Ի ՆՊԱՍՏ ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՄԱ­ՍԻՆ ԱՐ­ՏԱ­ՅԱՅ­ՏՈՒՈՂ ՔՈՆԿ­ՐԷ­ՍԱ­ԿԱՆ­ՆԵՐ

0 0
Read Time:2 Minute, 40 Second
Ձախէն աջ` Քրիս Վան Հոլէն, Էլիոթ Էնկել, Հենրի Ուաքսման  եւ Նիթա Լոուի
Ձախէն աջ` Քրիս Վան Հոլէն, Էլիոթ Էնկել, Հենրի Ուաքսման եւ Նիթա Լոուի

ՈՒԱ­ՇԻՆԿ­ԹԸՆ.- Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու Տան ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան եւ յատ­կա­ցում­նե­րու յանձ­նա­խում­բե­րու յա­ռա­ջա­տար քոնկ­րէ­սա­կան­նե­րը իրենց աջակ­ցու­թիւնը յայտ­նե­ցին Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման բա­նա­ձե­ւի ըն­դուն­ման: Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ “Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճշմար­տու­թեան եւ ար­դա­րու­թեան մա­սին“ ի նպաստ ար­տա­յայ­տուող պաշ­տօն­եա­նե­րուն մի­ա­ցած են ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու յանձ­նա­խում­բի բարձ­րաս­տի­ճան ան­դամ Էլի­ոթ Էն­կել, յատ­կա­ցում­նե­րու յանձ­նա­խում­բի ան­դամ Նի­թա Լոուի, պիւտ­ճէի հար­ցե­րով են­թա­յանձ­նա­խում­բի ան­դամ Քրիս Վան Հո­լէն եւ ու­ժա­նիւ­թի եւ առեւ­տու­րի յանձ­նա­խում­բի ան­դամ Հեն­րի Ուաքս­ման:

Բա­նա­ձե­ւին մէջ կոչ կ՛ուղղ­ուի Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գահ Պա­րաք Օպա­մա­յին Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը ճանչ­ցող ար­ձա­նագ­րու­թիւն կազ­մե­լու: Կը նշուի, որ հայ-թրքա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու բա­րե­լաւ­ման առանց­քը պէտք է կազ­մեն Թուրք­իոյ կող­մէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չու­մը եւ անոր հե­տե­ւանք­նե­րուն հա­տու­ցու­մը, մի­ջազ­գա­յին մա­կար­դա­կով ոճի­րին ար­դա­րա­ցի եւ հա­մա­պար­փակ լու­ծում տա­լը:

Այս բա­նա­ձե­ւը Մա­յիս 2013-ին Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու տուն ներ­կա­յա­ցու­ցած են քոնկ­րէ­սա­կան­ներ Տէյ­վիտ Վա­լա­տօ (հան­րա­պե­տա­կան` ընտր­ուած Գա­լի­ֆորն­իա­յէն), Էտըմ Շիֆ (Դե­մոկ­րա­տա­կան` ընտր­ուած Գա­լի­ֆորն­իա­յէն), Մայքլ Կրիմ (Հան­րա­պե­տա­կան` ընտր­ուած Նիւ Եոր­քէն) եւ Ֆրանք Փա­լոն (Դե­մոկ­րա­տա­կան ընտր­ուած Նիւ Ճըրզի­էն):

“Մենք կ՛ող­ջու­նենք Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճշմար­տու­թեան եւ ար­դա­րու­թեան մա­սին բա­նա­ձե­ւի մուտ­քը Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու տուն: Ատի­կա Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման նուիր­ուած նո­ր նա­խա­ձեռ­նու­թիւն է, որ կոչ կ՛ուղ­ղէ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րուն նոր մօ­տե­ցում ցու­ցա­բե­րե­լու հայ-թրքա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն նկատ­մամբ“, նշեց Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի գոր­ծա­դիր տնօ­րէն Արամ Համ­բար­եան:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles