ՊՈՍ­ԹԸՆ.- ԱՐԵ­ՒԵԼ­ԵԱՆ Ա.Մ.Ն.-Ի ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻ­ՆԻ 37-ՐԴ ՊԱՏ­ԳԱ­ՄԱ­ՒՈ­ՐԱ­ԿԱՆ ԺՈ­ՂՈՎ

0 0
Read Time:1 Minute, 41 Second

p1 ham  Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.-ի Հա­մազ­գա­յի­նի 37-րդ պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վը տե­ղի ու­նե­ցաւ Պոս­թը­նի Բաբ­գէն Սիւ­նի ակում­բի ժո­ղո­վաս­րա­հէն ներս, Մա­յիս 5-ին, մաս­նակ­ցու­թեամբ մաս­նա­ճիւ­ղե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն եւ հիւ­րա­բար հրա­ւիր­ուած ներ­կա­նե­րու:

Բա­նա­ւոր պատ­ճառ­նե­րով, բա­ցա­կայ էին Ֆի­լա­տելֆ­իոյ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը: Մնաց­եալ մաս­նա­ճիւ­ղե­րը` Տիթ­րոյթ, Շի­քա­կօ, Ուա­շինկ­թըն, Նիւ Եորք, Նիւ Ճըր­զի, Փրո­վի­տենս եւ հիւրն­կալ Պոս­թըն, ներ­կայ էին իրենց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րով: Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թիւնը կը ներ­կա­յաց­նէր Վի­գէն Եա­գուպ­եան:

Քննուե­ցաւ նա­խանց­եալ Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը, նա­եւ կա­տար­ուե­ցան առա­ջարկ­ներ: Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ան­դամ ընտր­ուե­ցան.-

Տիգ­րան Գա­զանճ­եան (Ուա­շինկ­թըն – ատե­նա­պետ), Յաս­միկ Աբ­րա­համ­եան (Նիւ Ճըր­զի – ատե­նադ­պիր), Արաք­սի Խա­չիկ­եան (Ուա­շինկ­թըն – գան­ձա­պահ), Նա­րի­նէ Գրի­գոր­եան (Շի­քա­կօ – հա­շուա­պահ), Ալին Պաղ­տա­սար­եան (Ուա­շինկ­թըն – փոխ ատե­նա­պետ), Արե­ւիկ Գաբ­րէլ­եան (Նիւ Եորք – խորհր­դա­կան) եւ Մար­թին Յա­րու­թիւն­եան (Պոս­թըն – խորհր­դա­կան): Նշենք թէ, այս առ­թիւ կա­տար­ուե­ցաւ  հա­մախմ­բու­մը, որուն ըն­թաց­քին յանձն­ուե­ցան մրցա­նակ­ներ, կա­տար­ուե­ցաւ ճաշ­կե­րոյթ ընթ­րիք եւ հա­մերգ, մաս­նակ­ցու­թեամբ Ան­նա Մա­յիլ­եա­նի: Յե­տա­գա­յին, այս հան­դի­սու­թեան մա­սին, յա­տուկ թղթակ­ցու­թիւն մը պի­տի կա­տար­ուի:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles