Հ.Օ.Մ.-Ի ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՇՐՋԱ­ՆԱ­ՅԻՆ ՎԱՐ­ՉՈՒ­ԹԵԱՆ ՑՈՒ­ՑԱ­ՀԱՆ­ԴԷՍ

0 0
Read Time:1 Minute, 52 Second

P15 ARS_Armenia_PR_Ph03  Մա­յիս 25-ին, Երե­ւա­նի “Արամ Մա­նուկ­եան“ երի­տա­սար­դա­կան կեդ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան Հա­յաս­տա­նի Շրջա­նա­յին վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած առա­ջին “Գար­նա­նա­յին բա­րե­գոր­ծա­կան ցու­ցա­հան­դէս-վա­ճառք“-ը, որուն իրենց մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րին Հ.Օ.Մ.-ի Հա­յաս­տա­նի աւե­լի քան քա­ռա­սուն մաս­նա­ճիւ­ղեր: P15 ARS_Armenia_PR_Ph04 Ցու­ցա­հան­դէ­սին նպա­տակն էր մէկ­տե­ղել ու ցու­ցադ­րել Հա­յաս­տա­նի տար­բեր մար­զե­րուն բնո­րոշ կե­րակ­րա­տե­սակ­ներ, հայ մշա­կոյ­թը ներ­կա­յաց­նող ձե­ռա­գործ­ներ, զար­դեր, խե­ցե­գոր­ծու­թեան նմոյշ­ներ:Ցու­ցա­հան­դէ­սին իրենց մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րին նա­եւ Սուր­իա­յէն եւ Իրա­նէն Հ.Օ.Մ.-ի ան­դամ­ներ, որոնք ներ­կա­յա­ցու­ցին իրենց բնա­կա­վայ­րե­րուն յա­տուկ ճա­շա­տե­սակ­ներ, հա­մեմ­ներ ու անու­շե­ղէն­ներ:

Ցու­ցա­հան­դէս-վա­ճառ­քի աւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Օ.Մ.-ի Հա­յաս­տա­նի մի­ա­ւո­րին կող­մէ կազ­մա­կերպ­ուած վի­ճա­կա­հա­նու­թեան վի­ճա­կաձ­գու­թիւնը, որ դարձ­եալ առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով կը կազ­մա­կերպ­ուէր այս տա­րո­ղու­թեամբ:

Նա­խորդ քա­նի մը ամիս­նե­րուն վի­ճա­կա­հա­նու­թեան տոմ­սեր վա­ճառ­ուած էին թէ՛ Հա­յաս­տա­նի բո­լոր մար­զե­րուն, թէ՛ ար­տերկ­րի զա­նա­զան շրջան­նե­րու մէջ: Վի­ճա­կաձ­գու­թեան ար­դիւն­քով ոսկ­եայ զար­դեր շա­հե­ցան Հա­յաս­տա­նէն երեք ու Գա­նա­տա­յէն եր­կու անձ­նա­ւո­րու­թիւն­ներ:

Ցու­ցա­հան­դէս-վա­ճառ­քի եւ վի­ճա­կա­հա­նու­թեան ամ­բողջ հա­սոյ­թը պի­տի յատ­կաց­ուի Հ.Օ.Մ.-ի Հա­յաս­տա­նի մի­ա­ւո­րի աշ­խա­տանք­նե­րուն:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles