Top Story

ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ

Եր­կու շա­բաթ առաջ ի յայտ եկաւ, որ Ամե­րի­կա­յի Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին Գոր­ծոց Նա­խա­րա­րու­թիւնը Հայ-Թրքա­կան Փրո­թո­գոլ­նե­րու եւ այլ թեմաներու մա­սին հան­դիպ­ման մը հրա­ւի­րած էր ամե­րի­կա­հայ սահ­մա­նա­փակ թիւով կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ, դուրս ձգե­լով շա­ր­ք մը այլ կառոյցներ եւ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ: […]

Top Story

ՀԻԼԸՐԻ ՔԼԻՆԹԸՆԻ ՀԵՏ ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ՅԵՏԱՁԳՈՒԱԾ

Սպիտակ Տան նախաձեռնութեամբ, Ա.Մ.Ն. Արտաքին Գործոց նախարար Հիլըրի Քլինթըն, հրաւէր մը յղած էր Միացեալ Կահանգներու մէջ գործող հայկական կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներուն, ունկնդրելու եւ լսելու համար ամերիկահայ գաղութին կարծիքն ու տեսակէտները, Հայաստան – Թուրքիա արձանագրութիւններու առնչութեամբ: Սոյն […]

Top Story

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ 13-ՐԴ ՆԱՒԱՊՏՈՅՏԸ

  Լու­սան­կարն­եր՝ Պետ­րոս Տէր Պետ­րոս­եանի Յուն­ուար ամս­ուան ըն­թաց­քին, Քա­րա­յիպ­եան­նե­րու շրջուն հայ գա­ղու­թը՝ Հայ­կա­կան Աւան­դա­կան 13-րդ նա­ւապ­տոյ­տը, այս տա­րի կը հաշ­ուէր հա­զար հա­րիւր բնա­կիչ: Ար­դա­րեւ, Յուն­ուար 16-էն 23, 2010-ին, աշ­խար­հի հինգ ծա­գե­րէն՝ Ար­ժան­թի­նէն, Աւստ­րալ­իա­յէն, Իտալ­իա­յէն, Ֆրան­սա­յէն, […]

Top Story

ՊՈԼԻՍ.- ՄԵԾ ՇՈՒՔՈՎ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔԻ ՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԸ

Անց­եալ շա­բա­թա­վեր­ջին, Պոլ­սոյ մէջ զա­նա­զան ձեռ­նարկ­նե­րով նշուե­ցաւ, տեղ­ւոյն «Ակօս» թեր­թի խմբա­գիր Հրանդ Տին­քի սպա­նու­թեան եր­րորդ տա­րե­լի­ցը: Հա­ւա­քին մաս­նակ­ցե­ցան Հրանդ Տին­քի կո­ղա­կիցն ու զա­ւակ­նե­րը: Զա­նա­զան լե­զու­նե­րով պարզ­ուած վեր­տա­ռու­թիւն­նե­րուն վրայ կը կար­դաց­ուէ­ին նա­եւ «Բո­լորս Հրանդ ենք, բո­լորս հայ […]

Top Story

ՍԱՐԳՍԵԱՆ, ՄԵՏՎԵՏԵՒ ԵՒ ԱԼԻԵՒ ՀԱՆԴԻՊԵՑԱՆ ՍՈՉԻԻ ՄԷՋ

Սոչիի մէջ, Ռուսիոյ նախագահ Տմիթրի Մետվետեւի նախաձեռնութեամբ, տեղի ունեցաւ Հայաստանի, Ատրպէյճանի եւ Ռուսիոյ նախագահներու եռակողմանի հանդիպումը՝ Արցախի տագնապի լուծման առնչութեամբ: Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով յայտնեց, որ կողմերը քննարկած են ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի ներկայացուցած […]

Top Story

ԹԻՖԼԻՍԻ ՍՈՒՐԲ ԳԷՈՐԳ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԱՆՑԱՒ

Ոչ մէկ յի­շա­տա­կե­լի ար­ձա­գանգ եւ բո­ղոք: Նո­յեմ­բեր 19, 2009-ին Թիֆ­լի­սի Մուղ­նե­ցոց Սուրբ Գէ­որգ եկե­ղե­ցին ան­ցաւ պատ­մու­թեան: 1356-ին կա­ռուց­ուած այս սրբա­տե­ղին, տա­րի­նե­րէ ի վեր ան­գոր­ծա­ծե­լի վի­ճա­կի մէջ էր: Որոշ շրջան մը, իբ­րեւ շտե­մա­րան գոր­ծած­ուե­լէ ետք, 1990-ին […]

Top Story

ԹՈՒՐՔԻԱ ԴԺԳՈՀ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԷՆ

Թուրք­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան կայ­քէ­ջը կը հա­ղոր­դէ, որ Ան­գա­րա կը կար­ծէ, թէ Հա­յաս­տա­նի Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի Հա­յաս­տան-Թուրք­իա ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու վե­րա­բեր­եալ 12 Յուն­ուա­րի որո­շու­մին մէջ կան ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու տա­ռին եւ ոգի­ին հա­կա­սող նա­խա­պայ­ման­ներ: Կայ­քէ­ջին վրայ զե­տեղ­ուած հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը կը […]

Top Story

ՄԵԾՆ ԲՐԻՏԱՆԻՈՅ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ ՍԿՈՎՏԻԱՑԻ ԵՒ ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԻՐԼԱՆՏԱՑԻ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆՆԵՐ ԿԸ ՃԱՆՉՆԱՆ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

Կալէսցի երեսփոխաններէն ետք, Մեծն Բրիտանիոյ խորհրդարանէն ներս, Սկովտիոյ եւ Հիւսիսային Իրլանտայի երեսփոխաններուն մեծամասնութիւնը պատշաճօրէն կը ճանչնայ Հայոց Ցեղասպանութիւնը: Հիւսիսային Իրլանտայի 18 խորհրդարանականներէն 11-ը ճանչցած են Հայոց ցեղասպանութիւնը: Նշենք թէ, մնացեալ եօթէն վեցը, անդամ ըլլալով Կաթողիկէ […]

Top Story

«Ո’Չ»Ի ԵՐԹ ԴԷՊԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ

Լուսանկարներ՝ Իննա Մխիթարեանի Յունուար 11-ին, Երեւանի մէջ կատարուեցաւ Հ.Յ.Դաշնակցութեան եւ 14 այլ քաղաքական ուժերու հանրահաւաքը, որուն նպատակն էր սահմանադրական դատարանին փոխանցել թէ Հայ-Թուրք ստորագրութիւնները պէտք չէ վաւերացնել: Հաւաքի ընթացքին, ելոյթ ունեցան զանազան ղեկավարներ, որոնց կարգին […]

Top Story

ՀԱՅՐԵՆԻ ԱՄԱՆՈՐ

Ար­տա­սո­վոր եռու­զեռն ու պատ­կե­րը կը սկսի Երե­ւա­նի կեդ­րո­նէն՝ Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կէն, ուր ան­գամ մը եւս քա­նի մը շաբթ­ուայ հա­մար բնա­կու­թիւն հաս­տա­տած է 29 մեթր հա­սա­կով վիթ­խա­րի ծա­ռը՝ զար­դար­ուած ու լու­սա­ւոր­ուած: Հա­յաս­տա­նի տար­բեր շրջան­նե­րէն՝ հե­ռա­ւոր թէ մօ­տա­կայ […]