ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- ՍՈՒՐԲ ԼՈՒ­ՍԱ­ՒՈ­ՐԻՉ ՇԱ­ԲԱ­ԹՕՐ­ԵԱՅ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԻ ԲԱ­ՑՈՒ­ՄԸ

0 0
Read Time:2 Minute, 55 Second

p16 FIRST-DAY-OF-THE-ST.-ILLUMINATOR’S-SATURDAY-SCHOOL_1  Նիւ Եոր­քի Սբ. Լու­սա­ւո­րիչ Մայր Եկե­ղե­ցին, անց­եալ Շա­բաթ օր, Հայ­կա­կան Շա­բա­թօր­եայ Վար­ժա­րա­նի մը բա­ցու­մը կա­տա­րեց: Աշա­կերտ­ներն ու ծնող­նե­րը դէմ յան­դի­ման գտնուե­ցան թարմ, կայ­տառ ու­ժե­րու եւ արդ­ի­ա­կան մօ­տե­ցու­մով ծրա­գի­րի եւ ու­սու­ցիչ­նե­րու:

p16 FIRST-DAY-OF-THE-ST.-ILLUMINATOR’S-SATURDAY-SCHOOL_2Վար­ժա­րա­նը պի­տի գոր­ծէ ամէն Շա­բաթ օր մին­չեւ Մա­յիս 18, ժա­մը 9:45-էն 1:00, Վուտ­սայ­տի Հայ Կեդ­րո­նին մէջ:

Հայ երաժշ­տու­թիւն, մա­նուկ­նե­րու ծի­ծաղ եւ գու­նա­ւոր փու­չիկ­ներ լե­ցու­ցած էին մթնո­լոր­տը: Վար­ժա­րա­նին Յանձ­նա­խում­բը, ու­սու­ցիչ­նե­րը զբա­ղած էին աշա­կերտ­նե­րու ար­ձա­նագ­րու­թեամբ եւ անոնց ցոյց տա­լով վե­րա­նո­րոգ­ուած դա­սա­րան­նե­րը: Ապա Սբ. Լու­սա­ւո­րիչ Մայր Եկե­ղեց­ւոյ Հո­վիւ եւ Վար­ժա­րա­նիս ժա­մա­նա­կա­ւոր տե­սուչ` Տէր Մես­րոպ Քհնյ. Լա­գիս­եա­նը բա­ցու­մը կա­տա­րեց աղօթ­քով ու բա­րի գա­լուս­տի եր­կու խօս­քով` ուղղ­ուած ներ­կայ ծնող­նե­րուն:p16 FIRST-DAY-OF-THE-ST.-ILLUMINATOR’S-SATURDAY-SCHOOL_3

Փոք­րիկ հիւ­րա­սի­րու­թե­նէ մը ետք մա­նուկ­նե­րը ծա­նօ­թա­ցան իրենց դա­սա­տու­նե­րուն ու նոր դա­սըն­կեր­նե­րուն, ապա ու­սու­ցիչ­նե­րուն առաջ­նոր­դու­թեամբ իրենց ձեռ­քե­րուն գու­նա­ւոր հետ­քե­րը դրոշ­մե­ցին վար­ժա­րա­նին անց­քին եր­կու պա­տե­րուն վրայ, հոն ուր իրենց հա­սա­կը կը հաս­նէր եւ իրենց նա­խա­սի­րած գոյ­նե­րով: Հնարք մըն էր յանձ­նա­խում­բին կող­մէ մտած­ուած, որ­պէս­զի մա­նուկ­նե­րը իրենք զի­րենք առա­ջին իսկ օրէն մտե­րիմ զգա­յին այդ վայ­րին:

Ապա աւագ դա­սա­րա­նը, ու­սու­ց­չին ցուց­մունք­նե­րով փոք­րիկ զա­ւեշտ մը պատ­րաս­տեց ու ներ­կա­յա­ցուց կրտսեր­նե­րուն: Շա­բա­թօր­եայ վար­ժա­րա­նին բո­լոր ներ­կա­նե­րը` ու­սու­ցիչ, ծնողք թէ աշա­կերտ մեծ ու­րա­խու­թիւն մը ապ­րե­ցան այդ օրը:


p16 Kids waiting to paint (2)Մես­րոպ Քհնյ. Լա­գիս­եա­նը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց Վար­ժա­րա­նիս յանձ­նա­խում­բին եւ ծնող­նե­րուն բա­ցու­մի յա­ճե­լի ծրագ­րին եւ հա­ւատ­քով ներ­կա­յու­թեան հա­մար, եւ թե­լադ­րեց բո­լո­րը, որ յոյ­սով լեց­ուին գա­լիք  օրե­րուն նկատ­մամբ, որ յա­ջո­ղու­թեամբ պսակ­ուի վար­ժա­րա­նին ծրա­գի­րը ի շահ հայ մա­նու­կին հա­յե­ցի դաստ­ի­ա­րա­կու­թեան:

Օր­ուան նկար­նե­րը եւ վար­ժա­րա­նին մա­սին տե­ղե­կու­թիւն­ներ կրնաք գտնել այս հաս­ցէ­ով.-

 www.facebook.com/StIlluminatorsSatSchool.

Նոր ար­ձա­նագ­րու­թիւն­ներ տա­կա­ւին տե­ղի կ՛ու­նե­նան թէ­ ՛ան­ձամբ` այ­ցե­լե­լով վար­ժա­րան Շա­բաթ օրե­րուն կամ Սբ. Լու­սա­ւո­րիչ Մայր եկե­ղե­ցի, է ե-նա­մա­կով` satarmenianschool@gmail.com

եւ թէ հա­մա­ցան­ցա­յին հաս­ցէ­ով` www.stilluminators.org:

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles