“ՔԵՄՓ ՀԱՅԱՍՏԱՆ“Ի ՊԱՏԱՆԻ ԲԱՆԱԿՈՂՆԵՐՈՒ ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ` ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ

0 0
Read Time:4 Minute, 1 Second


Այս
տար­ուանՔէմփ Հա­յաս­տանի բա­նա­կու­մին, մաս­նակ­ցող պա­տա­նի բա­նա­կող­ներ իրենց զօ­րակ­ցու­թիւնը յայտ­նե­ցին սուր­ի­ա­հա­յու­թեան, նկա­տի ու­նե­նա­լով, տի­րող մտա­հո­գիչ իրա­վի­ճա­կը:

Պա­տա­նի­նե­րու ան­մեղ ու պար­զա­միտ գրու­թիւն­նե­րը հե­տաքրք­րա­կան են, ստո­րեւ քա­նի մը օրի­նակ­ներ.-

Սի­րե­լի ըն­կեր­ներ,

Ես Սուր­իոյ խնդի­րը լսե­ցի: Դուն առան­ձին չես, դուն եւ ես մէկ ըն­տա­նիք ենք: Աստ­ուած հետդ ըլ­լայ, յու­սամ որ խնդիրդ կը լուծ­ուի շու­տով, համ­բե­րէ հո­գիս համ­բե­րէ:

ՆԱ­ՐԵԿ ԱՊՈՅ­ԵԱՆ

 

 

Սի­րե­լի  ըն­կեր­ներ,

Ես կ՛ապ­րիմ Ամե­րի­կա, բայց հայ եմ: Ես իմ հե­ռա­տե­սի­լիս վրայ կրնամ տես­նել ինչ­քան դժուար է ապ­րի­լը Սուր­իա: Իմ ըն­կերս Սուր­իա­յէն եկաւ, ին­քը ին­ծի կ՛ըսէ, որ շատ վատ է, բայց մենք եւ ամե­րի­կա­ցի­նե­րը կ՛օգ­նենք, որ այս գէշ հան­րա­պե­տու­թիւնը սրբենք որ Սուր­ի­ան ազա­տի Հա­յաս­տա­նի պէս: Մենք ու­տե­լիք եւ զէն­քեր կը ղրկենք, լաւ եւ քաջ կռուող­նե­րու որ Սու­րիա­յի մար­դի­կը յաղ­թեն:

Ցտե­սու­թիւն քո սի­րե­լի

ՆՇԱՆ ԿԼՈ­ՐԻԿ­ԵԱՆ

 

 

Սի­րե­լի ըն­կեր­ներ,

Մենք կը սոր­վինք Սուր­ի­այի մա­սին եւ կռիւները Սուր­իա­յի մէջ: Մենք քե­զի նա­մակ կը գրենք, որով­հե­տեւ մենք գի­տենք ի՞նչ կը դի­մա­նաս: Պէտք է յոյս ու­նե­նաս: Մենք կը յու­սանք որ ամէն բան լաւ պի­տի ըլ­լայ եւ ու­րախ պի­տի ըլ­լաս:

ԱԼԻՔ ԱՐՍ­ԼԱՆ­ԵԱՆՖԻ­ՇԸՐ

 

 

Սի­րե­լի ըն­կեր­ներ,

Գի­տենք, որ գէշ բա­նե­րու մէ­ջէն կանց­նիք, բայց վեր­ջա­ւո­րու­թեան ամէն ինչ լաւ պի­տի ըլ­լայ: Պէտք է քաջ ըլ­լաս, այս­պէս պի­տի չմնայ:

 

ՄԷՅ­ՐԻ ՊՈ­ՅԱՃ­ԵԱՆ

 

Սի­րե­լի ըն­կեր­ներ,

Եթէ ես քե­զի էի միշտ հա­յե­րէն կը խօ­սէի, կը սոր­վէի, կը գրէի եւ բնաւ չէի մոռ­նար իմ մշա­կոյթս:

ՊԷՐՃ ՉԷ­ՔԻՃ­ԵԱՆ

 

 

Սի­րե­լի ըն­կեր­ներ,

Ես գի­տեմ ինչ­քան դժուար է ձե­զի հա­մար պէտք է քաջ մնաք: Մենք հոս Ամե­րի­կա­յի մէջ կը փոր­ձենք ձե­զի ազա­տել: Մենք կը սոր­վինք ձեր դժուա­րու­թեան մա­սին: Չմոռ­նաք ձեր լե­զուն եւ միշտ հա­յե­րէն խօ­սե­ցէք: Փոր­ձե­ցէք նոր բա­ներ սոր­վիլ: Ամէն օր յի­շե­ցէք որ հայ ես եւ հայ պի­տի մնաս: Ոչ մէ­կը այդ չի կա­րող փո­խել:

ՍԱ­ՐԻՆ ՄԱ­ՐՈՒԽ­ԵԱՆ

 

Սի­րե­լի ըն­կեր,

Մի վախ­նար: Ամէն մարդ պի­տի փոր­ձէ որ դուն եւ ըն­տա­նիքդ աւե­լի հա­ճե­լի կեանք ու­նե­նայ: Գի­տենք, որ դուք շատ հան­գիստ կեանք չու­նիք: Անոր հա­մար քե­զի պի­տի օգ­նենք:

ՆԱ­ՐԵԿ ՍՏԵ­ՓԱՆ­ԵԱՆ

 

Սի­րե­լի ըն­կեր կամ ըն­կե­րու­հի,

Ես այս նա­մա­կը գրեմ Ամե­րի­կա­յէն: Մենք պի­տի փոր­ձենք ձե­զի օգ­նել, որով­հե­տեւ գի­տենք քո երկ­րիդ վի­ճա­կը եւ կ՛ու­զենք օգ­նել: Ես տե­սած եմ նկար­ներ որոնք շատ ցա­ւա­լի են:

 

Բա­րեւ անունս Սա­նան է: Ես Ամե­րի­կա­յէն եմ: Ես գի­տեմ, որ դուք դժուար խնդի­րի մէջ էք: Կ՛ու­զեմ ըսել ես ձե­զի պի­տի օգ­նեմ: Մի վախ­նաք մենք ձեզ հետ ենք:

ՍԱ­ՆԱՆ

 

 

 

 

Սի­րե­լի ըն­կեր,

Գի­տեմ որ վի­ճա­կը գէշ է Սուր­իոյԲայց մի վախ­նար: Մէկ հայ միւ­սին կ՛օգ­նէ: Ես կ՛ու­զեմ օգ­նել քե­զի: Ամէն մար­դու կ՛ըսեմ ինչ եղաւ: Սիրտս կտրե­ցաւ երբ լսե­ցի որ շատ շատ բա­ներ եղեր է:

 

Սի­րե­լի ըն­կեր,

Կը հասկ­նանք ամէն ինչ որ հոն կը պա­տա­հի: Կը հասկ­նամ որ շատ վախ­նա­լիք է քե­զի հա­մար եւ չես գի­տեր ինչ պի­տի ըլ­լայ: Գիտ­ցիր, որ մենք քե­զի պի­տի օգ­նենք եւ աս­կեց վերջ շատ աւե­լի լաւ տե­ղի մէջ պի­տի ըլ­լաս: Վեր­ջա­պէս, մի վախ­նար: Առան­ձին չես, ես հոս­տեղ եմ, սի­րով կ՛աղօ­թենք քե­զի հա­մար:

ԹԱ­ԼԻՆ ՏՕ­ՆՈՅ­ԵԱՆ

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles