ԱՐ­ՇԱ­ԼՈՅՍ ՊԷԶՃ­ԵԱ­ՆԻ ՅԻ­ՇԱ­ՏԱ­ԿԻՆ

0 0
Read Time:2 Minute, 7 Second

  Քա­ռա­սուն օրեր առաջ Ար­շա­լոյս Պէզճ­եա­նը ան­դարձ բաժն­ուե­ցաւ իր ըն­տա­նի­քէն, հա­րա­զատ­նե­րէն, բա­րե­կամ­նե­րէն ու շրջա­պա­տէն:

Բա­րի եւ ազ­նիւ հոգիի տէր, Ար­շա­լոյս բնա­ւո­րու­թեամբ մեղմ ու հա­մեստ, առա­քի­նի երեք զա­ւակ­նե­րու (Նի­կոլ, Րաֆ­ֆի եւ Նժդեհ) մայր էր, հա­ւա­տա­րիմ ու ան­կեղծ:

Ծնած Մարտ 11, 1926-ին Հա­լէ­պի մէջ, ան իր կեան­քին ըն­թաց­քին ու­նե­ցաւ դժուա­րու­թիւն­ներ, սա­կայն չվհա­տե­ցաւ, իր ըն­տա­նի­քին մթնո­լոր­տը պա­հեց ջերմ եւ մնաց վե­հանձն: Ան միշտ առա­ջարկ­ներ եւ նո­րու­թիւն­ներ կը ներ­կա­յաց­նէր ժո­ղո­վա­կան­նե­րուն, կ՛ի­րա­գոր­ծէր զա­նոնք եւ ան­մի­ջա­պէս կ՛անց­նէր նոր գա­ղա­փար­ներ փնտռե­լու աշ­խա­տան­քին: Շա­րու­նակ ծա­ռա­յած Հա­լէ­պի Հ.Օ.Մ.-ին, Հ.Մ.Ը.Մ.-ին եւ “Հա­մազ­գա­յին“ին, ան իր ամուս­նոյն` Յա­րու­թիւ­նին եւ զա­ւակ­նե­րուն հետ փո­խադր­ուե­ցաւ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ` Պոս­թըն, ուր տա­րի­ներ շա­րու­նակ գոր­ծեց իբ­րեւ պաշ­տօն­եայ եւ դեր­ձա­կու­հի, նա­եւ շա­րու­նակ իր լու­ման տրա­մադ­րեց ազ­գա­յին հիմ­նարկ­նե­րուն:

Ան ու­րա­խու­թիւնը սի­րող անձ մըն էր, որ իր հա­րա­զատ­նե­րուն հա­մար շա­րու­նակ եղաւ սի­րոյ աղ­բիւր եւ գուր­գու­րան­քի ալիք: Հա­կա­ռակ իր բազ­մազ­բա­ղու­թեան, ան միշտ ալ լե­ցուն էր եռան­դով ու կո­րո­վով:

Ար­շա­լոյս կայ­տառ էու­թեամբ եւ ան­մար ժպի­տով կու գար կեն­դա­նու­թեամբ լեց­նե­լու իր շրջա­պա­տը: Ան կը հա­ւա­տար հի­նին եւ նո­րին, կը հա­ւա­տար զո­հո­ղու­թեան գա­ղա­փա­րին եւ այս հա­մո­զու­մով ան ձեռք կ՛եր­կա­րէր բո­լոր անոնց, որոնք կա­րիք ու­նին օգ­նու­թեան:

Ար­շա­լոյս Պէզճ­եան հրա­ժեշտ առաւ աշ­խար­հէն Յուն­ուար 28-ին…մի­ա­նա­լով իր կո­ղա­կից` Յա­րու­թիւ­նին, որ ճիշտ եօթ տա­րի­ներ առաջ մի­եւ­նոյն օրը մա­հա­ցած էր:

 

 

 

 

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles