո­գե­ւո­րա­կան­ներ` Ամե­նայն Հա­յոց Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի առաջ­նոր­դու­թեամբ: Անոնք ծաղ­կեպ­սակ զե­տե­ղե­ցին Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի ան­շէջ կրա­կին մօտ եւ յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցե­ցին ան­մեղ զո­հե­րու յի­շա­տա­կին: Գա­րե­գին Բ. կա­թո­ղի­կո­սը մա­տու­ցեց հո­գե­հանգստ­եան արա­րո­ղու­թիւն:

p1cՆա­խա­գահ Սարգս­եան, իր խօս­քին մէջ ըսաւ.- “Մեր պարտքն է գի­տակ­ցել, ինչ­պէս նա­եւ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան ու­շադ­րու­թիւնը հրա­ւի­րել այն փաս­տի վրայ, որ ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտու­մը նոյն յան­ցա­գոր­ծու­թեան ուղ­ղա­կի շա­րու­նա­կու­թիւնն է, եւ այդ յան­ցա­գոր­ծու­թիւնը ժա­մա­նա­կա­կից Թուրք­իա­յում շա­րու­նակ­ւում է:… Իւ­րա­քան­չիւր Ապ­րի­լի 24 առիթ է նո­րո­գե­լու մեր ուխ­տը` հա­ւա­տա­րիմ լի­նել հա­յոց պե­տա­կա­նու­թեա­նը, որի գո­յու­թիւնն ար­դէն բա­ցա­ռում է եւ բա­ցա­ռե­լու է հա­յե­րի ցե­ղաս­պա­նու­թեան կրկնու­թիւնը…“:

Եւ­րո­պա­կան միու­թեան խորհր­դա­րան – Հա­յաս­տան բա­րե­կա­մու­թեան խում­բի ան­դամ­նե­րէն բաղ­կա­ցած պատ­ուի­րա­կու­թիւն մը` նա­խա­գա­հու­թեամբ եւ­րո­պա­ցի երես­փո­խան Էլէ­նի Թէ­ո­խա­րու­սի, այ­ցե­լեց Ծի­ծեռ­նա­կա­բերդ` իր յար­գան­քի տուր­քը մա­տու­ցե­լու հա­յու­թեան մէ­կու­կէս միլի­ոն նա­հա­տակ­նե­րու յի­շա­տա­կին:

Միւս կող­մէ, Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հակ­եան յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցեց Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կին: Նա­խա­գահ Սա­հակ­եան բարձ­րաս­տի­ճան ղե­կա­վա­րու­թեան ու­ղեկ­ցու­թեամբ այ­ցե­լեց մայ­րա­քա­ղաք Ստե­փա­նա­կեր­տի յու­շա­հա­մա­լիր եւ ծա­ղիկ­ներ զե­տե­ղեց Մեծ Եղեռ­նի ան­մեղ զո­հե­րու յի­շա­տա­կը յա­ւեր­ժաց­նող յու­շա­կո­թո­ղին:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles