Չ’ԱՐԺԵ՞Ր ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԻՐԱՒԱՍՈՒ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ ՄԸ ԳՈՒՄԱՐԵԼ «ՀԱՅԵՐԷՆԻ ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԹԵԱՆ» ՕՐԱԿԱՐԳՈՎ

Յ. Պալեան             Երբ նոյնիսկ մեծ եւ տիրապետող լեզուներու համար կ’ահազանգեն…             2019-ին, հինգ ցամաքամասերէն 100 անձնաւորութիւններ Ֆրանսայի նախագահին ուղղուած կոչ մը ստորագրած էին ի պաշտպանութիւն ֆրանսերէնի, ընդդէմ անգլերէն-ամերիկերէնի տիրապետութեան:...

ԵՐԱՆԻ ԱՆՈՆՑ ՈՐՈՆՔ ԱՄԱՆՈՐ ԿՐՆԱՆ ՏՕՆԵԼ ԵՒ ԿԸ ՏՕՆԵՆ

Յ. Պալեան              Մտորումներ: Ո՛չ յոռետեսութիւն, ո՛չ յուսահատութիւն:             Տարին անցաւ. ըսինք վերանկախացման երեսուն տարի, ըսինք 44օրեայ պատերազմ, պարտութիւն, կորուստներ: Կը մխիթարուինք հայրենադարձութեան միշտ դրական քանի մը պարագաներով:             Տխրի՞լ,...

ՍՏՐԿԱՄԻՏԻ ՀԻՆ-ՆՈՐ ԱԽՏ Է ԱՆՀԱՆԳԻՍՏ ՉԸԼԼԱԼ ՈՒԶՈՂ ՊԱՆՐԱԿԵՐ ԲԱՆԳԷՏԻ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹԻՆԸ

Յ. Պալեան              Զգացական-ցուցական ոչ-յանձնառու հայրենասիրութիւնը եւ հայասիրութիւնը դատարկ են, չունին իրատեսական, քննադատական եւ հեռանկարային խորք: Գաղջ ջուրերու մէջ լողացողները, Հայաստանը հեռուէն դիտողները, տուրիստներ եւ գրասէրներ,  ինչպէս կ’ըսուի, կառուցողական չեն:...

Թուրքիայէն Եւ Ատրպէյճանէն Հայաստանին Միա՛յն Վտանգ Կայ, Ժիրայր Լիպարիտեա՛ն

Սարգիս Տաղտէվիրեան Դեկտեմբեր 14, 2021 Վերջերս Հայաստանի առաջին նախագահի քաղաքական խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտեան կրկին հրապարակի վրայ է եւ կատարած է շարք մը յայտարարութիւններ, իր կարծիքով «ռազմավարական» ու իր «հիմնական մօտեցումներուն...

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆՑԻԻՆ ՊԷՅՐՈՒԹԻ ԵՒ  ԵՐԵՒԱՆԻ  ԼՈՒՐԵՐԸ ԵՒ …ՔԱՍՈՒԼԷ

              Էլպիս եւ Մակարուհին շուկայ գացին: Արմենակին հետ, խոհանոցը նստած, պատրաստած սուրճս վայելեցինք:             Էլպիսի բացակայութենէն օգտուելով, Արմենակ բացաւ իր լուրերու տոպրակը:             - Մակա՛րս, Պէյրութէն հեռաձայնեց ընկերոջս Արթաքիին...

ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՏՈՒՄ-ՍԱՀՄԱՆԱԳԾՈՒՄ. ԱՌԱՆՑ ՉԱՐ ԼԵԶՈՒ ԸԼԼԱԼՈՒ, ԲԱՅՑ ԽՈՐ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹԵԱՄԲ

Յ. Պալեան Իրողութիւնները չեն դադրիր գոյութիւն ունենալէ քանի որ անոնցմէ անտեղեակ ենք*: Ալտուս Հաքսլէ                       Երբ չենք գիտեր թէ հոլովուած սահմանազատում-սահմանագծում երկու բառերու ետին ի՞նչ վերապահուած...

ԱՄԷՆ ԻՆՉ ՌՈՒՍԵՐԷՆ ԿԱԽԵԱԼ Է

Ա.Ա. Թրքախօս պետութիւններու Տնտեսական Համագործակցութեան Կազմակերպութեան վեհաժողովը, որ կայացաւ Թուրքմենիստանի մայրաքաղաք Աշխապատի մէջ, բնականաբար Թուրքիոյ եւ Ատրպէյճանի նախագահներուն բանեցուցած ճնշումներուն իբրեւ արդիւնք, եզրափակիչ իր հռչակագրին մէջ տեղ տուաւ այսպէս կոչուած...

ՅԻՇԵՆՔ ՀԱՐԻՒՐ ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ «ՀԱՅ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԷԼԻՏԱՅԻՆ» ԳՈՐԾԱԾ ՍԽԱԼԸ «ԽԵԼԱՄԻՏ ԴԻՒԱՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ՉԲԱՆԵՑՆԵԼՈՒ» եւ… ՈՂՋՈՒՆԵ՞ՆՔ «ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ՀԵԳԵՄՈՆ ՃԱՆԱՉՈՒԱԾ ԵՐԿՐԻՆ»

  Խ. Տէր Ղուկասեան Կովկասեան տարածաշրջանի մէջ աշխարհաքաղաքական վերիվայրումներու ընկալման փորձերու թերեւս ամենահեշտ, բայց նաեւ ապակողմորոշիչ մեկնաբանութիւնը հայ-ատրպէյճանական տագնապը Ռուսիա/Արեւմուտք մեծապետական մրցակցութեան տրամաբանութեան մէջ տեղադրելն է: Ամենահեշտը՝ որովհետեւ հակառակ Խորհրդային...

ՆՇՄԱՐ.- ՆՈՐ ՁԻՒՆԱԳՆԴԱԿԸ ԿԸ ՍԿՍԻ ԹԱՒԱԼԻԼ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ 25 Նոյեմբեր 2021      Հայաստանի քաղաքական բեմին վրայ Հինգշաբթի, 25 Նոյեմբերին գոյութեան կոչուեցաւ նոր ձինագնդակ մը, որ կրնայ թաւալիլ արագօրէն, թափ ու ծաւալ ստանալ եւ արգելակել, կասեցնել աւելի քան...

ՖԷՅՍՊՈՒՔԵԱՆ «ՇԻՐՔԷԹ»-Ի  «ՏՈՒՐԻՍՏՆԵՐ» ԵՒ ՏՈՒՆ-ՏՈՒՆԻԿ ՔԱՂԱՔԱԳԷՏՆԵՐ

              Նոյեմբերի արեւոտ երեքշաբթի: Գոց ապակեփեղկի ետին կեղծ ամառ է եւ արեւը տաքուկ: Էլպիս եւ Արմենակ եկած են, որպէսզի միասին ձանձրանանք եւ Հայաստան խօսինք: Ինչպէս կ’ընեն հեռուի եւ մօտի...
Social profiles