ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ՝ ՖԻԼԱՏԵԼՖԻՈՅ ՀԱՅ ՔՈՅՐԵՐՈՒ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ ՆԵՐՍ

0 0
Read Time:1 Minute, 48 Second

Յուն­ուար 23-ին տե­ղի ու­նե­ցաւ Հայ Քոյ­րե­րու Վար­ժա­րա­նի Ըն­տա­նե­կան երե­կոն:  Ներ­կայ էին մօ­տա­ւո­րա­պէս 250 հո­գի, որոնց կար­գին շրջա­նա­ւարտ­ներ, ծնող­ներ, մեծ ծնող­ներ, ինչ­պէս նա­եւ Վար­ժա­րա­նի բա­րե­րար­ներ ու բա­րե­կամ­ներ:  Ֆի­լա­տելֆ­իոյ երեք մար­զա­կան խում­բե­րու գու­նա­ւոր շա­պիկ­նե­րը հա­գած, աշա­կերտ­ները զուարթ մթնո­լորտ մը ստեղ­ծե­ցին Վար­ժա­րա­նի Յով­սէփ­եան կեդ­րո­նին մէջ: 

Ներ­կա­նե­րը վա­յե­լե­ցին հա­մեղ ընթ­րիք մը: Հայ­կա­կան եւ ամե­րիկ­եան եր­գե­րը առա­ւել ու­րախ մթնո­լորտ մը ստեղ­ծե­ցին: Մար­զա­կան բնա­բա­նով    վի­ճա­կա­հա­նու­թիւն­ներ կա­տար­ուե­ցան ինչ­պէս նա­եւ հար­ցում­ներ, հա­ճե­լի եւ հե­տաքրք­րա­կան դարձ­նե­լով երե­կոն:

Տէր եւ Տի­կին Աս­տուր­եան­նե­րը պատիւի ար­ժա­նա­ցան դպրո­ցէն ետք  աշա­կերտ­նե­րուն կո­ղո­վագն­դակ խա­ղա­լու գա­ղա­փարն ու­նե­նա­լու, եւ անոր փայ­լուն յա­ջո­ղու­թեան հա­մար: Անոնց յու­շա­պատ­կեր մը նուի­րե­ցին ստո­րագր­ուած բո­լոր գնդակ խաղ­ցող աշա­կերտ­նե­րուն կող­մէն:

Ընթ­րի­քէն ետք, ներ­կա­նե­րը եր­գե­ցին եւ իրենց սրտա­գին մաղ­թանք­նե­րը յայտ­նե­ցին Վար­ժա­րա­նի տնօրէ­նուհի­ին Քոյր Լուի­զա­յին՝ իր ծննդեան տա­րե­դար­ձին առ­թիւ, ինչ­պէս նա­եւ բա­րի գալստ­եան ջերմ մաղ­թանք­ներ ուղ­ղե­ցին Քոյր Յով­հան­նա Արոյ­եա­նին՝ վար­ժա­րա­նի ու­սուց­չա­կան կազ­մին ան­դա­մակ­ցե­լու հա­մար: Ան­մո­ռա­նա­լի եւ շատ տպա­ւո­րիչ երե­կոյ մը հան­դի­սա­ցաւ բո­լո­րին հա­մար եւ երախ­տա­գի­տա­կան զգա­ցում­նե­րով բաժն­ուե­ցան այս նուիր­եալ օճա­խէն:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles