ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՆԻՍՏ

Մայիս 30, 2011-ին, Հայաստանի կառավարութեան ընդունելութիւններու տան մէջ տեղի ունեցաւ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին նուիրուած նախաձեռնութիւնները համակարգող պետական յանձնախումբի անդրանիկ նիստը` գլխաւորութեամբ յանձնախումբի նախագահ, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի եւ ներկայութեամբ Ամենայն...

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵՑ ՀԱՄԱՆԵՐՄԱՆ ՕՐԷՆՔԸ

Լուսանկարներ` Իննա Մխիթարեանի Հայաստանի Ազգային ժողովը, անցեալ շաբթուան ընթացքին 91 թեր եւ մէկ ձեռնպահ ձայներով ընդունած էր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի համաներում յայտարարելու առաջարկը, որ կը զուգադիպէր Հայաստանի անկախութեան հռչակման...

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԸ ԿՈՐՍՏԵԱՆ ՇԵՄԻՆ. . . ԵՈՒՆԵՍՔՕ-Ի ՃԱՆԱՉՈԻՄԸ ԵՒ ԱՔՍՈՐԵԱԼ ԼԵԶՈՒԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐՑԸ

Դալար Շահինեան (թարգմ. Պետօ Տէմիրճեան bedodem@gmail.com) Այս տարուան Փետրուարին` արեւմտահայերէնը ներառուեցաւ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի ‘‘Աշխարհի վտանգուած լեզուներու ելեկտրոնային աթլաս’‘ին (UNESCO on-line Atlas of World Languages in Danger)[1] մէջ, վտանգուածութեան մակարդակներէն ‘‘հաստատօրէն վտանգուած’‘...

ՖԻԼԱՏԵԼՖԻՈՅ ՄԷՋ ԳՈՒՄԱՐՈՒԵՑԱՒ Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԹԵՄԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆԱԿԱՆ 53-ՐԴ ԺՈՂՈՎԸ

Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան թեմի Ազգային երեսփոխանական ժողովը, գումարեց իր 53-րդ ժողովը` Ֆիլատելֆիոյ մէջ, Մայիս 12-էն 14, նախագահութեամμ Թեմի Բարեջան Առաջնորդ Օշական Արք. Չօլոյեանի (տեսնել` վարը) եւ հովանաւորութեամբ շրջանի Սուրբ Գրիգոր...

96-ԱՄԵԱԿԸ` ԹԱԼԻՆԻ ՄԷՋ

Երեսուն տարիէ ի վեր, Թալինի շրջանի շարք մը գիւղեր, Ամէն Ապրիլ 24-ի երե-կոյեան, Թուրքիոյ կողմէն տեսանելի սարերու գագաթներէն կը բոցավառեն կրակ, ցոյց տալով թէ աղաղակող անցեալ մը` չէ մոռցուած: Այսպէս,...

ԾԱՂԿԱՀԱՒԱՔ` ԾԻԾԵՌՆԱԿԱԲԵՐԴԻ ՇՐՋԱՆԷՆ ՆԵՐՍ

Ապրիլ 27-ի առաւօտեան առաջին ժամերէն մինչեւ երեկոյ, Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիրի շրջակայքէն ներս, տեղի ունեցաւ ծաղկահաւաք: Յաջորդաբար, երկրորդ տարին է որ այս ծաղկահաւաքը կը կատարուի, այդ ալ շնորհիւ «Վայրի բնութեան եւ մշակութային...

ՆՇՄԱՐ.- ՈՒՍԱՄԱ ՊԸՆ ԼԱՏԷՆԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ` ՕՊԱՄԱՅԻ… ԸՆՏՐԱՊԱՅՔԱՐԻՆ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ Մայիս 1-2, 2011 Կիրակի, Մայիս 1-ի կէս գիշերին, Ուսամա Պըն Լատէնի սպանութեան մասին նախագահ Օպամայի զգայացունց յայտարարութիւնը եթէ անմիջականօրէն ուրախութեան ու ինքնագոհութեան ալիքներ յառաջացուց ամերիկեան պետական ու ժողովրդային...

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 96-ԱՄԵԱԿԸ… ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷ ՆԵՐՍ

Հա­յաս­տա­նի պե­տու­թիւնն ու Սփիւռ­քա­հա­յու­թիւնը կազ­մա­կերպ­ուած ցոյ­ցե­րով, քայ­լար­շաւ­նե­րով, հո­գե­հանգստ­եան արա­րո­ղու­թիւն­նե­րով, պա­տա­րագ­նե­րով, ժո­ղովր­դա­յին հա­ւաք­նե­րով եւ մշա­կու­թա­յին բնոյթ ու­նե­ցող ձեռ­նարկ­նե­րով, փաս­տե­ցին իրենց ներ­կա­յու­թիւնն ու պա­հան­ջա­տի­րու­թիւնը: Իսկ Սփիւռ­քի բո­լոր գաղ­թօ­ճախ­նե­րէն ներս, մեծ շու­քով նշուե­ցաւ...

ՋԱՀԵՐԹ` ԴԷՊԻ ԾԻԾԵՌՆԱԿԱԲԵՐԴ

Ապ­րիլ 23-ին, Երե­ւա­նի ՛՛Ֆրան­սա՛՛ի հրա­պա­րա­կէն ըն­թացք առաւ Հ.Յ.Դ. ՛՛Նի­կոլ Աղ­բալ­եան՛՛ ու­սա­նո­ղա­կան միու­թեան կազ­մա­կեր­պած ջա­հեր­թը` դէ­պի Ծի­ծեռ­նա­կա­բերդ: Աւան­դա­կան դար­ձած այս ջա­հեր­թը յար­գան­քի տուրք է հայ ժո­ղո­վուր­դի մէ­կու­կէս միլի­ոն նա­հա­տակ­նե­րուն նկատ­մամբ, ինչ­պէս...

ՃԱՆԱՉՄԱՆ… ԵՒ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ 96-ԱՄԵԱԿԸ

Անց­եալ շա­բա­թա­վեր­ջին, աշ­խար­հի տար­բեր գաղ­թօ­ճախ­նե­րէ ներս, նշուե­ցաւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 96-ամ­եա­կը: Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի մէջ կա­տար­ուած հա­ւա­քէն աւե­լի տպա­ւո­րիչ ու յի­շա­տա­կե­լի էր այդ ձեռ­նար­կը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Պոլ­սոյ մէջ, ուր Թուրք­իոյ Մարդ­կա­յին իրա­ւունք­նե­րու...
Social profiles