ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՈԳԵ­ԿՈ­ՉՈՒՄ` ՈՒ­ԱՇԻՆԿ­ԹԸ­ՆԻ ՄԷՋ

0 0
Read Time:2 Minute, 59 Second

KVH_Choloyan_Kirk  ՈՒ­ԱՇԻՆԿ­ԹԸՆ.- Ապ­րիլ 24-ին Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան Տան մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 98-ամ­եա­կի յա­տուկ ոգե­կոչ­ման արա­րո­ղու­թիւն:

Քոնկ­րէ­սա­կան Տէյ­վիտ Սի­սի­լի­նի (Դե­մոկ­րա­տա­կան – Ռոտ Այ­լընտ) մէկ առա­ջար­կին վրայ, կա­տար­ուած էր Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան Տան նա­խա­գահ Ճոն Պէ­օ­նը­րի (Հան­րա­պե­տա­կան – Օհա­յօ) այս ձեռ­նար­կը, որուն բաց­ման աղօթ­քը կա­տա­րեց Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան Շրջա­նի Առաջ­նորդ Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եան:

chaplain_choloyan_boehner_cicillineՔոնկ­րէ­սա­կան Տէյ­վիտ Սի­սի­լի­նի խօսք առ­նե­լով, յար­գեց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րուն յի­շա­տա­կը:

Այլ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու կող­քին, ներ­կայ էր նա­եւ, Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Քէն Խա­չիկ­եան:

Միւս կող­մէ, Ամե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բը Չո­րեք­շաբ­թի, Ապ­րիլ 24-ին քննա­դա­տեց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան տա­րե­լի­ցին առի­թով Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գահ Պա­րաք Օպա­մա­յի կա­տա­րած յայ­տա­րա­րու­թիւնը` շեշ­տե­լով, թէ նա­խա­գա­հը իր այդ արար­քով տե­ղի տուած է Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը չճանչ­նա­լու եւ չդա­տա­պար­տե­լու` Թուրք­իոյ պա­հանջ­նե­րուն առ­ջեւ:

“Կը ցա­ւինք, որ նա­խա­գա­հը որո­շեց չըլ­լալ այն ղե­կա­վա­րը, որ “ո՛չ“ կ՛ը­սէ Թուրք­իոյ ճնշում­նե­րուն: Անոր նա­հան­ջը տե­ղի կ՛ու­նե­նայ հա­կա­ռակ իր կա­տա­րած այն խոս­տում­նե­րուն, թէ իբ­րեւ նա­խա­գահ` պաշ­տօ­նա­պէս ու յստա­կօ­րէն պի­տի ճանչ­նայ Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը: Մեր նա­խա­գա­հին մեղ­սակ­ցու­թիւնը թրքա­կան ու­րաց­ման ար­շա­ւին, ար­դա­րու­թեան դէմ դրուած խո­չըն­դոտ մըն է, որ ան­պա­տիժ կը ձգէ հայ ազ­գին դէմ Թուրք­իոյ գոր­ծած ոճի­րը“, կը շեշտ­ուի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ:

Յայտ­նենք, թէ Օպա­մա այս տա­րի եւս իր ու­ղեր­ձին մէջ 1915ի դէպ­քե­րը որա­կեց իբ­րեւ “Մեծ Եղեռն“, հա­յե­րէն բա­ռե­րը գոր­ծա­ծե­լով եւ խու­սա­փե­լով “Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն“ բա­ռէն: Օպա­մա­յի ու­ղեր­ձին մէջ կը նշուի հե­տեւ­եա­լը.

“Այ­սօր մենք կը յի­շա­տա­կենք Մեծ Եղեռ­նը եւ կը յար­գենք յի­շա­տա­կը անոնց, որոնք նա­հա­տակ­ուե­ցան 20դ դա­րու ամե­նա­սար­սա­փե­լի վայ­րա­գու­թիւն­նե­րուն ըն­թաց­քին: 98 տա­րի առաջ 1.5 միլի­ոն հա­յեր կո­տոր­ուե­ցան, տե­ղա­հան­ուե­ցան ու դէ­պի մահ քա­լե­ցին Օս­ման­եան կայս­րու­թեան վեր­ջին օրե­րուն: Մենք կը յար­գենք խոր­տակ­ուած կեան­քե­րուն յի­շա­տա­կը եւ կը յի­շենք անն­կա­րագ­րե­լի այն տա­ռա­պանք­նե­րը, զորս անոնք կրե­ցին այդ սար­սա­փե­լի օրե­րուն…“:

 

 

 

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles