ՄՈՒՍԱ ԼԵՐԱՆ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԻ 95-ԱՄԵԱԿԻ ՆՇՈՒՄ

0 0
Read Time:1 Minute, 12 Second

Օգոս­տոս 6-ին ազ­դան­շա­նը տրուե­ցաւ Մու­սա Լե­րան հե­րո­սա­մար­տի 95-ամ­եա­կին: Այս առ­թիւ կազ­մա­կերպ­ուած են բազ­մա­թիւ ծրա­գիր­ներ, որոնք պի­տի տե­ւեն մին­չեւ Օգոս­տոս 22: Ձեռ­նարկ­նե­րը տե­ղի պի­տի ու­նե­նան Այն­ճա­ռի (Լի­բա­նան) մէջ:

Այս յո­բել­եա­նը լա­ւա­պէս կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար, ամիս­նե­րէ ի վեր գոր­ծի լծուած է  յա­տուկ մար­մին մը, որ ման­րա­մաս­նօ­րէն եւ ամէ­նայն բծախնդ­րու­թեամբ կա­տա­րած է պատ­րաս­տու­թիւն­ներ: Գոր­ծադր­ուե­լիք ձեռ­նարկ­նե­րը կ°ընդգր­կեն հրա­տա­րա­կու­թիւն­ներ, պա­րա­խում­բի ելոյթ, մա­տա­ղի պատ­րաս­տու­թիւն, սրա­հի բա­ցում, հա­ւա­քա­կան ցու­ցա­հան­դէս, հայ­կա­կան տօ­նա­վա­ճառ, տոհ­միկ երե­կոյ, Հա­մա­մու­սա­լեռց­ի­ա­կան երկ­րորդ հա­մա­գու­մար, հար­թա­քան­դա­կի բա­ցում, Այն­ճա­րի նա­հա­տակ­նե­րուն նուիր­ուած կո­թո­ղի բա­ցում, եզ­րա­փա­կիչ հան­դի­սու­թիւն, պա­տա­րագ եւ հո­գե­հան­գիստ, բարձր հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Արամ Ա. կա­թո­ղի­կո­սի:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles