ԱՅՍ ԱՄՍՈՒԱՆ ԱՒԱՐՏԻՆ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԵՒ ԱԼԻԵՒ ՊԻՏԻ ՀԱՆԴԻՊԻՆ ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՄԷՋ

0 0
Read Time:2 Minute, 19 Second

Թրքա­կան “Թու­տէյզ Զա­ման” օրա­թեր­թը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ այս ամս­ուան աւար­տին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ­նե­րուն հան­դի­պու­մը:

Ըստ թուրք բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօն­եա­յի մը, որ ու­զած է իր ինք­նու­թիւնը ան­յայտ պա­հել, Ատր­պէյ­ճան ար­դէն հա­ւա­նու­թիւն տուած է Մատ­րիտ­եան սկզբունք­նե­րուն, այժմ կար­գը Հա­յաս­տա­նին է: Ատր­պէյ­ճան իր հա­մա­ձայ­նու­թիւնը տուած է ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Էլ­մար Մա­մետ­եա­րո­վի Թուրք­իա կա­տա­րած այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին: “ԵԱՀԿ-ի Մինս­քի խմբա­կը պաշ­տօ­նա­պէս Երե­ւա­նին ներ­կա­յա­ցու­ցած է ղա­րա­բաղ­եան տագ­նա­պի լուծ­ման նո­րաց­ուած տար­բե­րա­կը, սա­կայն տա­կա­ւին պա­տաս­խան չէ ստա­ցած: Ըստ Մոսկ­ուա­յի հան­դիպ­ման ար­դիւնք­նե­րուն, հա­ւա­նա­կան են նա­խա­գահ­նե­րու բա­նա­ւոր եւ գրա­ւոր յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ: Որե­ւէ մի­աց­եալ հռչա­կա­գիր, որ պի­տի հե­տե­ւի Ռուս­իոյ մէջ կա­յա­ցած հան­դիպ­ման եւ յստակ ցոյց պի­տի տայ, որ հայ­կա­կան եւ ատր­պէյ­ճա­նա­կան կող­մե­րը հա­ւա­նու­թիւն տուած են Մատ­րիտ­եան սկզբունք­նե­րու նոր տար­բե­րա­կին, կա­րե­ւոր հանգր­ուան մը պի­տի հան­դի­սա­նայ: Ատի­կա Թուրք­իոյ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն ազա­տու­թիւն պի­տի տայ Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի մէջ իրա­վի­ճա­կի կար­գա­ւոր­ման հա­մար”, ըսած է բարձ­րաս­տի­ճան դիւա­նա­գէ­տը:

Մոսկ­ուա­յի մէջ Ռուս­իոյ ղե­կա­վա­րու­թեան հետ հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին, վեր­ջերս Թուրք­իոյ վար­չա­պետ Ռե­ճէպ Թա­յիպ Էր­տո­ղան կոչ ուղ­ղած էր նա­խա­գահ Տմիթ­րի Մետ­վե­տե­ւին եւ վար­չա­պետ Վլա­տի­միր Փու­թի­նին զարկ տա­լու ԵԱՀԿ-ի ջան­քե­րուն` ղա­րա­բաղ­եան տագ­նա­պի լուծ­ման հար­ցին գծով:

Ան­գա­րա կը յու­սայ, որ վեր­ջերս Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի մէջ դիւա­նա­գի­տա­կան յա­ռաջ­խա­ղաց­քը թոյլ կու տայ անց­նիլ այս­պէս կոչ­ուած “սահ­մա­նը” եւ առաջ շար­ժիլ դրա­ցի Հա­յաս­տա­նի հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու կար­գա­ւոր­ման հար­ցին գծով:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles