“ԵՐԱԶԱՐԹ“ ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԿԸ ԿԱՏԱՐԷ

0 0
Read Time:1 Minute, 59 Second

Պոս­թը­նի “Երա­զարթ“ հիմ­նար­կը կը տե­ղե­կաց­նէ թէ վեր­ջերս օժան­դա­կու­թիւն հայ­թայ­թած է Գիւմրիի “Ար­շակ Բրուտ­եան“ երաժշ­տա­նո­ցին: Ար­դա­րեւ, տաս ջու­թակ, եր­կու կի­թառ եւ չորս փո­ղա­յին գոր­ծիք­ներ (եր­կու թրոմ­պոն, մէկ թրամ­փէթ եւ մէկ քլա­րի­նէթ) տրա­մադր­ուած են այս երաժշ­տա­նո­ցին:

“Երա­զարթ“ հիմ­նար­կի Երե­ւա­նի վա­րիչ պա­տաս­խա­նա­տու Ար­ման Պա­տար­եա­նը կապ հաս­տա­տե­լով երաժշ­տա­նո­ցի տնօ­րէն` Խո­րէն Վար­դան­եա­նի հետ, յանձ­նած է այս գոր­ծիք­նե­րը:

“Երա­զարթ“ հիմ­նար­կը, որ շա­րու­նակ կը քա­ջա­լե­րէ երի­տա­սարդ եւ ապա­գայ խոս­տա­ցող հա­յոր­դի երա­ժիշտ­ներ, գոր­ծի լծուած է նա­եւ այլ երաժշ­տա­նոց­նե­րը օժան­դա­կել, որոնց կար­գին է Երե­ւա­նի մօ­տա­կայ Քա­նա­քե­ռա­վան գիւ­ղի երաժշ­տա­նո­ցը:

Նա­եւ, հիմ­նար­կը տրա­մադ­րած է նիւ­թա­կան օժան­դա­կու­թիւն, եր­կու աշա­կերտ­նե­րու, շա­րու­նա­կե­լու հա­մար, իրենց 2011-2012 տա­րեշր­ջա­նի ու­սու­մը, Երե­ւա­նի պե­տա­կան երաժշ­տա­նո­ցէն ներս:

Հայ երի­տա­սարդ երա­ժիշտ­ներ բազ­միցս դժուա­րու­թիւն­նե­րու առ­ջեւ կը գտնուին: Մենք ամէն ճիգ կը թա­փենք, լու­ծե­լու հա­մար կարգ մը հար­ցեր, որոնց կար­գին յատ­կա­պէս տրա­մադ­րե­լով բարձր մա­կար­դա­կի ար­դի գոր­ծիք­ներ, որ­պէս­զի փո­խա­րին­ուին հի­նե­րը: Նա­եւ նիւ­թա­կան օժան­դա­կո­ւ­թիւն կը տրա­մադ­րենք, որ­պէս­զի երի­տա­սարդ­ներ շա­րու­նա­կեն իրենց ու­սու­մը“, կը յայտ­նէ “Երա­զարթ“ հիմ­նար­կի Պոս­թը­նի գրա­սեն­եա­կի պա­տաս­խա­նա­տու Նի­քոլ Պա­պիկ­եան-Հաժ­ժա­րը:

Նշենք թէ, յա­ռա­ջի­կայ Սեպ­տեմ­բեր 24-ին, պի­տի կա­տար­ուի “Երա­զարթ“ հիմ­նար­կի դրա­մա­հա­ւա­քը, Տէր եւ տի­կին Ռաֆ­ֆի եւ Նի­նա Ֆստըքճ­եան­նե­րու բնա­կա­րա­նէն ներս:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles