ՃԷՔ ԳԷՈՐԳԵԱՆԻ ՈՉ ԵՒՍ Է.- “ԲԺԻՇԿ ՄԱՀ“ԻՆ…ՄԱՀԸ

Տիթ­րոյ­թի ``Ուիլի­ըմ Պո­մոնթ`` հիւան­դա­նո­ցին մէջ մա­հա­ցաւ 83-ամ­եայ ``բժիշկ մա­հը`` Ճէք Գէ­որգ­եան, որ մա­հը ցան­կա­ցող ան­բու­ժե­լի հիւանդ­նե­րու օգ­տա­կար դար­ձող բժիշկն էր: 2010-ին ցու­ցադր­ուե­ցաւ, Պե­րի Լե­վին­սը­նի պատ­րաս­տած ``Դուք չէք գի­տեր Ճէ­քը`` ժա­պա­ւէ­նը,...

Մ.Ա.Կ.-ԷՆ ՆԵՐՍ ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՅԵՐ ԿԸ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒԻՆ

Հինգշաբթի, Մայիս 26, 2011-ին, Մ.Ա.Կ.-ի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան Ներկայացուցչութեան յարկին տակ, Հայաստանի Հանրապետութեան Լիազօր Ներկայացուցիչ Կարէն Նազարեանը հիւրընկալեց ``Հայեր Մ.Ա.Կ.-էն ներս`` համախմբումը: Ձեռնարկը կազմակերպուած էր տարիներէ ի վեր Մ.Ա.Կ.-ի մէջ...

ՖԻԼԱՏԵԼՖԻԱ.- ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՅ ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՒ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ ԵՒ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ

Հա­մազ­գա­յին Հայ Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան Ա.Մ.Ն.ի Արե­ւել­եան Ամե­րի­կա­յի 35րդ Շրջա­նա­յին Ժո­ղո­վը տե­ղի ու­նե­ցաւ Շա­բաթ Ապ­րիլ 30-ին Ֆի­լա­տելֆ­իոյ Սուրբ Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ Հա­յոց Առա­քե­լա­կան եկե­ղեց­ւոյ նո­րա­կա­ռոյց սրա­հում: Շրջա­նա­յին Վար­չու­թիւնը այս ժո­ղո­վին...

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՆԻՍՏ

Մայիս 30, 2011-ին, Հայաստանի կառավարութեան ընդունելութիւններու տան մէջ տեղի ունեցաւ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին նուիրուած նախաձեռնութիւնները համակարգող պետական յանձնախումբի անդրանիկ նիստը` գլխաւորութեամբ յանձնախումբի նախագահ, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի եւ ներկայութեամբ Ամենայն...

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵՑ ՀԱՄԱՆԵՐՄԱՆ ՕՐԷՆՔԸ

Լուսանկարներ` Իննա Մխիթարեանի Հայաստանի Ազգային ժողովը, անցեալ շաբթուան ընթացքին 91 թեր եւ մէկ ձեռնպահ ձայներով ընդունած էր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի համաներում յայտարարելու առաջարկը, որ կը զուգադիպէր Հայաստանի անկախութեան հռչակման...

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԸ ԿՈՐՍՏԵԱՆ ՇԵՄԻՆ. . . ԵՈՒՆԵՍՔՕ-Ի ՃԱՆԱՉՈԻՄԸ ԵՒ ԱՔՍՈՐԵԱԼ ԼԵԶՈՒԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐՑԸ

Դալար Շահինեան (թարգմ. Պետօ Տէմիրճեան bedodem@gmail.com) Այս տարուան Փետրուարին` արեւմտահայերէնը ներառուեցաւ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի ‘‘Աշխարհի վտանգուած լեզուներու ելեկտրոնային աթլաս’‘ին (UNESCO on-line Atlas of World Languages in Danger)[1] մէջ, վտանգուածութեան մակարդակներէն ‘‘հաստատօրէն վտանգուած’‘...

ՖԻԼԱՏԵԼՖԻՈՅ ՄԷՋ ԳՈՒՄԱՐՈՒԵՑԱՒ Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԹԵՄԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆԱԿԱՆ 53-ՐԴ ԺՈՂՈՎԸ

Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան թեմի Ազգային երեսփոխանական ժողովը, գումարեց իր 53-րդ ժողովը` Ֆիլատելֆիոյ մէջ, Մայիս 12-էն 14, նախագահութեամμ Թեմի Բարեջան Առաջնորդ Օշական Արք. Չօլոյեանի (տեսնել` վարը) եւ հովանաւորութեամբ շրջանի Սուրբ Գրիգոր...

96-ԱՄԵԱԿԸ` ԹԱԼԻՆԻ ՄԷՋ

Երեսուն տարիէ ի վեր, Թալինի շրջանի շարք մը գիւղեր, Ամէն Ապրիլ 24-ի երե-կոյեան, Թուրքիոյ կողմէն տեսանելի սարերու գագաթներէն կը բոցավառեն կրակ, ցոյց տալով թէ աղաղակող անցեալ մը` չէ մոռցուած: Այսպէս,...

ԾԱՂԿԱՀԱՒԱՔ` ԾԻԾԵՌՆԱԿԱԲԵՐԴԻ ՇՐՋԱՆԷՆ ՆԵՐՍ

Ապրիլ 27-ի առաւօտեան առաջին ժամերէն մինչեւ երեկոյ, Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիրի շրջակայքէն ներս, տեղի ունեցաւ ծաղկահաւաք: Յաջորդաբար, երկրորդ տարին է որ այս ծաղկահաւաքը կը կատարուի, այդ ալ շնորհիւ «Վայրի բնութեան եւ մշակութային...

ՆՇՄԱՐ.- ՈՒՍԱՄԱ ՊԸՆ ԼԱՏԷՆԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ` ՕՊԱՄԱՅԻ… ԸՆՏՐԱՊԱՅՔԱՐԻՆ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ Մայիս 1-2, 2011 Կիրակի, Մայիս 1-ի կէս գիշերին, Ուսամա Պըն Լատէնի սպանութեան մասին նախագահ Օպամայի զգայացունց յայտարարութիւնը եթէ անմիջականօրէն ուրախութեան ու ինքնագոհութեան ալիքներ յառաջացուց ամերիկեան պետական ու ժողովրդային...
Social profiles