Հարցազրոյցներ

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ.- “ՎՏԱՆԳՈՒԱԾ Է ՍՈՒՐԻՈՅ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԳԱՂՈՒԹԸ…ԼԾՈՒԻՆՔ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՍՐԲԱԶԱՆ ԳՈՐԾԻՆ“, Կ՞ԱՀԱԶԱՆԳԷ Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԲԱՐԵՋԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՕՇԱԿԱՆ ԱՐՔ. ՉՕԼՈՅԵԱՆ

 Վերջին ամիսներուն, Սուրիոյ մէջ հետզհետէ վատթարացող կացութիւնը արդէն իսկ գործի լծած է հայահոծ գաղութներ, որպէսզի օգնութեան փութան, այս օրինակելի գաղութին: Ա.Մ.Ն. Արեւելեան շրջանն ալ գործի լծուած է իր լուման յատկացնելու այս կարեւոր գործին: Այս առթիւ, […]

Հարցազրոյցներ

“ՍՈՒՐ­Ի­Ա­ՀԱՅ ԳԱ­ՂՈՒ­ԹԸ ՊԷՏՔ Է ԳՈ­ՅԱ­ՏԵ­ՒԷ …ԵՒ ՉԿՈՐՍՆՑ­ՆԷ ԻՐ ԿԵՆ­ՍՈՒ­ՆԱ­ԿՈՒ­ԹԻՒՆԸ“, ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ ՀՐԱՆԴ ՄԱՐ­ԳԱՐ­ԵԱՆ

 Վեր­ջերս, Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հրանդ Մար­գար­եան այ­ցե­լեց Հա­լէպ, աւե­լի մօ­տէն հե­տե­ւե­լու հա­մար Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան ներգ­րա­ւած դժուա­րու­թիւն­նե­րուն: Այս առ­թիւ, “Գան­ձա­սար“ը եր­կար հար­ցազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չին հետ: Ստո­րեւ, այս հար­ցազ­րոյ­ցը.-   Հ.- Ինչ­պէ՞ս կ՛ա­կնա­լէք եւ կը […]

Հարցազրոյցներ

ՀԱՐ­ՑԱԶ­ՐՈՅՑ “ՀԱՅ ԱՒԵ­ՏԱ­ՐԱ­ՆԱ­ԿԱՆ ՀԱ­ՄԱՇ­ԽԱՐ­ՀԱ­ՅԻՆ ԽՈՐ­ՀՈՒՐԴ“Ի ԳՈՐ­ԾԱ­ԴԻՐ ՏՆՕ­ՐԷՆ ՎԵՐՊ. ԴՈԿՏ. ՎԱ­ՀԱՆ ԹՈՒ­ԹԻԿ­ԵԱ­ՆԻ ՀԵՏ

 Ստո­րեւ, կը հրա­պա­րա­կենք հե­տաքրք­րա­կան հար­ցազ­րոյց մը, “Հայ Աւե­տա­րա­նա­կան Հա­մա­շխար­հա­յին Խոր­հուրդ“ի գոր­ծա­դիր տնօ­րէն Վերպ. Դոկտ. Վա­հան Թու­թիկ­եա­նի հետ; Զրոյ­ցը վա­րեց, Մի­շի­կը­նի “Հայ­րե­նիք“ի գոր­ծուն­եայ թղթա­կից Անդ­րա­նիկ Գա­րա­տօլ­եան.- Վերպ.Դոկտ. Վա­հան Թու­թիկ­եա­նի հետ, իմ առա­ջին հան­դի­պումս եղաւ Ապ­րիլ 24, […]

Հարցազրոյցներ

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ.- “ՅԱՌԱՋԻԿԱՅ ՏԱՐԻՆԵՐՈՒՆ ԿԸ ՓԱՓԱՔԻՆՔ ԱՒԵԼԻ ՄԵԾ ԹԻՒՈՎ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ ԸՆԴՈՒՆԻԼ…“, ԿՒ ՅԱՅՏՆԷ ՊՈՍԹԸՆԻ ՍՈՒՐԲ ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՏՆՕՐԷՆՈՒՀԻ` ՀՈՒՐԻ ՊՈՅԱՄԵԱՆԻ ՀԵՏ

 Ստորեւ, լոյս կ՛ընծայենք հարցազրոյց մը, որ խմբագրութիւն կատարեց Սուրբ Ստեփանոսի տնօրէնուհի Հուրի Պոյամեանի հետ.-  Հ.- Կարելի՞ է քանի մը տողով, տեղեկացնել 25 տարուայ պատմութիւն ունեցող այս կրթօճախին մասին: Նաեւ յաւելեալ տեղեկութիւն կարելի՞ է փոխանցել մանկամսուրին […]

Լրահոս

ՀԵՏԱՔՐՔՐՔԱԿԱՆ ՎԱՒԵՐԱԳՐԱԿԱՆ ՄԸ` “ԱՐԱՐԱՏԻՑ ԵՒՐՈՊԱ“

 Վերջերս, “Հայրենիք“ի խմբագրատուն այցելեց, Միացեալ Նահանգներ ժամանած “Արարատից Եւրոպա“ վարերագրական ժապաւէնի բեմադրիչ` Արսէն Յակոբեանը, որուն հետ կարելի եղաւ հարցազրոյց մը ունենալ: Շնորհիւ Արլինկթընի (Մասաչուսէց) “Հայ Մշակութային Կեդրոն“ի պատասխանատու Արա Ղազարեանի, Պոսթընի “Ամարաս“ հիմնարկի տնօրէն Արաքս […]

Լրահոս

“ՇԱՏԵՐ ՈՉ ՄԻ ՔԱՅԼԻՑ ՉԵՆ ԽՈՐՇԻ Հ.Յ.ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ՎԱՐԿԱԲԵԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ…“ ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ՎԱՀԱՆ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ

Վերջին քանի մը օրերուն, Երեւանի համասեռականներու գիշերավայրի մը մէջ կատարուած խափանարարական արարքը, պատճառ հանդիսացաւ որ կարգ մը հայկական լրատուամիջոցներ լայնօրէն անդրադառնան այս հարցին: Ենթադրեալ տեղեկութիւններու վրայ հիմնուելով, փորձ կատարուեցաւ հարցը քաղաքականացնել եւ Հ.Յ. Դաշնակցութեան վերագրել […]

Top Story

“Հ.Յ. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄՈԶՈՒՄԸ ԱՅՆ Է, ԹԷ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ ԱՐԺԱՆԻ Է ԱՐԴԱՐ ԵՒ ԹԱՓԱՆՑԻԿ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ…“ ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ Հ.Յ.Դ. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Ա.Մ.Ն.-Ի Կ.Կ.-Ի ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ

Ծ.Խ.- Այս կիրակի օրուայ Հ.Հ. խորհրդարանական ընտրութիւններու սեմին, կը հրատարակենք հարցազրոյց մը, կատարուած Հ.Յ.Դ. Արեւելեան  Ա.Մ.Ն.-Ի Կ.Կ.-ի ներկայացուցիչ Անդրանիկ Գասպարեանի հետ:   Հ.- Ընդհանուր առմամբ, ներազգային իմաստով, համեմատած նախկին ընտրութիւններուն, ի՞նչ կարելի է սպասել, այս […]

Top Story

“ԵՐԲ ՄԵՆՔ ԶԳՈՒՄ ԵՆՔ ՈՐ ՍՓԻՒՌ­ՔԸ ՀԵ­ՏԱՔՐՔՐ­ՒՈՒՄ Է ԱՐ­ՑԱ­ԽՈՎ, ՇԱՏ ԱՒԵ­ԼԻ ԵՆՔ ԽԱՆ­ԴԱ­ՎԱՌ­ՒՈՒՄ…“ ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ ԱՐ­ՑԱ­ԽԻ ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ԺՈ­ՂՈ­ՎԻ ԱՆ­ԴԱՄ ՎԱ­ՀԱՆ ՊԱ­ՏԱՍ­ԵԱՆ

Հոկտեմբեր ամս­ուան ըն­թաց­քին, Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջան ժա­մա­նած էր, Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի ան­դամ Վա­հան Պա­տաս­եան, որ նա­եւ նա­խա­պէս, ստանձ­նած է շրջա­նի Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի հեր­թա­պա­հու­թեան պաշ­տօ­նը: Ստո­րեւ, լոյս կ՛ըն­ծա­յենք հար­ցազ­րոյց մը, կա­տար­ուած Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի ան­դա­մին հետ: […]

Հարցազրոյցներ

Հ.Մ.Ը.Մ.- Ի ՄԻՋ-ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԱՅԻՆ 21-ՐԴ ԽԱՂԵՐ

                  Ստո­րեւ, լոյս կ՛ըն­ծա­յենք հար­ցազ­րոյց մը, որ խմբագ­րու­թիւնս կա­տա­րեց, Պոս­թը­նի մէջ, տե­ղի ու­նե­նա­լիք Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի 21-րդ միջ–մաս­նա­ճիւ­ղա­յին խա­ղե­րուն առ­թիւ, տեղ­ւոյն յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րուն` Հ.Մ.Ը.Մ. Պոս­թը­նի ատե­նա­պետ […]

Հարցազրոյցներ

‘‘ՄՈՍՔՈՎՍՔԻԷ ՆՈՎՈՍԹԻ’‘ ՕՐԱԹԵՐԹԻՆ ՀԵՏ ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑԻ ՄԸ ԸՆԹԱՑՔԻՆ Հ.Հ. ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԿԸ ՇԵՇՏԷ ԹԷ ՀԱՇՏՈՒԹԻՒՆ ԿԱՐԵԼԻ Է ՄԻԱՅՆ, ԵՐԲ ԹՈՒՐՔԻԱ ՃԱՆՉՆԱՅ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

Ռուսաստանի “Մոսքովսկիէ նովոսթի’‘ օրաթերթը, Խորհրդային Միութեան փլուզման 20ամեակին առթիւ, Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեանի հետ հարցազրոյց մը կատարած է, որուն ընթացքին անդրադարձած է Խորհրդային Հայաստանի պատմական նշանակութեան, Արցախեան հարցին ու հայթրքական յարաբերութիւններուն մասին: Ստորեւ, կարեւոր […]