Top Story

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ՀԱՒԱՔ ԵՒ ՑՈՅՑ

 Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 16-ին, Երեւանի «Շարլ Ազնաւուր» անուան հրապարակին շուրջ տեղի ունեցաւ Հայաստան-Թուրքիա արձանագրութիւններուն դէմ, բողոք-ցոյց մը: Տեղւոյն Հ.Յ.Դ.-ի Գերագոյն Մարմնի կազմակերպութեամբ, այս հաւաքը սկսաւ ազգային-հայրենասիրական երգերով: Վերոյիշեալ հրապարակն ու անոր մօտակայ փողոցները լեցուած էին հազարաւոր […]

Top Story

ՖՈՒԹՊՈԼԱՅԻՆ ՀԻՒՐԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ…

Ֆութպոլային քաղաքականութիւնէն ետք, կարգը եկած էր ֆութպոլային հիւրասիրութեան:  Վայր՝ Պուրսա, որուն բնակչութիւնը կը գերազանցէ մէկ միլիոնը, եւ ուր 18-րդ դարաշրջանին գոյութիւն ունեցող աւելի քան իննիսուն հազար հայորդիներէն ոչ մէկ բնակիչ գոյութիւն ունի…: Օրին, հայկական գաղութը […]

Top Story

ԹՈՒՐՔԻԱ – ՀԱՅԱՍՏԱՆ 2-0

 Անցեալ Շաբաթ օր, Հոկտեմբեր 10-ին, Ցիւրիխի մէջ կատարուած Հայաստան-Թուրքիա արձանագրութիւններուն ստորագրութիւնը մոռցնել տուած էր Աշխարհի ոտնագնդակի ախոյեանութեան գծով, Թուրքիա – Հայաստան ճակատումը, որ տեղի ունեցաւ Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 14-ին, Պուրսայի մէջ: Հոս ալ կատարուեցան երկու արձանագրութիւններ: […]

Top Story

ՇՆՈՐՀԻՒ ՔԼԻՆԹԸՆԻ ՋԱՆՔԵՐՈՒՆ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԵՑԱՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԹՈՒՐՔԻԱ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԸ

Որոշուած ժամկէտէն երեք ու կէս ժամ ետք միայն, կարելի եղաւ ստորագրել Հայաստան-Թուրքիա համաձայնագիրը, Ցիւրիխի (Զուիցերիա) համալսարանին մէջ: Ի՞նչ պատահած էր մետասաներորդ պահուն եւ ինչպէ՞ս կարելի եղած էր յանգիլ լուծման: Թրքական լրատուամիջոցները շտապօրէն կատարած էին ապատեղեկատուութիւն […]

Top Story

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Հայ-թուրք արձանագրութիւններու պաշտօնական ստորագրութիւնը, որ մետասաներորդ պահուն յետաձգուած էր , վերջին վայկեանին ստեղծուած դժուարութիւններուն պատճառով, ի վերջոյ կատարուեցաւ: Ամերիկացի պաշտօնատար մը, Ֆրանսական «Ա.Ֆ.Փ.» գործակալութեան յայտնած էր թէ, որոշ դժուարութիւններու պատճառով ստորագրութեան պաշտօնական հանդիսութիւնը յետաձգուած էր: Ըստ վերջին […]

Top Story

ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԲՈՂՈՔԻ ՑՈՅՑԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳՍԵԱՆԸ

  Հա­յաս­տան-Թուրք­իա յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու հաս­տատ­ման գծով, կա­տար­ուած  ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն մա­սին յա­ւել­եալ տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցե­լու հա­մար, ՀՀ նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նի այ­ցե­լու­թիւնը՝ սփիւռ­քա­հայ գաղ­թօ­ճախ­ներ, նշուե­ցաւ բո­ղո­քի ցոյ­ցե­րով, ընդվ­զու­մի հա­ւաք­նե­րով, որոնք փաս­տե­ցին թէ դժգո­հու­թեան մեծ ալիք մը կը տի­րէ եւ սփիւռ­քա­հա­յը […]

Top Story

ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ՝ ԶՈՒԻՑԵՐԻՈՅ ԴԵՍՊԱՆԻՆ ՀԵՏ

Երեք­շաբ­թի, Սեպ­տեմ­բեր 29-ին, երեք ան­դամ­նե­րէ բաղ­կա­ցած ամե­րի­կա­հայ պատ­ուի­րա­կու­թիւն մը այ­ցե­լեց Ուա­շինկ­թը­նի Զուի­ցեր­իոյ դես­պա­նա­տուն եւ այ­ցե­լու­թիւն մը ու­նե­ցաւ դես­պան Ուրս Ցիս­վի­լը­րի հետ: Պատ­ուի­րա­կու­թիւնը կը բաղ­կա­նար Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի Ուա­շինկ­թը­նի գրա­սեն­եա­կի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Արամ Համ­բար­եա­նէ եւ Հ.Յ.Դ. Ա.Մ.Ն. […]

Top Story

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ՝ ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆԻ ՀՀ ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆ

Չո­րեք­շաբ­թի, Սեպ­տեմ­բեր 23, 2009-ին, յա­տուկ ժա­մադ­րու­թեամբ մը, Ուա­շինկ­թը­նի ՀՀ դես­պան­ա­տուն այ­ցե­լե­ցին Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նէն ժա­մա­նած յա­րան­ուա­նու­թիւն­նե­րու , կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու եւ միու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, որոնք ներ­կա­յա­ցու­ցին իրենց մտա­հո­գու­թիւն­նե­րը, հրա­պա­րակ­ուած հայ-թուրք ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն առն­չու­թեամբ: Սփիւռ­քի այլ գա­ղութ­նե­րու նման, Հա­յաս­տան-Թուրք­իա յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու […]

No Picture
Top Story

«ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՊԱՀԵՐ Կ'ԱՊՐԻՆՔ…ՆՈՅՆԻՆՔՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ՊԷՏՔ Է ՄՏԱՀՈԳՈՒԻ ԱՅՍ ՀԱՐՑՈՎ Ո'Չ ԹԷ Հ.Յ.ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ» կը յայտնէ Հ.Յ.Դաշնակցութեան Արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Կեդրոնական Կոմիտէի ներկայացուցիչ՝ ընկ. Անդրանիկ Գասպարեան

Ստորեւ, հարցազրոյց մր Հ.Յ.Դաշնակցութեան Արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Կեդրոնական Կոմիտէի ներկայացուցիչ՝ ընկ. Անդրանիկ Գասպարեանի հետ: Հ.- Ինչպէ՞ս կը վերլուծէք անցնող ամիսներու անցուդարձը եւ վերջապէս հայ-թուրք յարաբերութեան գծով կատարուած արձանագրութիւնները:  Պ.-Բազմիցս, իր վերանկախացումէն ի վեր, Հայաստանի Հանրապետութիւնըը ճնշումի […]

No Picture
Top Story

Հ.Յ.Դ. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Ա.Մ.Ն.-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԷՆ ԿՈՉ Կ'ՈՒՂՂԷ ՀՈԾ ԲԱԶՄՈՒԹԵԱՄԲ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ Հ.Ե.Դ.-Ի ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԾ ՑՈՅՑԻՆ ԵՒ ՄՕՏ ԱՊԱԳԱՅԻՆ ՊԻՏԻ ՏԵՍԱԿՑԻ ՀՀ ԴԵՍՊԱՆ Թ. ՄԱՐԳԱՐԵԱՆԻ ՀԵՏ

Հ.Յ.Դ. Արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Կեդրոնական Կոմիտէն, Սեպտեմբեր 13, 2009-ի թուակիր հաղորդագրութեամբ մը, կը քննադատէ հայ եւ թուրք արտաքին գործոց նախարարութիւններու կողմէ հրապարակուած արձանագրութիւնները՝ դիւանագիտական կապեր հաստատելու համար: Հ.Յ.Դ. Արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Կեդրոնական Կոմիտէն կը հաստատէ թէ Հայաստան […]