ՀԱՅՐԵՆԻ ԱՄԱՆՈՐ

0 0
Read Time:1 Minute, 32 Second

Ար­տա­սո­վոր եռու­զեռն ու պատ­կե­րը կը սկսի Երե­ւա­նի կեդ­րո­նէն՝ Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կէն, ուր ան­գամ մը եւս քա­նի մը շաբթ­ուայ հա­մար բնա­կու­թիւն հաս­տա­տած է 29 մեթր հա­սա­կով վիթ­խա­րի ծա­ռը՝ զար­դար­ուած ու լու­սա­ւոր­ուած:

Հա­յաս­տա­նի տար­բեր շրջան­նե­րէն՝ հե­ռա­ւոր թէ մօ­տա­կայ գիւ­ղե­րէն ու քա­ղաք­նե­րէն, հա­զա­րա­ւոր մար­դիկ մայ­րա­քա­ղաք կու գան, գնում­ներ կա­տա­րե­լու: Ան­շուշտ անոնց կի­զա­կէտն է ու­տես­տե­ղէնն ու նուէր­նե­րը՝ մե­ծա­քա­նակ թէ փոք­րա­քա­նակ:

Սահ­մա­նա­փակ եկա­մուտ ու­նե­ցող­նե­րուն հա­մար գլխա­ւոր մտա­հո­գու­թիւնը բնա­կա­նա­բար անհ­րա­ժեշտ գու­մա­րը ճա­րելն է, որ­պէս­զի գէթ տա­րին ան­գամ մը, այդ ալ ամա­նո­րի գի­շե­րը, կա­րե­լի ըլ­լայ ճոխ սե­ղան մը ու­նե­նալ եւ նուէր­նե­րով ու­րա­խաց­նել հա­րա­զատ­նե­րը: Վա­ճա­ռա­կան­ներն ալ այս առ­թիւ, ճար­պիկ գտնուե­լով բարձ­րա­ցու­ցած են ու­տես­տե­ղէ­նի եւ սպա­ռո­ղա­կան ապ­րանք­նե­րու գի­նե­րը: Ան­շուշտ ասոր կող­քին ան­պա­կաս է այդ ընտ­րա­նին, որ քա­նի մը օր­ուայ հա­մար կը մեկ­նի Եւ­րո­պա կամ Արա­բա­կան Էմի­րու­թիւն­ներ, իր ամա­նո­րը տօ­նե­լու:

Մինչ այդ, պաշ­տօ­նա­կան ար­ձա­կուր­դը պի­տի տե­ւէ Դեկ­տեմ­բեր 31-էն մին­չեւ Յուն­ուար 10, 2010:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles