ՄԱԿԱ՞ՐԴ ԹԷ ԹԱԿԱՐԴ

Ար­ձա­կուրդ «բու­րող» Օգոս­տոս ամս­ուան հրա­ժեշտն իսկ չա­ւար­տած…վեր­ջին օրը, հրա­պա­րակ­ուե­ցաւ ամիս­նե­րէ ի վեր աշ­խա­տանք տար­ուած առա­քե­լու­թեան մը ար­դիւն­քը: Ար­դա­րեւ, Օգոս­տոս 31, 2009-ին, Զուի­ցեր­ի­ա­կան (կամ աւե­լի ճիշ­տը՝ արեւմտ­եան) միջ­նոր­դու­թեամբ, Հա­յաս­տան եւ Թուրք­իա...

ԻՆՔՆՈՐՈՇՈՒԱԾ, ԱԶԱՏ ԵՒ ԱՆԿԱԽ ԱՐՑԱԽԸ

Սեպ­տեմ­բեր 2…Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թեան օր­ուան յի­շա­տա­կում: Ան­գամ մը եւս տօնն է գի­տակ­ցու­թեան… այն կա­ցու­թեան թէ իրո­ղա­կա­նէն դէ­պի իրա­ւա­կան ճա­նա­չում ան­ցու­մի սահ­մա­նին քայլ մը աւե­լի մօտ է մեր երկ­րորդ հան­րա­պե­տու­թիւնը՝ հայ­րե­նի Ար­ցա­խը:...

ՄԱՄԼՈՅ ԶՕՐԱՇԱՐԺ

Վեր­ջին քա­նի մը շա­բաթ­նե­րուն, խրա­խու­սիչ է կար­դալ «Վէմ»ի վե­րահ­րա­տա­րակ­ման եւ յատ­կա­պէս օտար լե­զուով լոյս ըն­ծա­յուող «Ար­մինի­ըն Րի­վիու»ի վե­րա­ո­րա­կա­ւոր­ման եւ վե­րաշ­խու­ժաց­ման մա­սին: Ըստ երե­ւոյ­թին, հա­կա­ռակ թէ° նիւ­թա­կան եւ թէ° բա­րո­յա­կան ստեղծ­ուած...

ԾԱՌԱՅԵԼՈՒ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆԸ

Միշտ ալ, ի մտի ու­նե­նա­լով հզօր հա­յու­թեան եւ հայ­րե­նի­քի տես­լա­կա­նը, Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թիւնը իր բազ­մա­թիւ ան­դամ­նե­րով եւ ամ­բող­ջա­կան նուի­րու­մով կը գոր­ծադ­րէ ծա­ռա­յե­լու հրա­մա­յա­կա­նը: Արդ, Ա.Մ.Ն.-ի Արե­ւել­եան շրջա­նի 89րդ պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վը...

ՃԱՄԲԱՅ ԲԱՑԷ'Ք…

Անցէ¯ք հպարտ, անցէ¯ք խրոխտ ու ժպտուն, Դուք ժառանգներ մեր փառապանծ անցեալին…                                                            Մ.Իշխան Պատմութիւն կերտեցին անոնք, աշխարհի չորս ծագերէն ժամանած Հ.Մ.Ը.Մ.ականները: Տարիներ առաջ միայն անիրագործելի երազ, այդ օր…Օգոստոս 1, 2009-ին...

ՇՐՋԱՓԱԿՈՒԱԾ ՃԱՆԱՊԱՐՀ ԵՒ… ՄՐՑՈՒՄ

«Մրցում»ը կը շարունակուի…նախքան կլոր գնդակի աշխարհի ախոյեանութեան գծով, Եւրոպայի գօտիէն ներս, զտումի դարձի ՀայաստանԹուրքիա ճակատումին ազդանշան տրուիլը… Հոկտեմբեր 14ին: Տարբեր մրցում, շարունակ ու անաւարտ մրցում… տարբեր ոճ…տարբեր արդիւնք: ՀՀ նախագահ...

ԱՆԱՂՄՈՒԿ… ՍԱԿԱՅՆ ԻՄԱՍՏԱԼԻ ՀՐԱԺԱՐԱԿԱՆԻ ՊԱՀԱՆՋՔ

ՀՀ Արտաքին Գործոց նախարար Եդուարդ Նալպանտեան «միամտութիւն», «պղտոր ջուրի մէջ ձուկ որսալու փորձեր» եւ «անիմաստ աղմուկ» որակած էր հայթրքական յարաբերութիւններու բնականոնացման հարցին եւ Արցախեան  տագնապի լուծման հոլովոյթին  շուրջ, Հայ Յեղափոխական...

ԱԿՆ ԸՆԴ ԱԿԱՆ.- ՍԻՆ ԵՒ ՍՆՈՏԻՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԻՒՆ

Գրեթէ շաբաթ մը թաւալած է, Արցախի առնչութեամբ, Մատրիտեան սին եւ սնոտին հակամարտութեան կարգաւորման սկզբունքներու նախաձեռնութեան լոյս ընծայման: Մութ հաշիւներով լի եւ թաքուն նախաձեռնութիւն մը հրապարակուած է, որ պարզապէս եւ անարդարօրէն...

ՃԱՄԲՈՒ ՔԱՐՏԷՍԻ ՀԵՏՔԵՐՈՎ…ԶԻՋՈՒՄ ԵՒ ՅՈՌԵՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

Հայթրքական յարաբերութիւններու «առանց նախապայմանի» բնականոնացման առաջնորդելու կոչուած ճամբու քարտէսին ստեղծած  քաղաքական եռուզեռն ու վերջին օրերու անցուդարձերը այնպիսի ընթացք մը ստացած են, որ…իր կարգին առանց նախապայմանի կը մտահոգէ հայորդին: Այո° մտահոգ...

ԱԿՆԱՐԿ .- «ժԽՏԱԿԱՆ ՄՏԱՅՆՈՒԹԻՒՆ»

  «Հայրենիք» Կատարեալ կամ անկատար անցեալի էջերուն անցած են, Լիբանանի երեսփոխանական վերջին ընտրութիւնները…Ընտրութիւններ, որոնք ամիսներ շարունակ մեծ հետաքրքրութիւն ստեղծեցին եւ մղեցին որ լիբանանեան (ներառեալ լիբանանահայ) հսկայ սփիւռք մը գործի լծուի...
Social profiles