ՀԱՅ ՏԱՂԱՆԴԱՒՈՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՀԱՄԵՐԳ

0 0
Read Time:3 Minute, 12 Second

Ար­դէն աւան­դոյթ է դար­ձել ամէն տա­րի Նիւ Եոր­քում կազ­մա­կեր­պել հա­մերգ-մրցոյթ` հայ տա­ղան­դա­ւոր եր­խա­նե­րի ու­ժե­րով: Աւան­դա­կան եր­րորդ հա­մեր­գը կա­յա­ցաւ Մա­յիս 29-ին Նիւ Եոր­քի հան­րա­ճա­նաչ “Մեր­կին“ հա­մեր­գաս­րա­հում, որ նուիր­ուած էր Հ.Հ. Ան­կա­խու­թեան 20-րդ տա­րե­դար­ձին:

Մի­ջո­ցառ­ման հե­ղի­նակ, դոկ­տոր` Սվետ­լա­նա Ամիր­խան­եա­նին եւ հա­մեր­գի մաս­նա­կից­նե­րը շնոր­հա­ւո­րա­կան ու­ղերձ­ներ  էին յղել` Ամե­րի­կա­յի Արե­ւել­եան թե­մի Առաջ­նորդ` Խա­ժակ Արք.  Պար­սամ­եա­նը, Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յի Հայ Կա­թո­ղի­կէ Առաջ­նոր­դա­րա­նը, Հա­մազ­գա­յին Հայ Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան` Նիւ Ճըրզիի վար­չու­թիւնը, “Թէ­քէ­եան“ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան մե­ծա­գոյն Նիւ Եոր­քի մաս­նա­ճիւ­ղի ատե­նա­պետ` Յա­կոբ Վար­դի­վառ­եա­նը,  ռուս- ամե­րիկ­եան կազ­մա­կեր­պու­թեան նա­խա­գահ` Մա­րի­նա Քո­վալի­ո­վան, հայ-ամե­րիկ­եան մշա­կու­թա­յին կա­պե­րի հիմ­նար­կի նա­խա­գահ` Ռի­թա Պալ­եա­նը , “Մեթ­րո­փո­լի­թըն“  օփե­րա­յի նախ­կին մե­նա­կա­տար` Լու­սին Ամա­րան, ամե­րի­կա­հայ ան­ուա­նի դաշ­նա­կա­հար` Շա­հան Արծ­րու­նին եւ այլ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ:

Հա­մեր­գա­յին ծրագ­րում հնչե­ցին հայ ճա­նանչ­ուած յօ­րի­նող­նե­րի  ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը:  Ու­շագ­րաւ էր նա­եւ հա­մեր­գին,  որ­պէս հիւր մաս­նակ­ցում էր չին պա­տա­նի երա­ժիշտ`  Ռա­յըն Չա­նը, որ մեծ վար­պե­տու­թեամբ կա­տա­րեց Ա. Խա­չա­տուր­եա­նի “Թո­քա­թա“ն: Ներ­կա­նե­րը ջեր­մու­թեամբ ըն­դու­նե­ցին Հա­մազ­գա­յին “Ա­րե­գակ“ ման­կա­կան երգ­չա­խում­բի ելոյ­թը, մե­նա­կա­տար­ներ` Նա­յի­րի Գաբրի­էլ­եա­նի եւ Էլեն Օհան­եա­նի, ղե­կա­վար` Վա­ղար­շակ Օհան­եա­նի եւ երա­ժիշտ­ներ` Սա­րին Նա­յի­րի Պալ­եա­նի (սրինգ), Լի­լիթ Վահ­րատ­եա­նի (ջու­թակ), Լու­սի­նէ Մու­սա­յէլ­եա­նի (թաւ­ջու­թակ), Դանի­էլ Մա­նու­չար­եա­նի, Դա­ւիթ Ան­թապ­եա­նի, Վա­չէ եւ Վա­հէ Գա­ֆաֆ­եան­նե­րի (դաշ­նա­մուր),  Անի Ման­ուէլ­եա­նի, Շու­շա­նիկ Թեն­քուր­եա­նի (ձայ­նա­յին)  եւ շատ ու­րիշ­նե­րի ելոյթ­նե­րը: Հա­մեր­գի վեր­ջում, պա­տա­նի երա­ժիշտ­նե­րին  Հ.Հ. Ան­կա­խու­թեան տօ­նի առ­թիւ շնոր­հա­ւո­րեց եւ գո­վա­սանք յանձ­նեց դոկտ. Սվետ­լա­նա Ամիր­խան­եա­նը:

Հա­մեր­գին ներ­կայ էին`   Մ.Ա.Կ.- ում Հ.Հ. Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ` դես­պան Կա­րէն Նա­զար­եա­նը եւ Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան թե­մի առաջ­նորդ` Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եա­նը, որոնք բարձր գնա­հա­տե­ցին  երե­խա­նե­րի կա­տա­րո­ղա­կան ար­ուես­տը:

Հայ տա­ղան­դա­ւոր եր­խա­նե­րի Նիւ Եորք­եան եզ­րա­փա­կիչ հա­մեր­գը, որն ան­ցաւ մեծ յա­ջո­ղու­թեամբ` հան­դի­սա­կա­նի կող­մից ըն­դուն­ուեց ջեր­մու­թեամբ:

ՌՈ­ԲԵՐՏ  ԿԱ­ՐԱ­ՊԵՏԵ­ԱՆ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles