ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՐԱՄ Ա.-Ի ԱՅՑԸ՝ ՎԱՏԻԿԱՆ

0 0
Read Time:4 Minute, 40 Second

p2-3  Յունիս 3-ին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կաթողիկոսը եռօրեայ այցելութիւն մը տուաւ Փրանկիսկոս Պապին: Վեհափառ Հայրապետին ընկերացան հետեւեալ Առաջնորդ Սրբազանները.- Գերշ. Տ. Կոմիտաս Արք. Օհանեան, Գերշ. Տ. Օշական Արք. Չօլոյեան, Գերշ. Տ. Խաժակ Արք. Յակոբեան, Գերշ. Տ. Սեպուհ Արք. Սար-գիսեան, Գերշ. Տ. Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեան, Գերշ. Տ. Նարեկ Արք. Ալեէմէզ-եան, Գերշ. Տ. Խորէն Եպս. Տողրամաճեան, Գերշ. Տ. Շահան Արք. Սարգիսեան, Գերշ. Տ. Բաբգէն Եպս. Չարեան, Գերշ. Տ. Շահէ Եպս. Փանոսեան եւ Հոգշ. Տ. Մեսրոպ Վրդ. Սարգիսեան։ Այս այցելութեան նաեւ ներկայ եղան շուրջ ութսուն ազգայիններ ու բարերարներ՝ զանազան գաղութներէ։

Եռօրեայ այցելութեան ընթացքին, Վեհափառ Հայրապետը առանձին հանդիպում մը ունեցաւ Նորին Սրբութիւն Փրանկիսկոս Պապին հետ, որուն յաջորդեց պաշտօնական խօսքերու փոխանակում եւ ապա՝ միացեալ կրօնական արարո-ղութիւն։ Վեհափառ Հայրապետը նաեւ հանդիպումներ ունեցաւ Վատիկանի պետական քարտուղարին, միջ-եկեղեցական ու միջ-կրօնական յարաբերութեանց եւ արեւելեան եկեղեցիներու բաժանմունքներու պատասխանատու կարտինալնե-րուն հետ։ Վեհափառ Հայրապետը նաեւ այցելեց Սէնթ Էճիտիոյի կեդրոնը եւ Լե-ւոնեան վարժարանը։
p2-3bՎեհափառ Հայրապետին եւ Սրբազան Պապին միջեւ տեղի ունեցած առանձին հանդիպումէն ետք, անոնք ուղղուեցան Վատիկանի մեծ սրահը, ուր զիրենք կը սպասէին Առաջնորդ Սրբազանները, կարտինալներ, եպիսկոպոսներ եւ Վեհափա-ռին այցելութեան առիթով սփիւռքի գաղութներէն ժամանած բարերարներ ու ազ-գայիններ։p2-3c
Բոլորին ներկայութեան խօսք առնելով Վեհափառ Հայրապետը առաջին հեր-թին իր գոհունակութիւնը յայտնեց, որ իր հայրապետութեան շրջանին այցելու-թիւն կուտայ յաջորդական երեք պապերուն‘ Յովհաննէս Պօղոս Պապին 1997-ին, Պենետիքթոս Պապին 2008-ին։ Ապա Վեհափառ Հայրապետը յիշեց որ յատկապէս կիլիկեան շրջանէն սկսեալ յատուկ յարաբերութիւն ու սերտ գործակցութիւն եղած է հայ եկեղեցւոյ ու կաթոլիկ եկեղեցւոյ միջեւ։ Պատմական այս անդրադար-ձէն յետոյ, Վեհափառ Հայրապետը իր խօսքը կեդրոնացուց տագնապներով ու մարտահրաւէրներով լեցուն ներկայ աշխարհին մէջ միջ-եկեղեցական գործակցու-թեան կարեւորութեան վրայ։ Ան շեշտեց թէ հակառակ եկեղեցիներու դաւանա-կան բաժանումներուն, անհրաժեշտ է միասին գործելու միասնաբար դիմագրաւել մարդկութիւնը յուզող տագնապները։ Վեհափառ Հայրապետը ողջունեց եկեղեցին ժողովուրդին տանելու Պապին աշխատանքը, յիշելով որ հայ եկեղեցին եղած է ժողովուրդին եկեղեցին ու Քրիստոսի ծառայական ներկայութիւնը ժողովուրդին կեանքին մէջ:
