ԽՈՀԵՐ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ.- ʼʼԵՐԲ ՉԻ ՄՆՈՒՄ ԵԼՔ ՈՒ ՃԱՐ, ԽԵՆԹԵՐՆ ԵՆ ԳՏՆՈՒՄ ՀՆԱՐ…ʼʼ

0 0
Read Time:3 Minute, 36 Second

ԳԱՐԵԳԻՆ ՔԱՀԱՆԱՅ ՊԵՏՈՒՐԵԱՆ

Ազատութեան տենջով ու անկախութեան տեսիլքով ողողուած էին մեր ազգի ազատատենջ ու աննահանջ զաւակները: Դարերու անարդարութիւնն ու ստրկութիւնը ելքի մը կը կարօտէր, ճարի մը պէտք ունէր, հնարքի մը հրամայականը կը պահանջէր:
Մայիսեան փառաւոր յաղթանակը, արդարութեան հաստատման սկիզբը դարձաւ մեր Հայրենիքին համար, որ իր անցեալով ու ներկայով, ինչպէս նաեւ լուսաւոր ապագայով միշտ եղած է ու պիտի մնայ խորհրդանիշ կեանքի ու յաղթանակի: Իրաւունքներու պաշտպանութիւնը հայ ժողովուրդին համար պարտականութիւն մէ չէ այլ ըստ ինքեան պահանջք մը:
Արդարութեան իրագործումն ու անոր հաստատումը, հայ ժողովուրդին համար լոկ գեղեցիկ բառեր ու ազնիւ բնաբաններ չեղան ու չեն ըլլար բնաւ: Այլ արդարութեան կոչը հարկ է, որ հասանելի ըլլայ համակ մարդկութեան, ապա թէ ոչ խենթերն են գտնում հնար ի քաղաքականութիւնը կ՛իրագործուի, որպէսզի արդարութեան արգելք հանդիսացող պատը քանդուի ու արդարութիւնը իր ըսելիքը ունենայ այս աշխարհին:
Բանաստեղծի բնորոշած հնարքին բանաձեւը շատ յստակ ձեւով արդիւնաւորուեցաւ, բերելով ազատութիւն, անկախութիւն, իշխանութիւն եւ հայրենական օճախի վերակազմութիւն:
Այո՛, այդ անկախութիւնը հազիւ ծիլ առած, մութ գոյնով մը ներկուեցաւ, սակայն այդ ներկին ներքեւ սերունդներ դրսեւորուեցան, յղկուեցան ու կազմաւորուեցան, որոնք պահեցին բուն ու նուիրական, պատմական ու անգին գոյնը` հայութեան գեղեցիկ ու մշտավառ գոյնը, հայուն արժանիքն ու պատիւը, որ իւրաքանչիւր հայորդիի արեան հետ շաղախուեցաւ, կազմելով հայ ոգին ու նկարագիրը, Հայաստանէն մինչեւ Սփիւռքեան ամէնէն հեռու անկիւնը:
Ելքն ու ճարը ուրիշին համար չեն, եւ ուրիշը չէ որ պիտի տրամադրէ զանոնք: Ուրիշը չի կրնար զգալ այն, ինչ որ մեր ժողովուրդը զգացած ու փորձառկած է դառնութեամբ ու սարսափով… ուստի ելքն ու ճարը մեր ձեռքն էր ու մեր ձեռքն է մինչեւ այսօր:
Հայ ժողովուրդի ներկան ու ապագան, հայ ժողովուրդն է որ կ՛որոշէ եւ իր ձեռքով միայն կարելի է զանոնք հետապնդել ու պարտադրել:
Այդպիսիք եղան մեր նախնիք, այդ ոգիով առաջնորդուեցան մեր ազգի ղեկավարները, իրենց հարազատ ժողովուրդին ու բազուկին վստահելով, որպէս Աստուծոյ ճամբէն ընթացող ժողովուրդ:
Մայիս 28ի իրագործումը, դարերու երազ մըն էր, տենչ մը ու լուսաւոր տեսիլք, որուն հաստատման համար բիւրաւոր հայկազնեան ազգի սերունդներ իրենց նշանաբանը դարձուցին, եւ այդ նշանաբանին ի խնդիր զանազան զոհաբերութիւններ ցուցաբերեցին:
Անկախութեան զգացումն ու երազը չընդհատուեցաւ համայնավար անաստուածեան գաղափարաբանութեան մուտքով, որ մեր հայրենիքի պատմութեան մէջ 70 տարիներու սեւ ու խաւարապատ էջեր տրամադրեցին, այդ անկախութիւնը շարունակուեցաւ, թրծուեցաւ ու իր ամբողջական հասկացողութեան հասաւ:
Ազատութեան տենջը հասունցաւ ու առաւել եւս կազմակերպուեցաւ, եւ այդպիսով խթան հանդիսացաւ աշխարհացրիւ հայ ժողովուրդին, որպէսզի անոնք աւելի կեդրոնանան ու հետապնդեն ազատութիւնը, գուցէ ապրելով ու շնչելով օտար ափերու վրայ, սակայն միշտ մնալով Հայրենիքին կարօտ ու Հայրենիքը որպէս գոյութեան օրրան նկատելով:
70 տարին պատմութեան մէջ լոկ փոքր թիւ մըն է, որուն դիմաց մեր ժողովուրդը դարերու ծանրութիւն կը կշռէ, իր թողած աւանդով ու ազդեցութեամբ:
Ամբողջական Հայաստան եւ ամբողջական հայութիւն գաղափարին շուրջ կեդրոնացաւ մեր ժողովուրդը դարեր ու տասնեակ տարիներ, եւ այդ նշանաբանի արդիւնքը եղաւ 1991 թուականի ամբողջական անկախութիւնն ու ազատ իշխանութիւնը մեր Հայրենիքին, որ իր հիմքը կառուցեց 1918ի Մայիսեան յաղթանակի ամուր սիւներուն վրայ:
Սարդարապատի, Ղարաքիլիսէի ու Բաշ Ապարանի հերոսամարտերը, ամբողջ աշխարհին ցոյց տուին թէ մոխիրներու տակէն անգերեզման մնացած ազգի զաւակները ողջ են տակաւին, անոնք նոր կեանքով, կրակով ու բոցով կու գան ահա:
Հերոսներն են որոնք հերոսամարտ կը կերտեն, տեսիլք ունեցողներն են որոնք յստակ գաղափարի տէր մարդիկ կ՛ըլլան ու այդ գաղափարի իրագործման համար ամէն կարելի միջոց կը գործածեն ի խնդիր համայնական շահերու եւ իրաւունքներու:
Այսօր եւս մեր ազգը կարիքը ունի հերոսներու, որոնք եթէ ոչ բազուկով, գուցէ մտքով ու այլ կարելիութիւններ օգտագործելով աշխատին ի հեճուկս նուիրական իրագործումներու մանաւանդ հայրենիքէն ներս: Մեր նախնիները որոնք մարմնով պայքարեցան չարիքին դիմաց ունէին նոյն նուիրական սիրտն ու հոգին զոր մեզ այսօր եւս կ՛առաջնորդէ որպէս այս ազգի արժանաւոր զաւակներ:
Անոնց ոգին ու նախանձախնդրութիւնը վարակեց գալիք սերունդները հայրենիքի հանդէպ ունենալիք ու տածելիք սիրով եւ յարգանքով:
Այսօր մերն է կարգը, որպէս ժողովուրդ, որ ունի նորանկախ Հայրենիք, ազատ իշխանութիւն, հզօր հայրենիք եւ կազմակերպուած սփիւռքեան գաղութներ, որոնց առաջին նպատակը եղած է ու է թրծել սերունդները հայ նկարագրով ու հայրենիքի հանդէպ անսպառ սիրով:
Մայիսեան անկախութեան հերոսներու բացած ուղին միշտ շարունակուի ու անոր ճանապարհէն ընթացողները ըլլան հաւատարիմ եւ իմաստուն ծառաներ, որոնք իրենց անձէն ու անձնականէն գերիվեր կը նկատեն համայնական ու ազգային շահերը: Այդպիսիք են որոնք կը կերտեն պատմութիւն, լաւ եւ անմոռաց յիշատակութիւն:
Ազատ, անկախ ու միացեալ մեր Հայրենի աշխարհը թող միշտ մնայ Աստուծոյ Աջի հովանիին ներքեւ եւ ունենանք ծաղկեալ, հզօր, անուշ ու քաղցր հայրենիք, որ կարողանայ գրկաբաց ընդունիլ իր հայրոդիները Արարատի շուքին ներքեւ…, Անիի սրբատաշ քարերուն ապահովութեամբ…, Սեւանայ ու Վանայ ջինջ ծովակներու մեղմութեամբ…, Արաքս ու Կուր զուլալ գետակներու մշտահոսութեամբ…, Կորիկոս ու Հրոմկլայ բերդերու անառիկ պահպանութեամբ… Արարատ, Շիրակ ու Մշոյ դաշտերու արգաւանդութեամբ… եւ աղօթաբոյր Վանքերու եւ Եկեղեցիներու անխարդախ ու հաստատ հաւատքի օրհնութեամբ:
Յառատեւութիւն, անսասանութիւն, պահպանութիւն եւ արեւշատութիւն մեր սիրեցեալ Ազատ, Անկախ, եւ Միացեալ Հայաստանի Հանրապետութեան:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles