No Picture
Գրական

ԿԱՏԱԿՍ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ Նամակատան միջոցով բժիշկիս գրասենեակէն արեանս քննութեան արդիւնքը հազիւ ձեռքս անցած ու տակաւին հազիւ անոր էջերուն վրայ »աչք« մը նետած, արդէն մեր տան մէջ կարծես նոր յեղափոխութիւն մը ծագած էր: Ներքին դիրքերու, պաշտօններու յստակ […]

Գրական

ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆԻ ԱՐԺԷՔՈՎ ԳԻՐՔ ՄԸ՝ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ԵՒ ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

2009ի աշնան Համազգայինի «Վահէ Սէթեանե տպարանէն լոյս տեսաւ թանկարժէք հատոր մը, զոր կարելի է որակել լայն իմաստով պատմութեան դասագիրք, հայկական յեղափոխական շարժումի սկզբնաւորման ու Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան առաջին տասնամեակներու գործունէութեան մասին մանր հանրագիտարան, ապա նաեւ […]

Գրական

«ԿԵԱՆՔ ՄԸ ԻՐ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆՆԵՐՈՎ ՈՒ ԽՈՀԵՐՈՎ».- Հեղինակ՝ ՍՏԵՓԱՆ ՓԱՆՈՍԵԱՆ

Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱՆ Կար­դա­լով Ստե­փան Փա­նոս­եա­նի »Կեանք մը իր հանգր­ուան­նե­րով ու խո­հե­րով« հա­տո­րը« ըն­թեր­ցո­ղը կը տար­ուի հե­տեւ­եալ մտա­ծու­մով.- իւ­րա­քան­չիւր մարդ արա­րա­ծի կեան­քը գիրք մըն է ան­կաս­կած. ոմանք կը գրուին« ու­րիշ­ներ կը մնան ան­հատ­նե­րու եւ անոնց ան­մի­ջա­կան […]

No Picture
Գրական

ԱՐԳԻՇՏԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ.- Յիշողութեանս Մէջ

Արեւը ժպտաց, աշխարհը շարժուեց. Հողն ախ քաշեց, նոր ծիլեր աճեց. Սոխակն երգեց, Արգիշտին ծնուեց: Երեսը լուսին, աչքերը ծով էր Սիրտն էր բարի, խելքով մանուկ էր: Երբ օրը եկաւ պատանի դարձաւ, իր ծնողների պարծանքն եղաւ: Հացի […]

No Picture
Գրական

ՀԻՆ ԱՆՈՒՐՋՆԵՐ

Իմ հոգու խորքում Անհուն ձգտումով, Խելքամաղ անող քո սէրն եմ զգում, Այրւում է հոգիս Հմայքիդ հրում, Դեռ քո աչքերի կարօտն եմ տենչում… Մեր գտած, խլուած, Անցեալի սիրով, Սահում է քիչ- քիչ խնդումն իմ օրվա, Առաջուայ […]

Գրական

ՏԻԹՐՈՅԹ.- ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՇԻՐԱԶԻ

Վեր­ջերս գա­ղու­թիս մէջ նա­խան­ձե­լի եւ յատ­կան­շա­կան երե­ւոյթ­ներէն մէ­կը կա­րե­լի է նկա­տել տա­կաւ աճող սէ­րը հայ գրա­կա­նու­թեան նկատ­մամբ ներ­կա­յու­թիւնը գրա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան: Այս նա­խա­ձեռնու­թիւնը վեր­ջին տա­րի­նե­րուն գա­ղու­թիս կեան­քին մէջ ծնունդ առաւ շնոր­հիւ Հա­մազ­գա­յին Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին, եւ […]

No Picture
Գրական

ՍԻՐՈՅ ՀՐՈՎ…

Երբ քո յուշերով աչքերս բացի, Նորից իմ հոգին Լցուեց յոյզերով… Անթեւ երազներ, Գինովցած յուշեր, Նիրհող հնչիւններ, Կոցրած յոյսի, Խենթացած զարկեր Բաբախուն սրտի, Ալեկոծուեցին  ուժով անյայտի… Կարօտից հարբած, խռով յուսահատ, Երազն իմ հալուեց Անկման պտոյտում, Իրիկնամուտի […]

No Picture
Գրական

ԽԱՉՈՒՀԻՆԵՐԸ.- Հ.Օ.Մ.-Ի ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿԻՆ…

Անապատի տարածքին, ուր կը տիրէ միայն լռութիւնն անծայրածիր, խզուած լոկ ոռնացող քամիէն, որ կը հալածէ աւազները ժամանակին, ու կը կանգնէ օդատեսիլ տաճարները յաւիտենականին` որոնց բարձրադիր դռները` այժմ լայնօրէ՛ն բաց, կ՛ընդունին մնացորդացը մարդկայնութեան… Անապատի տարածքին, ուր […]

No Picture
Գրական

ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՅ ԳԻՇԵՐ…

ԱՒԻԿ ՏԷՅԻՐՄԷՆՃԵԱՆ  Ձմեռ է, պաղ է, գիշեր ակամայ, Ճերմակն է իջնում դաշտերի վրայ, Ձիւնի փաթիլները նուրբ ու անաղարտ, Թափւում են արդէն սարերի վրայ:   Անսահմանութեամբ, անհուն կապոյտի, Լցուած ցնորքով երազանքների, Հրճուած  այս պահի արթուն հմայքով, […]

No Picture
Գրական

ՍՐՏԱՌՈՒՉ ՃԻՉՈՎ…

Պատմութեան կաթսան Եռում է կրկին, Ամէն ակնթարթ Անկման մատնուած, Մարդկային կեանքի Կրքերն են եռում, Ահն ու սարսափը Իրարու  գրկած…   Արդարութիւն են Մեզ ուսուցանում, Սեւասիրտ մարդիկ Օծուած խաւարով, Արհամարհելով Ներկան ու անցեալը, Հոգի են պղծում […]