p2-3d  Վեհափառը յիշեցուց Սրբազան Քահանայապետին թէ Միջին Արեւելքը լուրջ տագնապներէ կÿանցնի եւ անոնց հետեւանքները եկեղեցիներու կեանքին ու վկայութեան համար յաճախ մտահոգիչ են։ Հակառակ այս իրողութեան, ըսաւ Վեհա-փառը, եկեղեցիները կը մնան ամրօրէն կառչած Միջին Արեւելքին եւ հաւատարիմ իրենց քրիստոնէական վկայութեան ու քաղաքացիական պարտաւորութիւննե-րուն ու իրաւունքներուն հանդէպ։p2-3e
Վեհափառ Հայրապետը նաեւ անդրադարձաւ Հայոց Ցեղասպանութեան։ Ան յի-շեց 1915-ի Օսմանեան Թուրքիոյ ցեղասպանութեան հետեւանքները եւ Սփիւռքի կազմաւորումը։ Ան ըսաւ, որ հայ ժողովուրդը ոչ միայն մէկուկէս միլիոն նահա-տակ տուաւ, այլ կորսնցուց իր եկեղեցիները եւ մշակութային ու հոգեւոր արժէք-ները, հետեւաբար, ցեղասպանութեան ճանաչումը եւ հատուցումը իւրաքանչիւր հայուն պահանջքն է։ Ապա Վեհափառը աւելցուց, որ հայ եկեղեցին որպէս մարդ-կային իրաւանց պաշտպանն ու ջատագովը, միշտ ինքզինք նոյնացուցած է իր ժողովուրդի արդար իրաւունքներուն հետ։ Վեհափառ Հայրապետը յիշեցնելէ յե-տոյ Ֆրանսիս Պապին թէ Սեպտեմբեր 1915-ին Պենետիքթ ԺԵ. Պապը Սուլթան Մոհամմատ Ե.-ին գրած նամակին մէջ դատապարտելով հայ ժողովուրդին դէմ կատարուող ցեղասպանութիւնը, կոչ ուղղած է վերջ տալու հայ ժողովուրդի ջար-դերուն: Ան աւելցուց, որ մեր ժողովուրդի սպասումն է որ դուք եւս, յառաջիկայ տարի Ձեր զօրակցութիւնը յայտնէք մեր ժողովուրդին, որ վստահաբար կարեւոր նշանակութիւն պիտի ունենայ մեզի համար։
Ապա Փրանկիսկոս Պապը իր խօսքը ուղղեց Վեհափառ Հայրապետին, իր ուրա-խութիւնը յայտնեց, որ առաջին անգամ ըլլալով հանդիպում կÿունենայ Վեհափառ Հայրապետին հետ: Ան յիշեց, թէ Վեհափառ Հայրապետը երկար տարիներ գոր-ծօն մասնակցութիւն բերած է միջ-եկեղեցական շարժումին, յատկապէս Եկեղեցի-ներու Համաշխարհային Խորհուրդի եւ Միջին Արեւելքի եկեղեցիներու ծիրէն ներս: Սրբազան Քահայնայապետը նաեւ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ եւ Արեւելեան Ուղղա-փառ Եկեղեցւոյ Աստուածաբանական երկխօսութեան շրջագիծէն ներս գնահա-տանքով արտայայտուեցաւ Վեհափառ Հայրապետին եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան բերած կարեւոր նպաստին:
Պապը նաեւ անդրադարձաւ Հայոց Ցեղասպանութեան եւ յիշեց, որ հայ ժողո-վուրդի պատմութիւնը լեցուն եղած է հալածանքներով եւ նահատակութեամբ: Պապը նաեւ յիշեց Քրիստոնեայ համայնքներու դիմագրաւած մարտահրաւէրները Միջին Արեւելքէն ներս եւ ողջունեց անոնց միասնականութիւնը եւ Միջին Արեւել-քին կառչած մնալու հաւատարմութիւնը:p2-3g
Երկու հոգեւոր պետերուն միջեւ փոխանակուած խօսքերէն յետոյ, տեղի ունե-ցաւ նուէրներու փոխանակում: Վեհափառ հայրապետը Պապին նուիրեց Բարձր-բերդի Աւետարանի կրկնօրինակը, իսկ Պապը, Վեհափառին նուիրեց Սուրբ Յով-հաննու Աւետարանէն Պապիրոսի վրայ 14-րդ դարուն գրուած էջ մը: Ապա տեղի ունեցաւ եկեղեցական արարողութիւն, որուն աւարտին ներկայ ազգայինները մօ-տեցան եւ աջը առին Պապին ու Վեհափառին։
