Գրական

Թուղթ առ Երեւան, Ամազոն եւ… Քաղաքականութիւնը Արուեստն է Հհնարաւորին Բանաստեղծութիւնը արուեստն է Հնարաւորութիւններուն Եւ՝ Յեղափոխականները Բանաստեղծներն Են Քաղաքականութեան

Էլօ Հերկելեան Մենք այստեղ պիտի չքննարկենք թէ ինչո’ւ եւ կամ ի՞նչ պայմաններու ու հանգամանքներու տակ գրուած էր Անդրանիկ Ծառուկեանի «Թուղթ առ Երեւան»ը այնքան, որքան պիտի փափաքէինք անդրադառնալ այն գնահատելի երեւոյթին որ այսօր՝ այս խիստ հանրայայտ […]

Գրական

Զապէլ Եսայեանի Հետ Խանութէ Խանութ

  ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ «Գանձասար»  «Բանաստեղծութեան Խանութներ» Հասան կը հեռաձայնէ: Կ’ուզեն գրական ձեռնարկ մը կազմակերպել, նաեւ` Զապէլ Եսայեանէն ընթերցում մը կատարել… հայերէնով: Եւ միտքը ես եկեր եմ: Շատ աղէկ, բայց չզարմանալը անկարելի է: Հայերէնը ո՞վ պիտի […]

Գրական

ՏՐՈՓ ՈՒ ԽՈԿ

Սօսի Միշոյեան Տապաղեան   *** Միշտ ժպտացիր փորձելով թաքցնել ճշմարիտ եսդ եւ ներքին մորմոքդ. սակայն յորձախոր աչքերուդ մէջ ես խորհուրդ գտայ, խորիմաստ ու խորագէտ: Եւ մակերեսայնութենէ ու ծանծաղութենէ չբաւարարուած՝ սուզուեցայ աչքերուդ խորաջուրին մէջ: Որքան խորացայ, […]

Գրական

Աւետիս Ահարոնեան (1866-1948). ­Հա­յոց Աշ­խար­հի պաշ­տա­մուն­քին բո­ցա­շունչ ա­ւե­տա­բե­րը

 Ն. «­Հա­ւա­տա՛, հայ­րե­նիք, վի­րա­ւոր ու ա­րիւ­նա­քամ, դուն դար­ձեալ պի­տի ապ­րիս, վասն­զի ա­նա­պատ­նե­րի բո­լոր ոռ­նա­ցող խու­ժան­ներն իսկ ան­զօր են սպան­նե­լու լոյ­սը, որ մի բա­րի աս­տո­ւած, մի գթոտ աս­տո­ւած մի օր քո կար­կա­ռուն բա­զուկ­նե­րի մէջ դրեց, ո՜վ […]

Գրական

ՇԱՀԱՆ ՇԱՀՆՈՒՐԻ «ԱԶԱՏՆ ԿՈՄԻՏԱՍ»-Ը

  ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ Կը խորհիմ, որ մեր աշխարհը բան մը պիտի չկորսնցնէ, եթէ իր երեսէն Հայը անհետանայ վերջնական չքացումով: Բայց ան բան մը պիտի շահի անկասկած, եթէ Հայը արդիւնաւորէ, անգամ մը եւս, իր հանճարին թաքուն […]

Գրական

ՆՈՐ ԳԻՐՔԵՐՈՒ ՀԵՏ.- «Նամակներ Ժագ Ս. Յակոբեանէն սիրելի եղբայր Միքայէլին»

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ Վերջերս լոյս տեսած այս հատորին վերնագիրը շատ բան կը բացատրէ, սակայն միայն բովանդակութեան բնոյթին մասին։ Լոյս տեսած է «Եղբայր Միքայէլ»ի նախաձեռնութեամբ, իսկ ան Միքայէլ Եուսուֆեանն է, բանաստեղծ Ժաք Ս. Յակոբեանի մտերիմներէն, որ պահած […]

Գրական

Աւետիք Իսահակեան (18751957). Հայոց Սրտին Ու Երթին Խռովայոյզ Երգիչը

Ն.   Հոկ­տեմ­բեր 17-ի այս օ­րը, 61 տա­րի ա­ռաջ, Ե­րե­ւա­նի մէջ վախ­ճա­նե­ցաւ ար­դի հայ գրա­կա­նու­թեան ա­մէ­նէն ժո­ղովր­դա­կան ու սի­րո­ւած դէմ­քե­րէն Ա­ւե­տիք Ի­սա­հա­կեան, որ քնա­րեր­գա­կան իր մեծ տա­ղան­դով դար­ձաւ հա­յոց սրտի խռո­վա­յոյզ եր­գի­չը եւ ար­ժա­նա­ցաւ հայ […]

Գրական

Կ’ԱՂԱՉԵՄ….

Կարօ Թաշեան Կ’աղաչեմ խօսեցէք Կ’աղաչեմ գրեցէք Կ’աղաչեմ կարդացէք Կ’աղաչեմ փորձեցէք Կ’աղաչեմ օգնեցէք Կ’աղաչեմ փոխանցեցէք Կ’աղաչեմ վարժուեցէք Կ’աղաչեմ շարունակեցէք Կ’աղաչեմ յիշեցէք Կ’աղաչեմ պահեցէք Կ’աղաչեմ գուրգուրացէք Կ’աղաչեմ սիրեցէք ….մեր անուշ մայր լեզուն:  

Գրական

Մանուկ Աբեղեան (1865-1944). Հայագիտութեան Մեծավաստակ Երախտաւորը

  Ն. Հայ ժողովուրդը այսօր կ’ոգեկոչէ մահուան 74րդ տարելիցը հայագիտական ուսմանց՝ գրականագիտութեան, լեզուաբանութեան եւ ընդհանրապէս բանասիրութեան մեծավաստակ երախտաւորներէն Մանուկ Աբեղեանի։ Սեպտեմբեր 25ի այս օրը, 74 տարի առաջ, Երեւանի մէջ իր յաւիտենական հանգիստը գտաւ հայ ժողովուրդի […]

Գրական

ՍԱՐՈՅԵԱՆԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԸ ՖՐԵԶՆՕ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ «Ժամանակ»   Մեծ գրող Ուիլիըմ Սարոյեանի շունչը կրկին վերադարձաւ իր ծննդավայրը՝ Ֆրեզնօ, ուր, վերջին շրջանին, իր ծննդեան 110-ամեակին առթիւ, բացուեցաւ տուն-թանգարանը: Այդ տան մէջ Սարոյեան ապրած է կեանքին վերջին 17 տարիները, հոն գրած […]