ԱՄԵ­ՐԻ­ԿԱ­ՅԻ ՀԱՅ ՄՇԱ­ԿՈՒ­ԹԱ­ՅԻՆ ԸՆ­ԿԵ­ՐԱԿ­ՑՈՒ­ԹԵԱՆ ՏԱ­ՐԵ­ԿԱՆ ՎԻ­ՃԱ­ԿԱ­ՀԱ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆԸ` ՏԻԹ­ՐՈՅ­ԹԻ ՄԷՋ

0 0
Read Time:2 Minute, 38 Second

 Շա­բաթ, Նո­յեմ­բեր10-ի երե­կոյ­եան, Տիթ­րոյ­թի Հայ Կեդ­րո­նի սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ամի­րի­կա­յի Հայ Մշա­կու­թա­յին ըն­կե­րակ­ցու­թեան վի­ճա­կա­հա­նու­թիւնը: Ներ­կայ էին Սուրբ Սար­գիս Հա­յոց Առա­քե­լա­կան, եւ Սուրբ Վար­դան Հայ Կա­թո­ղի­կէ Եկե­ղե­ցի­նե­րու հո­գե­ւոր հայ­րե­րը` Արժպ. Տ. Հրանդ Քհնյ. Գէ­որգ­եան եւ Գրպ. Տ. Ան­տոն. Ծ. Վրդ. Ադամ­եան,  Ամե­րի­կա­յի Արե­ւել­եան շրջա­նի Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան Կ.Կո­մի­տէի հեր­թա­պահ ընկ. Անդ­րա­նիկ Գաս­պար­եան եւ ընկհ. Ան­ժէլ Մա­նուկ­եան, Ար­մե­րի­կա­յի Արե­ւել­եան շրջա­նի Հ.Օ.Մ.-ի Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ատե­նա­պե­տու­հի ընկհ. Անի Աթար, վի­ճա­կա­հա­նու­թեան յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­ներ եւ աւե­լի քան 80 հո­գի հա­շուող հա­սա­րա­կու­թիւն մը:

Օր­ուան հան­դի­սա­վարն էր ընկ. Մա­նուկ Տէր Յո­վա­կիմ­եան: Ան իր բա­րի գա­լուս­տի խօս­քէն ետք, բեմ հրա­ւի­րեց վի­ճա­կա­հա­նու­թեան յանձ­նա­խում­բի ան­դամ ընկհ. Թա­լի Տաղլ­եա­նը, որ իր կար­գին շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց Տիթ­րոյ­թի “Ազա­տա­մարտ“ կո­մի­տէ­ու­թեան, որ սի­րա­յօ­ժար հիւ­րըն­կա­լեց եւ ստանձ­նեց  վի­ճա­կա­հա­նու­թեան անհ­րա­ժեշտ աշ­խա­տան­քը: Ան աւել­ցուց թէ, յանձ­նա­խում­բը իր աշ­խա­տանք­նե­րով պի­տի փոր­ձէ նիւ­թա­պէս աւե­լի օգ­տակար հան­դի­սա­նալ մեր կազ­մա­կեր­պու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րուն:

 

Այ­նու­հե­տեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ վի­ճա­կա­հա­նու­թիւնը: Տրա­մադր­ուած նուէր­ներն ու բախ­տա­ւոր­ներն են.-

1.- Ամե­րի­կա­յի Հայ Կրթա­կան Ըն­կե­րակ­ցու­թեան կող­մէ տրա­մադր­ուած.-Նա­ւապ­տոյտ տոմս եր­կու ան­ձե­րու հա­մար.- Տէյ­վիտ Կեր­կեր­եան (Պո­քա Ռա­թոն)

2.- Գա­զանճ­եան Գոր­գի հաս­տա­տու­թեան կող­մէ (Գա­զախ)ձե­ռա­գործ գորգ մը.- Գ. Նա­րին­եան

3.- “Թիւ­ֆէնք­եան“ հաս­տա­տու­թեան կող­մէ տրա­մադր­ուած գորգ մը.- Արամ Բար­սեղ­եան (Սան­նի Սայտ, Նիւ Եորք):

4.- “Մաս­թըր Քրէֆթ“ ոկեր­չա­տան կող­մէ “Ռէ­մըն Ուէյլ“ վա­ճա­ռա­նի­շով ժա­մա­ցոյց մը.- Լին­տա Թարզ­եան (Ռիճ­վուտ, Նիւ Ճըր­զի)

5.- Փրո­վի­տըն­սի “Z“ ար­ուես­տի ցու­ցաս­րա­հին կող­մէ տրա­մադր­ուած  գե­ղան­կար­չա­կան գործ մը.- Արա Գաբրի­էլ­եան (Ռե­կօ Փարք, Նիւ Եորք)

6.- Ար­ուես­տա­գէտ պրն. Մայքլ Արա­յի կող­մէ ստո­րագր­ուած ապակ­եայ պնակ մը.- Ար­շակ Դար­բին­եան (Օլտ Թա­փան, Նիւ Ճըր­զի):

 

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԳԱՐԱՏՕԼԵԱՆ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles