Յօդուածներ

Արժէքների Պատերազմ

August 13, 2018 0

ԱՐՏԱԿ ՍԱՐԳՍԵԱՆ Հ.Յ.Դ. հանրային կապերի գրասենեակի պատասխանատու Հայաստանեան գործընթացները աչքի են ընկնում ո՛չ միայն աղմկայարոյց բացայայտումներով, կալանաւորումներով, դատավարութիւններով, ազատ արձակումներով, հարկային վարչարարութեան աշխուժացմամբ, հակափտածութեան եւ մենաշնորհների դէմ պայքարով, նոր ընտրութիւնների սպասումներով եւ քաղաքական ուժերի վերադասաւորումներով, […]

Յօդուածներ

ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ, ՂԵԿԱՎԱՐԵԼ, ՂԵԿԱՎԱՐ, ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ, ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԵՒ «ՊԵՏ»ԵՐ

August 11, 2018 1

 Յ. Պալեան             Մտածել ղեկավարութեան եւ ղեկավարումի մասին, ոչ պատահականութեան արդիւնք վարչութիւններու եւ զանոնք բաղկացնողներու:             Ընդունելով հանդերձ որ մարդիկ հաւասար են, այս ըմբռնումը պէտք է ընդունիլ որպէս բացարձակ արժէք եւ անոր պաշտպանութեան համար պէտք […]

Յօդուածներ

Հայաստան-Թուրքիա Սահմանագծի Անվաւերականութիւնը (Սեւրի Դաշնագրի Հեղինակութիւնը)

August 10, 2018 0

ՍԵԴՕ ՊՈՅԱՃԵԱՆ Սեւրի դաշնագիրը քաղաքական եւ դիւանագիտական ուրոյն հեղինակութիւն պարտադրող այն հիմնական միջազգային համաձայնագիրն է, որ հետեւողականօրէն կը հաստատէ ու կը վերահաստատէ Հայաստանի եւ Թուրքիոյ այժմու սահմանագծին անվաւեր հանգամանքը։ 98 տարիներ առաջ, 1920 Օգոստոս 10-ին […]

Յօդուածներ

10 Օգոստոս 1920. Սեւրի Դաշնագրին Այժմէական Արժէքն Ու Նշանակութիւնը

August 10, 2018 0

Ն.  10 Օգոստոսին, 1920ին, հայ ժողովուրդը յաղթահասակ կանգնեցաւ միջազգային բեմահարթակի վրայ՝ անկախ հայրենիքի եւ ազատ պետականութեան տէր ազգի իրաւական կարգավիճակով նոր դարաշրջան իր մուտքը նուիրագործելով։ Օգոստոս ամսու 10րդ օրը, 98 տարի առաջ, հանդիսաւոր շուքով ստորագրուեցաւ […]

Յօդուածներ

ԹՈՒՐՔԵՒԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԼԱՐՈՒԱԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԱԳՈՅՆ ԴՐՍԵՒՈՐՈՒՄՆԵՐԸ

August 10, 2018 0

Ա.Ա. Միացեալ Նահանգներու եւ Թուրքիոյ միջեւ դիւանագիտական յարաբերութիւնները կը գտնուին բաւական լարուած վիճակի մէջ եւ անոնք օրէ օր աւելի կը սրին։ Թրքական լիրան վերջին օրերուն մեծ նահանջ արձանագրեց ամերիկեան տոլարին դիմաց, երբ ամերիկեան հաւաստի աղբիւրներ […]

Top Story

ՄԱ՛Մ, ԻՆՉՈ՞Ւ ԱՆՈՒՆՍ ՍԵՒԱԿ ԴՐԵՐ ԷՔ … ԿԱՄ՝ ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՄԵՐ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ

August 9, 2018 0

Սօսի Միշոյեան-Տապպաղեան -Մա՛մ, ինչո՞ւ անունս Սեւակ դրեր էք: -Ինչո՞ւ կը դժգոհիս: – Քանի որ դասարանը շարունակ «Սեւուկ ուլիկ, սիրուն բալիկ», կ’ըսեն ինծի: Ու թէեւ ան գիտէ, որ անունը բնական շարունակութիւնն է եղբօր անուան՝ Ռուբէնին, ու […]

Կիզակէտ

ԱԿՆԿԱԼՈՒԹԻՒՆՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ  ԵՒ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՈՂ ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԵՆԷՆ

August 9, 2018 0

 Յ. Պալեան             Որքա՜ն լաւ եղաւ, որ Հայաստանի մէջ իշխանափոխութիւնը տեղի ունեցաւ առանց արիւնահեղութեան: Աննախընթաց երեւոյթ մը: Օրինակելի: Բարենիշ պէտք է տալ իշխանութենէ հեռացածներուն եւ նոր պատասխանատուներուն:             Ֆրանսական ասութիւնը կ’ըսէ՝ pourvu que ça dure […]

Յօդուածներ

ԱՅՍ ՏԱՐԻ ՕԳՈՍՏՈՍ 10-ԻՆ ԱՒԵՏԻՍ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆԻ ՄԻՆՈՒՃԱՐ ՇԻՐԻՄԻՆ ԾԱՂԻԿ ՊԻՏԻ ՉՏԱՆԻՄ

August 8, 2018 0

 Յ. Պալեան              Յանցաւորի զգացումով: Յանցաւոր՝ ես, մենք, հոլովուած «համաշխարհային ազգ»…             Օգոստոսին, Ֆրանսան, եւ մասնաւորաբար Փարիզը, արձակուրդի տենդով վարակուած կ’ըլլան: Օգոստոսին յաճախ Փարիզ կը մնամ: Այս տարի Հայաստան պիտի գտնուիմ եւ ինքզինքս ու Աւետիս […]

Յօդուածներ

Համօ Օհանջանեան (1873-1947). «Մտաւոր Ու Բարոյական Բարձր Ա­ռա­քի­նու­թիւն­նե­րով Օժ­տո­ւած» ­Դաշ­նակ­ցա­կա­նը՝ Որ «Ապ­րե­ցաւ, Ինչ­պէս Քա­րո­զեց»

August 8, 2018 0

Ն. Յու­լիս 31-ին, 71 տա­րի ա­ռաջ, Ե­գիպ­տո­սի մայ­րա­քա­ղաք ­Գա­հի­րէի մէջ, 76 տա­րե­կա­նին, յետ կար­ճա­տեւ հի­ւան­դու­թեան, առ­յա­ւէտ փա­կո­ւե­ցան աչ­քե­րը բժիշկ ­Հա­մօ Օ­հան­ջա­նեա­նի։ Հայ ժո­ղո­վուր­դը կորսն­ցուց միաս­նա­կան իր յար­գան­քին եւ հա­մա­ժո­ղովր­դա­յին պաշ­տա­մուն­քին ար­ժա­նա­ցած մեծ ա­ռա­քեալ մը, ո­րու […]

Յօդուածներ

ԳԻՏԷԻՆ ՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿԱՐ ԵՐԲ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆ ԱԼ ՉՈՒՆԷԻՆՔ

August 7, 2018 0

 Յ. Պալեան             Դեռ երէկ ի՞նչ ըսած են եւ ի՞նչ կ’ըսէին Եւրոպայի միլեառներու հետամուտ չեղող մեծ զաւակները հարիւր տարի առաջ: Պատմութեան համար հարիւր տարին երէկ է:             Ապրիլ 9, 1916ին, աւելի քան հարիւր տարի առաջ, […]

1 4 5 6 7 8 223