ԺԻ­ՐԱՅՐ ԳԱ­ՖԷՍՃ­ԵԱՆ ՈՉ ԵՒՍ Է

0 0
Read Time:1 Minute, 22 Second

p15 Gerard_Cafesjian  Մա­հա­ցած է յայտ­նի գոր­ծա­րար եւ բա­րե­րար Ժի­րայր Գա­ֆէսճ­եա­նը:

Նիւ Եոր­քի Պրուք­լին շրջա­նի բնա­կիչ, ան ծնած 1925-ին: Երկ­րորդ հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մի տա­րի­նե­րուն ծա­ռա­յած է Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Ատ­լանտ­եան եւ Խա­ղաղ Ովկ­ի­ա­նոս­եան ռազ­մա­ծո­վա­յին ու­ժե­րուն: Զօ­րացր­ուե­լէն ետք աւար­տած է Նիւ Եոր­քի “Հան­թըր“ դպրո­ցը, մաս­նա­գի­տա­նա­լով տնտե­սա­գի­տու­թեան բնա­գա­ւա­ռէն ներս:

1952-ին աշ­խա­տած է West Publishing ըն­կե­րու­թե­նէն ներս: 44 տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին Գա­ֆէսճ­եան, ըն­կե­րու­թեան աշ­խա­տա­կից­նե­րու թիւը 2000-էն բարձ­րա­ցու­ցած է 6500-ի:

Գա­ֆէսճ­եան իր ժա­մա­նա­կի մեծ մա­սը կ՛անց­նէր ներդ­րում­ներ կա­տա­րե­լով եւ բա­րե­գոր­ծա­կան ծրա­գիր­ներ իրա­կա­նաց­նե­լով: 1996-ին Գա­ֆէսճ­եան հիմ­նած է “Գա­ֆէսճ­եան ըն­տա­նիք հիմ­նադ­րա­մը“, որուն նպա­տակն է ապա­հո­վել հա­յե­րու բա­րե­կե­ցու­թիւնը:

Գա­ֆէսճ­եա­նը Նիւ Եոր­քի իրա­ւա­բան­նե­րու միու­թեան, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Գե­րա­գոյն դա­տա­րա­նի իրա­ւա­բան­նե­րու միու­թեան, Սա­մօա­յի գե­րա­գոյն դա­տա­րա­նի ան­դամ էր:

 

 

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles