ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄՕՏ Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ ԴԵՍՊԱՆ ԵՈՎԱՆՈՎԻՉ ՊԻՏԻ ԱՅՑԵԼԷ ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐ

Հայաստանի մօտ, Միացեալ Նահանգներու դեսպան Մարի Եովանովիչ, յառաջիկայ օրերուն պիտի հասնի Միացեալ Նահանգներ եւ տեսակցութիւններ ունենայ, տեղւոյն ամերիկահայ գաղութներուն հետ: Այս տարի նկատի առնուած քաղաքներն են Ֆիլատելֆիա, Տիթրոյթ, Սան Ֆրանսիսքօ...

Հ.Հ. ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾՈՑ ՆԱԽԱՐԱՐ Ե. ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ ՆԻՒ ԵՈՐՔ ԵՒ ՊՈՍԹԸՆ

Նիւ Եորք (»Թերթ«, »Արմինիա Նաու«).Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան Ընդհանուր ժողովի 65րդ նստաշրջանի գագաթնաժողովին առթիւ Նիւ Եորք ժամանած, Հ.Հ. Արտաքին Գործոց նախարար Եդուարդ Նալպանտեան ունեցաւ բազմաթիւ տեսակցութիւններ, որոնց կարգին Ատրպէյճանի Արտաքին Գործոց...

ՀԱՐՎԸՐՏԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԵԱՆ ՄԸ ԸՆԹԱՑՔԻՆ.-«ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՊԷՏՔ Է ԴՈՒՐՍ ԳԱՅ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ ԲՌՆԱԳՐԱՒՈՒԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԷՆ…» ԸՍԱՒ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾՈՑ ՆԱԽԱՐԱՐ ՏԱՒՈՒԹՈՂԼՈՒ

Այդ օրերուն որ Հայաստանի Արտաքին գործոց նախարար Եդուարդ Նալպանտեան կ°այցելէր Մասաչուսէց, միեւնոյն ժամանակ շրջան կը գտնուէր նաեւ Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Ահմետ Տաւութողլուն, որ իր կարգին Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան 65-րդ...

ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ՝ ՁԵՌՆԱՐԿԻ ՄԸ ԱՌԹԻՒ

Ծ.Խ.- Երկուշաբթի, խմբագրութիւնս ստացաւ սոյն նամակը, որուն մէջ ստորագրեալը կ°արծարծէ յառաջիկայ Հինգշաբթի Հոկտեմբեր 7-ին տեղի ունենալիք համոյթը, մասնակցութեամբ հայ եւ թուրք արուեստագէտներու…եւ հովանաւորութեամբ Նիւ Եորքի Թուրքիոյ հիւպատոսարանին: Երաժիշտներու շարքին է...

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՏՕՆԵՑ ՎԵՐԱՆԿԱԽԱՑՄԱՆ 19-ԱՄԵԱԿԸ

Երե­ւան.- Յա­տուկ հան­դի­սու­թիւն­նե­րով եւ ձեռ­նարկ­նե­րով, Երեք­շաբ­թի, Սեպ­տեմ­բեր 21-ին նշուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի վե­րան­կա­խաց­ման 19-ամ­եա­կը: Այս յի­շա­տա­կե­լի տօ­նի կա­պակ­ցու­թեամբ, Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հը, երկ­րի բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօն­եա­նե­րու հետ, այ­ցե­լեց Եռաբ­լուր եւ ծաղ­կեպ­սակ զե­տե­ղեց ան­յայ­տա­ցած ազա­տա­մար­տիկ­նե­րու յի­շա­տա­կը...

ՇՆՈՐՀԻՒ ԾԵՐԱԿՈՒՏԱԿԱՆ ՊՈՔՍԸՐԻ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹԵԱՆ՝ ՊՐԱՅԶԱՅԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹԻՒՆԸ ՄՆԱՑ ԱՌԿԱԽ

Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Ծե­րա­կոյ­տի ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու յանձ­նա­խում­բը, Երեք­շաբ­թի, Սեպ­տեմ­բեր 21-ին, քու­է­ար­կու­թեամբ հա­ւա­նու­թիւն տուած էր Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու նոր դես­պան­նե­րու պաշ­տօն­նե­րուն հա­մար, նա­խա­գահ Պա­րաք Օպա­մա­յի կող­մէ նկա­տի առն­ուած թեկ­նա­ծու­նե­րէն՝ Մա­թիու Պրայ­զա­յին, որ­պէս­զի ստանձ­նէ...

ԱՂԹԱՄԱՐԻ ՄԷՋ ԱՆՇՈՒՔ ՊԱՏԱՐԱԳ …

Ի վեր­ջոյ, ամիս­ներ շա­րու­նակ իր վրայ կեդ­րո­նաց­նե­լէ ետք, բո­լո­րին ու­շադ­րու­թիւնը, կա­տար­ուե­ցաւ Աղ­թա­մա­րի Սուրբ Խաչ եկե­ղեց­ւոյ պա­տա­րա­գը, որ ար­դիւնք էր թուրք պե­տու­թեան քա­րոզ­չա­կան մե­քե­նա­յի ժրա­ջան աշ­խա­տան­քին: Պղծուած էր նոյ­նինքն Սուրբ Խա­չի...

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ.- ԱՂԹԱՄԱՐԷՆ … ՆԻՒ ԵՈՐՔ

Արուեստն ու մշակոյթը կը մնան այն բնագաւառները, ուր տարբեր ազգերու սովորութիւններ, իւրայատկութիւններ, մտածելակերպեր եւ երանգներ իրար շաղուելով կը ստեղծեն եզակի եւ ներդաշնակ գործ մը: Այս գծով անտեղի, անհիմն եւ անհեթեթ...

ՄԻԱՑԵԱԼ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Վերջին շաբաթներուն, անգամ մը եւս մեր պատմական հողերը ուշադրութեան առարկայ դարձած էին հայորդիին համար: Արդարեւ, թուրք պետութիւնը կը հսկէ Վանի մօտ, Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ վերաբացման աշխատանքները: Այս առթիւ, նկատի...

ՊՈՍԹԸՆԻ ՔԵՐՄԷՍԸ ՄԵԾ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՄԲ ՊՍԱԿՈՒԵՑԱՒ

Լուսանկարներ՝ Մ. Մենծոյեանի Պոսթընի Հայ Մշակութային եւ Կրթական Կեդրոնի 35ամեակին առթիւ, Սեպտեմբեր 11  12, 2010ին մեծ յաջողութեամբ, տեղի ունեցաւ քերմէսը: Արդարեւ, երկու օրուայ ընթացքին, աւելի քան չորս հազար այցելողներ ժամանեցին...
Social profiles