Top Story

Երեխաներու Պաշտպանութեան Միջազգային Օր՝ Հայաստանի Եւ Արցախի Մէջ

Առաջին անգամ, 1950-ին է որ, Յունիս 1-ը նշուած է որպէս երեխաներու պաշտպանութեան միջազգային օր: Աշխարհի մէջ երեխաներու պաշտպանութիւնը նախատեսող բազմաթիւ միջազգային փաստաթուղթեր ստորագրուած են, ներառեալ` 1959 թուականի Մ.Ա.Կ.-ի Գլխաւոր Խորհուրդին կողմէն ընդունուած Երեխայի իրաւունքներու հռչակագիրը, […]

Հայաստան

Հայկական Աշխարհը՝ Հայոց Աշխարհի Արեւելեան Դարպասէն.- Գ. Մաս

ՎԱՉԷ ԲՐՈՒՏԵԱՆ vproodian@gmail.com Առաջին ակնարկով, Թալիշի շրջանը իր գեղեցիկ բնութեամբ ռոմանթիկ մթնոլորտ մը կը ստեղծէ այցելուին մօտ, յատկապէս Ապրիլի այդ օրերուն: Սակայն կը բաւէ քարտէսին վրայ աչք մը նետելը, որպէսզի դիւրաւ տեսնուի, որ անիկա «թերակղզի» […]

Հայաստան

ԿԱՂԱՆԴ

  Անի Բրդոյեան-Ղազարեան Երեւան       Արո՛ւս, մոմերը բեր, վառենք ու աղօթենք, ես պիտի քնանամ ա՛լ,- կ’ըսէ ութսունամեայ ծերունին իր կնոջ: Եօթանասունը անց կինը դողալով զոյգ մը մոմը ձեռքին, կու գայ խոհանոցէն: Կաղանդ է: […]

Top Story

ՆՈՅՆ ԱՒԱՆԴԻ ՎԵՐԸՆՁԻՒՂՄԱՆ 25-ԱՄԵԱԿՆ Է

  ԽԱԺԱԿ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ Պոսթըն  Այս տարի լրացաւ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան 125ամեակը, բայց նաեւ Հ.Յ.Դ. Հայաստանի մէջ վերընձիւղման 25ամեակը: Շուրջ երկու տարուայ ընդյատակեայ ու նախապատրաստական գործունէութենէ ետք, 1990ին, Հ.Յ. Դաշնակցութիւնը իր «Դէպի երկիր» կարգախօսով, կը վերադառնար […]

Լրահոս

Վահան Յովհաննիսեանի Յիշատակին.- Առաջին Ծննդեան Օրը

  Էտիկ Անդրէասեան (յապաւուոմով) Օգոստոս 16-ին Վահան Յովհաննիսեանի ծննդեան օրն էր, 59-րդը` ժամանակացոյցով, եւ առաջինը` իր բացակայութեամբ: Բնութեան գծած սահմանագլխին ենք` այս կողմում Վահանի հետ էինք, այն կողմում լինելու ենք առանց Վահանի: Եւ պէտք չէ […]

Top Story

Սարքովի Քաղաքական Դաշտ

«Դրօշակ»ի Խմբագրական Մարտ 13, 2015 Բոլորովին վերջերս սկսուեց եւ դեռ չի աւարտուել մեր երկրի, քաղաքական կարգավիճակով երկրորդ, կուսակցութեան փլուզումը: Այն ուժը, որը կատարուածից ընդամէնը 1-2 օր առաջ կարող էր թուալ հզօր եւ անսասան, այնպէս փլուզուեց […]

Լրահոս

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՄԷՋ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ.- Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերուն նուիրուած զանգակատուն-յուշարձանի մը կառուցման աշխատանքները սկսած եՆ: Յուշակոթողի ճարտարապետներ՝ Վլատիկ եւ Միքայէլ Սարգսեանները կը հաղորդեն, որ նախատեսուած է աշխատանքը աւարտին հասցնել Ցեղասպանութեան 100-ամեակի սեմին։ Յառաջիկայ շաբաթներուն, չորս կողմէն պիտի տեղադրուին կամարները, […]

Top Story

ՎԱՐ­ԴԱՆ ՊԵՏ­ՐՈՍ­ԵԱ­ՆԻ ՊԱ­ՐԱ­ԳԱՆ ՀԱՐ­ՑԱԴ­ՐՈՒՄ­ՆԵՐ ԿԸ ՍՏԵՂ­ԾԷ

Հոկ­տեմ­բեր 20-ին, Եղ­ուարդ-Երե­ւան ճամ­բուն վրայ պա­տա­հած ինք­նա­շար­ժի  ար­կա­ծին, որ­պէս պա­տաս­խա­նա­տու նկա­տուող ծա­նօթ դե­րա­սան Վար­դան Պետ­րոս­եա­նի հան­դէպ կա­տար­ուած հե­տապն­դում­նե­րը հետզ­հե­տէ անըն­դու­նե­լի եւ  ան­հան­դուր­ժե­լի կը դառ­նան: Ընդ­դի­մա­դիր գա­ղա­փար­նե­րու տէր ար­ուես­տա­գէ­տին քննա­դա­տա­կան ելոյթ­ներն ու դիր­քո­րո­շում­նե­րը, հա­ւա­նա­բար յա­ւել­եալ պատ­ճառ […]

Հայաստան

“ՃԻՇՏ Է, ՈՐ ՄԵՆՔ ԸՆԴ­ԴԻ­ՄՈՒ­ԹԻՒՆ ԵՆՔ, ԲԱՅՑ ԱՅՍ ԵՐԿ­ՐԻՑ ԽՌՈՎ ՉԵՆՔ… ԹՇՆԱ­ՄԻ ՉԵՆՔ“, ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ Հ.Յ.Դ. ԲԻՒ­ՐՈ­ՅԻ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒ­ՑԻՉ ՀՐԱՆԴ ՄԱՐ­ԳԱՐ­ԵԱՆ

 Ստո­րեւ, յա­պա­ւու­մով լոյս կ՛ըն­ծա­յենք հար­ցազ­րոյց մը, կա­տար­ուած “168 ժամ“ (Տիգ­րա­նու­հի Մար­տի­րոս­եան) թեր­թին կող­մէ, Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հրանդ Մար­գար­եա­նի հետ.-   Հ.- Մա­մու­լում պար­բե­րա­բար լու­րեր են շրջա­նառ­ւում այն մա­սին, որ Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նում խմո­րում­ներ կան, ներ­քին լար­ուա­ծու­թիւն կայ […]

Հայաստան

“ԱՆ­ՇՈՒՇՏ ՈՐ ՄԵՆՔ ԸՆԴ­ԴԻ­ՄՈՒ­ԹԻՒՆ ԵՆՔ, ԲԱՅՑ ԿՐԿՆՈՒՄ ԵՄ, ՄԵՆՔ Ի ՎՆԱՍ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՊԵ­ՏԱ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ` ՈՉԻՆՉ ՉԵՆՔ ԱՆՈՒՄ“ ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ Հ.Յ.Դ. ԲԻՒ­ՐՈ­ՅԻ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒ­ՑԻՉ ՀՐԱՆԴ ՄԱՐ­ԳԱՐ­ԵԱՆ

  Ստո­րեւ, լոյս կ՛ըն­ծա­յենք հար­ցազ­րոյց մը, կա­տար­ուած ““Եր­կիր Մետ­իա““ պատ­կե­րաս­փիւ­ռի կա­յա­նին կող­մէ, Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հրանդ Մար­գար­եա­նի հետ: Հար­ցազ­րոյ­ցի բո­վան­դա­կու­թեան մեծ մա­սը կ՛անդ­րա­դառ­նայ մաք­սա­յին միու­թեան Հա­յաս­տա­նի ան­դա­մակ­ցու­թեան գծով, Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան դիր­քո­րո­շու­մին եւ այլ կա­րե­ւոր հար­ցե­րու:   […]