ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԹԵՄԵՐՈՒ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐՈՒ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ՝ ՄՈՆՐԷԱԼԻ ՄԷՋ

0 0
Read Time:1 Minute, 34 Second
Ձախէն աջ՝ Տ. Օշական Ս. Արք. Չօլոյեան (Արեւելեան Թեմ)  , Տ. Խաժակ Արք. Յակոբեան (Գանատայի Թեմ) եւ Տ. Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեան (Արեւմտեան Թեմ)
Ձախէն աջ՝ Տ. Օշական Ս. Արք. Չօլոյեան (Արեւելեան Թեմ) , Տ. Խաժակ Արք. Յակոբեան (Գանատայի Թեմ) եւ Տ. Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեան (Արեւմտեան Թեմ)

Օգոս­տոս 19-20, 2009-ին« Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Արե­ւել­եան եւ Արեւմտ­եան Թե­մե­րու եւ Գա­նա­տա­յի Թե­մի երեք Առաջ­նորդ­նե­րը՝ Բարձ­րաշ­նորհ Տ. Օշա­կան Ս. Ար­ք. (Արե­ւել­եան Թեմ)  Չօլոյեան, Բարձ­րաշ­նորհ Տ. Մու­շեղ Ար­ք.  (Արեւմտ­եան Թեմ) Մարտիրոսեան, Բարձ­րաշ­նորհ Տ. Խա­ժակ Ար­ք. (Գա­նա­տա­յի Թեմ) Յակոբեան, հեր­թա­կան յա­տուկ հան­դի­պում մը ու­նե­ցան Գա­նա­տա­յի Հա­յոց Թե­մի Ազ­գա­յին Առաջ­նոր­դա­րա­նէն ներս:

Երեք Առաջ­նորդ­նե­րը քննար­կե­ցին Թե­մե­րը յու­զող հա­սա­րա­կաց հար­ցեր, որո­նե­ցին փոխ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը սեր­տաց­նող նո­րա­նոր մի­ջոց­ներ եւ պատ­րաս­տե­ցին թե­մե­րու կեան­քին առնչ­ուած հո­գե­ւոր, վար­չա­կան, տնտե­սա­կան, կազ­մա­կերպ­չա­կան, յա­րա­բե­րա­կան հար­ցեր շօշա­փող ծրա­գիր­ներ« ինչ­պէս եւ թե­մե­րու եկե­ղե­ցի­նե­րուն հետ կապ­ուած ծի­սա­կան« դաստ­ի­ա­րակ­չա­կան« կեն­ցա­ղա­յին ու բա­րե­կար­գու­թեանց հետ կապ­ուած հար­ցե­րու թղթած­րար­ներ« որոնք պի­տի քննարկ­ուին յա­ռա­ջի­կայ Նո­յեմ­բե­րին, Մայ­րա­վան­քին մէջ կա­յա­նա­լիք Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան Ազ­գա­յին Կրօ­նա­կան եւ Քա­ղա­քա­կան ժո­ղով­նե­րուն՝ երեք թե­մե­րուն հետ հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին:

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles