ՊՈՍ­ԹԸՆ.- ՀՈ­ԳԵ­ՀԱՆԳՍՏ­ԵԱՆ ՊԱՇ­ՏՕՆ Ի ՅԻ­ՇԱ­ՏԱԿ ԸՆԿ. ՀՐԱՉ ՄՈՒ­ՐԱՏ­ԵԱ­ՆԻ

0 0
Read Time:2 Minute, 38 Second
Արժ. Տ. Անդրանիկ Աւ. Քահանայ Պալճեան կը կատարէ հոգեհանգստեան պաշտօնը
Արժ. Տ. Անդրանիկ Աւ. Քահանայ Պալճեան կը կատարէ հոգեհանգստեան պաշտօնը

ՈՒԱԹԸՐԹԱՈՒՆ.- Կի­րա­կի, Ապ­րիլ 14-ին, Պոս­թը­նի Հ.Յ.Դ. Սար­դա­րա­պատ Կո­մի­տէի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, հո­գե­հանգստ­եան պաշ­տօն կա­տար­ուե­ցաւ Սուրբ Ստե­փա­նոս եկե­ղեց­ւոյ մէջ, ի յի­շա­տակ , Կո­տայ­քի մար­զի Պռոշ­եան գիւ­ղի գիւ­ղա­պետ, Հ.Յ.Դ.-ի ան­դամ ընկ. Հրաչ Մու­րատ­եա­նի, որ դա­ւադ­րա­բար, սպանն­ուե­ցաւ Ապ­րիլ 2-ին:

Ասպետ Քոչիկեան  կը փոխանցէ օրուան խօսքը...
Ասպետ Քոչիկեան
կը փոխանցէ օրուան խօսքը…

Հո­գե­հանգստ­եան պաշ­տօ­նը կա­տա­րեց եկե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Արժ. Տ. Անդ­րա­նիկ Աւ. Քա­հա­նայ Պալճ­եան, ներ­կա­յու­թեամբ բազ­մա­թիւ ըն­կեր­նե­րու, միու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու եւ հա­յոր­դի­նե­րու: Հո­գե­հանգստ­եան արա­րո­ղու­թե­նէն ետք, ներ­կա­նե­րը հա­մախմբ­ուե­ցան եկե­ղեց­ւոյ ներք­նաս­րա­հին մէջ, ուր Պոս­թը­նի Հ.Յ.Դ. Սար­դա­րա­պատ Կո­մի­տէի կող­մէ խօսք առաւ ընկ. Աս­պետ Քո­չիկ­եան: “Ար­մինի­ըն Ռի­վիու“ի խմբա­գիր` ընկ. Քո­չիկ­եան, ներ­կա­յաց­նե­լէ ետք, ընկ. Հրաչ Մու­րատ­եա­նի կեն­սագ­րա­կան գի­ծե­րը, ներ­կա­նե­րուն փո­խան­ցեց հայ­րե­նա­սի­րու­թեան եւ նուի­րու­մի այն ու­ղին զոր կա­տա­րած էր նա­հա­տակ ըն­կեր Հրաչ Մու­րատ­եա­նը: “Մեր ըն­կե­րոջ վրայ կրա­կած տմարդ ոճ­րա­գոր­ծը չմտա­ծեց արդ­եօ՞ք թէ մեր հե­րո­սի նուի­րու­մին ու մար­տու­նա­կու­թեան շնոր­հիւ` քա­նի հա­յորդիի կեանք փրկուած է Ար­ցա­խի տար­բեր բնա­կա­վայ­րե­րու մէջ“,  ըսաւ Քո­չիկ­եան: Ապա, ան անդ­րա­դար­ձաւ նա­հա­տակ ըն­կե­րոջ կա­տա­րած գոր­ծե­րուն մա­սին, որոնց շնոր­հիւ ան ար­ժա­նա­ցաւ իր հա­մա­գիւ­ղա­ցի­նե­րու յար­գան­քին ու սի­րոյ:

…Ներկաներուն
…Ներկաներուն

“Հրաչ Մու­րատ­եա­նի ար­դար ու ան­շա­հախն­դիր ծա­ռա­յու­թեան շնոր­հիւ Պռոշ­եան գիւ­ղը յա­ջո­ղե­ցաւ լու­ծել բազ­մա­թիւ ըն­կե­րա­յին, կրթա­կան ու այլ բնոյ­թի հար­ցեր, ինչ­պէս նա­եւ այն տուն եղաւ հայ­րե­նիք վե­րա­դար­ձած բազ­մա­թիւ հա­յոր­դի­նե­րու, որոնք այս գիւ­ղին մէջ տե­սան իրենց երա­զած հայ­րե­նի­քի մէկ կտո­րը“,- եզ­րա­փա­կեց Քո­չիկ­եան, յոյս յայտ­նե­լով որ հայ­րե­նի իրա­ւա­պահ հա­մա­կար­գը ամէն ճիգ կը թա­փէ այս յան­ցա­գոր­ծու­թեան հե­ղի­նակ­նե­րը բա­ցա­յայ­տե­լու ուղ­ղու­թեամբ:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles