ՄԱՐ­ՍԷ­ՅԻ ՄԷՋ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՀԻՒ­ՊԱ­ՏՈ­ՍԱ­ՐԱՆ

0 0
Read Time:2 Minute, 21 Second

P10 ämrs 560097_10153431838900058_958792894_n  Նո­յեմ­բեր 8-ին, Մար­սէ­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի հիւ­պա­տո­սա­րա­նի պաշ­տօ­նա­կան բա­ցու­մը, զոր կա­տա­րեց Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Էդ­ուարդ Նալ­բանտեան: Ներ­կայ էին Ֆրան­սա­յի մէջ Հա­յաս­տա­նի դես­պան Վի­գէն Չի­տեճ­եան, ֆրան­սա­ցի եւ հայ պաշ­տօ­նա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­ներ, երեք յա­րան­ուա­նու­թիւն­նե­րու եւ պատ­կան մար­մին­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ինչ­պէս նա­եւ շուրջ երեք հա­րիւ­րի հաս­նող հիւ­րեր:

Այս առի­թով խօսք առին Մար­սէ­յի քա­ղա­քա­պետ Ժան Քլօտ Կօ­տէն, որ բարձր գնա­հա­տեց հա­յե­րը` դի­տել տա­լով, որ թէ­եւ անոնք երբ Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն ետք Մար­սէյ եկան շատ ջերմ ըն­դու­նե­լու­թեան չար­ժա­նա­ցան, սա­կայն հե­տա­գա­յին իրենց աշ­խա­տանք­նե­րով եւ բա­րի նկա­րա­գի­րով ու բնա­ւո­րու­թեամբ սիր­ուե­ցան բո­լո­րին կող­մէ, շրջա­նին մէջ իրենց ներդ­րու­մը ու­նե­ցան ու դար­ձան տի­պար քա­ղա­քա­ցի­ներ` միշտ պահ­պա­նե­լով իրենց ինք­նու­թիւնը: P10 mrs 1012878_10153431848135058_1455698874_n

Իր ող­ջոյ­նի խօս­քը փո­խան­ցեց Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար Էդ­ուարդ Նալ­պանտ­եան, որ անդ­րա­դար­ձաւ Հա­յաս­տա­նի եւ Ֆրան­սա­յի մի­ջեւ առ­կայ բա­րե­կա­մա­կան սերտ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն, եր­կու եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ առ­կայ աշ­խոյժ գոր­ծակ­ցու­թեան: Ան դի­տել տուաւ, որ Ֆրան­սան երկ­րորդ հիմ­նա­կան պե­տու­թիւնն է, որ ներդ­րում­ներ կը կա­տա­րէ Հա­յաս­տա­նի մէջ:

Աւար­տին խօսք առաւ Մար­սէ­յի մէջ Հա­յաս­տա­նի հիւ­պա­տոս Վար­դան Սիր­մա­քես, որ լու­սար­ձա­կի տակ առաւ այն իրո­ղու­թիւնը, թէ այս հիւ­պա­տո­սա­րա­նը յա­ւել­եալ խթան պի­տի հան­դի­սա­նայ եր­կու եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ ար­դէն իսկ ջերմ կա­պե­րուն: Անոր հա­մա­ձայն, փո­խա­դարձ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան բնա­գա­ւառ­նե­րը ըն­դար­ձա­կե­լու առու­մով աշ­խա­տանք պի­տի տար­ուի, որ­պէս­զի անոնք նե­րա­ռել կրթա­կան, բժշկա­կան, մար­զա­կան եւ այլ մար­զեր:

Աւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ աղ ու հա­ցի, ինչ­պէս նա­եւ նո­րա­բաց հիւ­պա­տո­սա­րա­նի  օրհ­նու­թիւն:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles