ՀՐԱ­ՊԱ­ՐԱ­ԿԻ ՎՐԱՅ Է

0 0
Read Time:1 Minute, 41 Second

 Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նուիր­ուած “ՀԱՅ­ՐԵ­ՆԻՔ“ի բա­ցա­ռի­կը:

Մեր ըն­թեր­ցող­նե­րուն նե­րո­ղամ­տու­թիւն կը յայտ­նենք, թէ “թեք­նիք“ պատ­ճառ­նե­րով, այս թիւը լոյս ըն­ծայ­ուե­ցաւ քա­նի մը շա­բաթ յա­պա­ղու­մով:

Ծանօթ.- Աջին սեղմելէ ետք ՀԱՅՈՑ ԵՂԵՌՆ-ի լուսանկարը¸ կարելի է կարդալ կարգ մը յօդուածներ:

 

ԲՈ­ՎԱՆ­ԴԱ­ԿՈՒ­ԹԻՒՆ

Էջ 51      Խմբագ­րա­կան

Էջ 52      Եւ­րո­պա­յի Հայ Դա­տի Կեդ­րո­նա­կան

Յանձ­նա­խում­բի Մամ­լոյ Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ

Պե­տօ Տէ­միրճ­եա­նի հետ հար­ցազ­րոյց`

“Ֆրան­սա­յի մէջ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան

ժխտու­մը Քրէ­ա­կա­նաց­նող Օրի­նագ­ծի

Որ­դեգր­ման Հար­ցը“

Էջ 56      Աղօթք Հայ Պա­հան­ջա­տի­րու­թեան

Պետ­րոս Քհնյ. Շի­թիլ­եան

Էջ 58      Սա­հակ Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի Ակա­նա­տե­սի

Վկա­յու­թիւն­նե­րը

Վար­դան Մատ­թէ­ոս­եան

Էջ 66      Կի­լիկ­իոյ Հա­յա­պատ­կան Ինչ­քե­րուն

Վե­րա­տի­րա­նա­լու Ձա­խող Փորձ Մը`

1920-ական Թուա­կան­նե­րուն

Վա­հէ Թաշճ­եան

Էջ 71      Հայ Երե­խա­նե­րը` Ցե­ղաս­պա­նու­թեան Զոհ

Էջ 74      Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան Ազ­դե­ցու­թիւնը

Ա.Մ.Ն.-ի Ար­ուես­տա­գէտ­նե­րուն վրայ

Աւօ Գաթրճ­եան

Էջ 83      Եղեռ­նի Հա­րիւ­րամ­եա­կի Սե­մին…

Մով­սէս Հեր­կել­եան

Էջ 87      Մշա­կոյթ, Գրա­կա­նու­թիւն, Ազ­գա­յին

Գո­յա­տե­ւում

Ար­մէն Տօ­նոյ­եան

Էջ 90      Մի­ա­միտ Թէ Չա­րա­միտ Դժբախտ­ներ

Խո­րէն  Աւագ Քհնյ. Հա­պէշ­եան

Էջ 92      Ար­դա­րու­թեան Կար­կա­մած Լե­զու

Աւիկ Տէ­յի­մէնճ­եան

Էջ 99      Ապ­րիլ­եան Առա­ջին Ապ­րում

Արաքս Մա­կար­եան

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles