Յօդուածներ

ԵՐԵՔ ՏԱՍՆԱՄԵԱԿ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ…ԵՒ ՅԵՏՈՅ Ի՞ՆՉ

 Յ. Պալեան             Արցախի հարցով բանակցութիւնները կը նմանին տնավարի խօսակցութիւններու: Լրատուամիջոցներուն նիւթ կը մատակարարեն: Նոյն բառերը, նոյն խօսքերը: Հարցի էականութիւնը չմիջազգայնացուեցաւ: Պատմութեան գնացքին մէջ ճամբու կէսին մտած են Մինսքի խումբի նախագահները եւ կը կարծեն, որ […]

Հայրենի Աշխարհ

Արուս Տատիկը

Գրեց՝  Վահէ Սարգսեան * Մեսրոպեան ուղղագրութեան վերածեց՝  Յարութիւն Մըսրլեան Սեպտեմբեր  26, 2018   «Ի՞նչ ես խօսում, բա Աշոտիս աղջկայ օժիտի բուրդն ո՞վ  է պատրաստելու», սա Ջաւախքի N գիւղում միայնակ ապրող Արուս տատիկի զայրացկոտ պատասխանն էր […]

Յօդուածներ

9 Սեպտեմբեր 1866. Ա­մե­նայն ­Հա­յոց ­Կա­թո­ղի­կոս Ընտ­րո­ւե­ցաւ ­Գէորգ Ե­պիս­կո­պոս Կոնս­տանդ­նու­պոլ­սե­ցին 

Ն. Սեպ­տեմ­բեր 29-ի օ­րը, 152 տա­րի ա­ռաջ, Ա­մե­նայն Հա­յոց ­Կա­թո­ղի­կո­սի ընտ­րու­թեան ժո­ղով գու­մա­րուե­ցաւ Ս. Էջ­միած­նի մէջ։ 1865ի Օ­գոս­տոս 22-ին վախ­ճա­նած էր ­Մատ­թէոս Ա. Կոս­տանդ­նու­պոլ­սե­ցի ­Կա­թո­ղի­կո­սը, որ ­Ներ­սէս Աշ­տա­րա­կե­ցի ­Կա­թո­ղի­կո­սին յա­ջոր­դած էր 1858-ին, բայց միայն 7 […]

Յօդուածներ

ՀԱՅՐԵՆԻՔ, ՀԱՅՐԵՆԻՔՆԵՐ, ՄԱՐԴԻԿ ԵՒ ՀԱՅԸ

Յ. Պալեան              Ֆրանսական Յեղափոխութենէն ի վեր «Հայրենիք»ի ըմբռնումը մարդու եւ հողի յարաբերութենէն փոխադրուած է տեսութիւններու, տնտեսութեան, կայսերական-տիրակալութեան եւ այլ մակարդակներ: Չարչրկուած է եւ այդպէս ալ կը շարունակուի:             Միաժամանակ, հայրենիքի մը հողին եւ շրջապատին […]

Կիզակէտ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿ, ԴԷՊԻ ԱՊԱԳԱՅ – Ե. ՀԱՅՐԵՆԱԿԵՐՏՈՒՄ՝ ՀՈՂԱՀԱՒԱՔԻ ԵՒ ՀԱՅԱՀԱՒԱՔԻ ԿԱՄՔՈՎ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ 3-էն 18 Սեպտեմբեր 2018 Հայաստանի հանրապետութեան հիմնադրութեան 100-ամեակը, անցեալի ոլորտներուն մէջ պտտելէ եւ արժեւորումներ կատարելէ աւելի, խթան է, որ դարաւոր փորձառութիւններուն եւ մեզի հասած աննիւթական ժառանգութիւններուն ուղեցոյցով նայինք դէպի ապագան, ի խնդիր հայրենակերտումի, […]

Գրողի Անկիւն

Կօ­շի­կ.- Բառ, որ ծակ ունի

  Նորայր Տատուրեան «Ակօս» Կանացի կաշի կօ­շի­կի մը հա­­­­­մար իր յա­­­­­ռաջա­­­­­ցած տա­­­­­րիքին ան­­­­­կա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րելի պի­­­­­տի ըլ­­­­­լար աչ­­­­­քա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ռու մնալ ու ամէն օր հիացու­­­­­մով դի­­­­­տուիլ բազ­­­­­մա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­հարիւր զբօ­­­­­սաշրջիկ­­­­­նե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րու կող­­­­­մէ, եթէ անոր ցու­­­­­ցա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­փեղ­­­­­կի ծա­­­­­նու­­­­­ցո­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ղական պի­­­­­տակին վրայ յայ­­­­­տա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րարո­­­­­ւած չըլ­­­­­լար՝ «Աշ­­­­­խարհի ամե­­­­­նահին […]

Top Story

«Արիւնոտ Դրօշ»-էն «Յաղթանակի Վարդեր» Ու Դաշնակցութեան Կարմիրը

Խ. Տէր Ղուկասեան Թաւշեայ Յեղափոխութեան յաջորդած հայաստանեան քաղաքական նոր հանգրուանի առաջին ընտրութիւնները տեղի ունեցան ի դէմս քաղաքամայր Երեւանի Աւագանիի ընտրութիւններուն: Անկախ անոնց վերջնական արդիւնքէն եւ քաղաքական նոր դաշտի կազմաւորման իմաստով թելադրած անհրաժեշտ խորհրդածութենէն, կասկած չկայ, […]

Յօդուածներ

24 Սեպտեմբեր 1920. ­Քե­մա­լա­կան Զօր­քը Ար­շա­ւեց ­Հա­յաս­տա­նի Վրայ՝ Ա­ռանց Պա­տե­րազ­մի Յայ­տա­րա­րու­թիւն Իսկ Կա­տա­րե­լու

Ն. Հայ ժո­ղո­վուր­դի պատ­մու­թեան ա­մէ­նէն սեւ թո­ւա­կան­նե­րու շար­քին, իր ծանր հե­տե­ւանք­նե­րով եւ դա­ժան դա­սե­րով, ա­ռանձ­նա­յա­տուկ տեղ կը գրա­ւէ 1920ի ­Սեպ­տեմ­բեր 24ը։ Ճիշդ 98 տա­րի ա­ռաջ, Ա­ռա­ջին Աշ­խար­հա­մար­տի գլխա­ւոր պար­տեալ­նե­րէն՝ օս­մա­նեան կազ­մա­լոյծ բա­նա­կի նո­րա­յայտ աստ­ղե­րէն ­Մուս­թա­ֆա […]

Կիզակէտ

ՃԻՇԴ ԸՄԲՌՆԵԼ ԵՒ ԱՐԺԵՒՈՐԵԼ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ, ՈՐՊԷՍԶԻ ՄԱՐԴԸ ԵՒ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ ՉԳԱՂՈՒԹԱՑՈՒԻՆ

Յ. Պալեան              Մեր օրերու ամենէն աւելի գործածուած եւ չարչրկուած բառերէն մին է ժողովրդավարութիւնը: Նոյնիսկ բռնատէրեր եւ բռնատիրական վարչաձեւեր չեն վարանիր այդ յղացքին ետին թաքնուիլ, զայն հագնիլ որպէս ընդունելի ըլլալու ամբոխավարական շապիկ: Այդպէս են պետութիւնները, […]

Յօդուածներ

Հայաստանի Հանրապետութեան 100-ամեակ, Դէպի Ապագայ – Գ. – Արտաքին Հին-Նոր Վտանգներ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ 3-էն 18 Սեպտեմբեր 2018 Հայաստանի Հանրապետութկեան 100-ամեակի նշումը եթէ առիթ է վերադառնալու անոր ստեղծած ու անկէ ժառանգ մնացած արժէքներուն, անժամանցելի աւանդներուն, նոյն ատեն հրաւէր է քաղաքական շրջահայեացութեան եւ իրազեկ ըլլալու այդ օրերէն ի […]