Արարողութենէն յետոյ, Վեհափառ Հայրապետը, ընկերակցութեամբ Առաջնորդ Սրբազաններուն, ճաշի հիւրը եղաւ Պապին:
Վեհափառ Հայրապետը, ընկերակցութեամբ Առաջնորդ Սրբազաններուն, յա-ջորդաբար այցելեց Վատիկանի մօտ Լիբանանի ու Հայաստանի դեսպանատունե-րը եւ սիրալիր հանդիպումներ ունեցաւ դեսպաններուն հետ։
Հայաստանի դեսպանատան մէջ Դեսպան Միքայէլ Մինասեան ջերմօրէն ողջու-նեց Վեհափառ Հայրապետին ներկայութիւնը, անոր փոխանցելով Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահին մաղթանքները։ Վեհափառ Հայրապետը խօսք առնելով ըսաւ, թէ Հայաստանի դեսպանատան մէջ ըլլալ կը նշանակէ հայկական հողի վրայ ըլլալ։ Ան իր ուրախութիւնը յայտնեց Հայաստանի հետզհետէ ծաւալող դիւանագիտական յարաբերութիւններուն գծով ու ողջունեց երիտասարդ դիւանա-գէտներու ներկայութիւնը արտաքին յարաբերութեանց բնագաւառէն ներս։ Անդ-րադառնալով Հայոց Ցեղասպանութեան հարիւրամեակին, Վեհափառ Հայրապետը շեշտեց դեսպաններու կարեւոր դերը այդ գծով, ըսելով որ 100-ամեակը միայն մեր ժողովուրդին համար յիշելու առիթ մը պէտք չէ ըլլայ, այլ նաեւ՝ յիշեցնելու մեր շրջապատին հայ ժողովուրդի բռնաբարուած իրաւունքները ու այդ իրաւունքնե-րուն վերատիրանալու մեր ժողովուրդին հաւաքական կամքը։p2-3h
Վեհափառ Հայրապետին Վատիկան կատարած այցելութեան կարեւոր երեսնե-րէն մէկը հանդիսացաւ իր խօսքը Ողջունելով Վեհափառին այցելութիւնը, կեդրոնին նախագահը Կարտինալ Քոխ շեշտեց Վեհափառին կարեւոր դերը միջ-եկեղեցական յարաբերութեանց մէջ։ Ան յիշեց անոր կարեւոր նպաստը, որպէս ատենա-պետ Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդէն ու Միջին Արեւելքի Եկեղեցինե-րու Խորհուրդէն ներս, ինչպէս նաեւ անոր դրական դերը կաթոլիկ եկեղեցւոյ հետ յարաբերութեանց ու աստուածաբանական երկխօսութեան զարգացման մէջ։ Վե-հափառը լուսարձակի տակ բերաւ էքիւմէնիք շարժումէն ներս տեղի ունեցող հիմնական փոփոխութիւնները օրակարգի, մտածողութեան, առաջնահերթութեան եւ եկեղեցիներու սպասումներուն ու մասնակցութեան ձեւին ու որակին առնչուած։ Վեհափառը շեշտեց որ ներկայ աշխարհին մէջ էքիւմէնիք շարժումը կարիքը ունի նոր տեսլականի, նոր ինքնահասկացողութեան ու ինքնարտայայտութեան։
Վեհափառ Հայրապետը այցելեց Սէնթ Էճիտիօ կազմակերպութեան կեդրոնա-տեղին ու ապա յիշեալ կազմակերպութեան հովանաւորութիւնը վայելող եկեղե-ցին։
Հոգեւորականներէ ու աշխարհականներէ բաղկացած յիշեալ կազմակերպութիւնը Վատիկանի ամենէն ազդու կառոյցներէն մէկն է։ Ան մարդասիրական ու ընկերա-յին ծրագիրներու առընթեր նաեւ կը զբաղի քաղաքական բնոյթ ունեցող հարցե-րով։ Վեհափառ Հայրապետը յաճախակի առիթներով իր խօսքն է ուղղած Սէնթ Էճիտիոյի կազմակերպած միջազգային համագումարներուն։

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles