ՀԱՐՑՈՒՄ՝ ՀԱՅ ԵՒ ՈՉ-ՀԱՅ ԻՐԱՒԱԳԷՏՆԵՐՈՒՆ

0 0
Read Time:3 Minute, 34 Second

AVRUPA BIRLIGI (AB) BAKANI VE BASMUZAKERECI EGEMEN BAGIS, TURKIYE ERMENILERI PATRIKLIGI PATRIK GENEL VEKILI ARAM ATESYAN'I KABUL ETTI. (ISLAM YAKUT - ANADOLU AJANSI)

Յ. Պալեան

Իրաւագէտ չըլլալով, կ’ուզէի գիտնալ, որ ջարդ եւ ցեղասպանութիւն իրագործողները, այդ ոճիրները գործադրելու կոչ ընողները կարելի՞ է միջազգային դատարանի մը առջեւ ամբաստանել եւ պատիժ պահանջել:

Գերմանիոյ խորհրդարանը ճանչցաւ հայոց դէմ գործուած ցեղասպանութիւնը: Դէպի արդարութիւն եւ ճշմարտութիւն քայլ մը, սպասելով, որ նման քայլեր կ’առաջնորդեն հայոց իրաւունքներուն վերականգնումին: Այդ մասին խօսողներ կան եւ պիտի ըլլան: Հայ թէ օտար, հազուագիւտ, բայց կան:

Այս պահուն հարցումիս դրդապատճառը ոչ ցեղասպանութեան ճանաչումն է, ոչ ալ հայոց իրաւունքներու վերականգնումը: Մարդկային իրաւունքի եւ միջազգային բարոյականութեան կը վերաբերի հարցումս:

Գերմանիոյ խորհրդարանին կողմէ հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումէն ետք երկու խիստ կարեւոր յայտարարութիւններ եղած են: Թուրքիոյ հայոց պատրիարքական փոխանորդ Աթէշեան սրբազան ցաւալի գտած է Գերմանիոյ խորհրդարանին ճանաչման որոշումը: Անոր այս յայտարարութիւնը մտածելու պէտք է մղէ հայերը եւ միջազգային հաստատութիւնները, Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութենէն մինչեւ ժողովրդավար բոլոր պետութիւնները, բոլոր անոնց որոնք կը հաւատան մարդկային իրաւանց եւ օրէնքի գերակայութեան:

Աթէշեան սրբազանի յայտարարութիւնը, եթէ պահանջուած կամ թելադրուած է թրքական իշխանութիւներուն կողմէ, յաւելեալ փաստ է, որ Թուրքիոյ մէջ ժողովրդավարութիւնը դատարկ կճեպ է: Այդ պարագային Եւրոմիութիւնը իր մէջ կրնա՞յ ընդունիլ նման ղեկավարութեամբ երկիր: Այս խնդիր է Եւրոմիութեան եւ զայն բաղկացնող երկիրներուն համար, որոնք կ’առաջնորդուին որոշ արժէքներով:

Աթէշեան սրբազանի յայտարարութիւնը եթէ համոզում է, կը գտնուինք Հայաստանեայց եկեղեցիի ներքին միութեան հարցի մը առջեւ: Հայաստանեայց եկեղեցին, 2015-ին, ցեղասպանութեան զոհերուն համար սրբացման որոշում կայացուց: Եթէ իր յայտարարութեամբ Աթէշեան սրբազան քայլ կը պահէ Թուրքիոյ ժխտողական քաղաքականութեան հետ, այն որ ցեղասպանութիւն չկայ, սրբադասումը կը ժխտէ, ինքզինք դուրս կը դասէ Հայաստանեայց եկեղեցիէն, ժխտելով անոր ժողովներուն որոշումը: Այս պարագային եկեղեցական նուիրապետական իշխանութենէն եւ ժողովներէն պէտք է ակնկալել համապատասխան դիրքորոշում:

Աւելի պարզ. Հոգեւոր պետերը կրնա՞ն ընդունիլ, որ նման եկեղեցական շարունակէ քահանայագործել: Հոգեւոր պետերը եւ Հայաստանեայց եկեղեցիի օրինական ժողովները պարտաւոր են լուսաբանել ազգը եւ մանաաւանդ առանց ճապկումներու որոշում կայացնել Հայոց Ցեղասպանութեան ժխտման թրքական վերաբերումին ձայնակցելող եկեղեցականին նկատմամբ:

Գերմանիոյ խորհրդարանի որոշման մասին արտայայտուեցան միջազգային շրջանակները: Արձագանգեցին թուրք ղեկավարներ եւ մամուլը: Ցարդ թրքական թեզը «վիճելի» կը համարէր հայկական ցեղասպանութիւնը որպէս այդպիսին: Թուրք ղեկավարներ «վիճելի»էն անդին կ’անցնին եւ կ’ընդունին, որ ոճիրը գործուած է եւ կոչ կ’ընեն այդ ոճիրը կրկնելու:

Թուրք Ազգայնական Շարժում կուսակցութեան պետը, Տեւլեթ Պահչելի առանց նրբութիւններու հակազդած է, ջարդարարի աւանդական սպառնալիքը ընելով: Ան ըսած է, որ Ազգայնական Շարժում կուսակցութեան «թուրը սուր է», աւելցնելով «սուր թուր» ունեցած ըլլալու եւ ունենալու բնական եզրակացութիւնը. ««1915-ին տրուած որոշումը ճիշդ էր, պէտք Է զայն դարձեալ գործադրել»: Ինչ որ իրենց առանձնութեան մէջ կը մտածեն թուրք պետութիւնը եւ ծայրայեղական մոլեռանդները, Տեւլէթ Պահչելի ըսած է առանց դիւանագիտական բարբառի դիմելու, առանց վախնալու իր բարեկամներէն եւ միջազգային հանրային կարծիքէն:

Ուրեմն հայոց նկատմամբ գործադրուած ոճիրը ճիշդ էր: Ուրեմն հայոց դէմ գործադրուած ցեղասպանութիւնըպատմական արկած մը չէր, ՈՐՈՇՈՒՄ էր:

Իսկ երբ որձեւէգ յայտարարութիւններ կը լսուին միջազգային շրաջանակներու մէջ, որ ներկայի թուրքերը պատասխանատու չեն անցեալի դէպքերուն, ի՞նչ պիտի ըսեն իմանալով, որ հայութիւնը բնաջնջելու եւ հայրենահան ընելու «որոշումը Ճիշդ էր, պէտք է զայն դարձեալ գործադրել»:

Քայլ մըն ալ առաջ կ’երթայ, ըսելով, որ «որոշումը Ճիշդ Էր, պէտք Է զայն դարձեալ գործադրել»:

Հայ իրաւագէտները, նաեւ մարդկային իրաւանց պաշտպանները, իրաւունք եւ միջոցներ ունի՞ն Տեւլեթ Պահչելիին համար պահանջելու Մարդկութեան դէմ ոճիրներու ատեանին միջամտութիւնը: Այս անգամ հարցը հարիւրամեայ հնութիւն չունի: Եթէ սերպ կամ ափրիկեցի ղեկավար կարելի է դատել, ինչո՞ւ անկարելի պիտի ըլլայ ժողովուրդի մը դէմ ոճիր գործելու մերօրեայ կոչի հեղինակը:

Աւելին. նախագահ Րէճիբ Էրտողան նացիներու ուղիղ գիծին վրայ կը գտնուի, Գերմանիոյ Խորհրդարանին մէջ ցեղասպանութեան ի նպաստ քուէարկած Գերմանիոյ քաղաքացի թուրք երեսփոխաններուն ծագումը ճշդելու համար անոնց «արիւնը կ’ուզէ քննել»:

Հարցում միջազգային հանրութեան եւ միջազգային արդարատական կառոյցներուն. ինչպէ՞ս կ’ըլլայ ցեղասպանութիւնը: Եթէ այս խօսքերը վերագրուէին Հիթլերի, Ռոզէնպերկի, Հիմլէրի, միջազգային աղմուկ կը բարձրանար: Ինչո՞ւ ֆրանսացին, անգլիացին, զուիցերիացին, ամերիկացին պիտի չբարձրացնեն աղմուկը:

Այս յայտարարութիւնները բաւարար չե՞ն միջազգային արդարատութեան կողմէ դատուելու համար:

Բոլոր անոնք որոնք Թուրքիան կ’ուզեն Եւրոմիութեան անդամ դարձնել, մեղսակից պիտի ըլլան թրքական անզսպելի ցեղապաշտութեան:

Իսկ մենք պիտի յաջողի՞նք միջազգային եւ ոչ թէ միայն ներազգային բողոքի ալիք բարձրացնել Թուրքիոյ ցեղասպանութիւն կրկնելու ցեղապաշտական անթաքոյց վարքագիծի դէմ:

Դեռ պիտի շարունակուի՞ դատարկ այն որձեւէգ խօսքը, որ մերօրեայ Թուրքիան կարելի չէ մեղադրել դար մը առաջ կատարուած ցեղասպանութեան համար:

Եւ Թուրքիան կը սպառնայ յիշեցնելով, որ Գերմանիոյ մէջ կան երեքուկէս միլիոն թուրքեր:

Ի՞նչ կը թելադրէ այդ յայտարարութիւնը: Գերմանիա՞ն պիտի ապա-կայունացնեն:

Այս սպառնալիքները կրնան խօսքի սահմաններէն դուրս գալ: Մտահան պէտք չէ ընել, վերջին տարիներու ապակայունացումներու եւ ահաբեկչութիւններու պարագային Թուրքիոյ երկդիմի քաղաքականութիւնը:

Այսօր՝ Գերմանիան է թիրախը:

Քաղաքական նոյն շրջանակին մէջ գործելու համար նոյն արժէքներուն պէտք է հաւատալ:

Երբեմն ալ բանալ պատմութեան էջերը՝ ներկան հասկնալու համար:

 

 

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles