Լրահոս

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՄԷՋ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ.- Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերուն նուիրուած զանգակատուն-յուշարձանի մը կառուցման աշխատանքները սկսած եՆ: Յուշակոթողի ճարտարապետներ՝ Վլատիկ եւ Միքայէլ Սարգսեանները կը հաղորդեն, որ նախատեսուած է աշխատանքը աւարտին հասցնել Ցեղասպանութեան 100-ամեակի սեմին։ Յառաջիկայ շաբաթներուն, չորս կողմէն պիտի տեղադրուին կամարները, […]

Top Story

ՎԱՐ­ԴԱՆ ՊԵՏ­ՐՈՍ­ԵԱ­ՆԻ ՊԱ­ՐԱ­ԳԱՆ ՀԱՐ­ՑԱԴ­ՐՈՒՄ­ՆԵՐ ԿԸ ՍՏԵՂ­ԾԷ

Հոկ­տեմ­բեր 20-ին, Եղ­ուարդ-Երե­ւան ճամ­բուն վրայ պա­տա­հած ինք­նա­շար­ժի  ար­կա­ծին, որ­պէս պա­տաս­խա­նա­տու նկա­տուող ծա­նօթ դե­րա­սան Վար­դան Պետ­րոս­եա­նի հան­դէպ կա­տար­ուած հե­տապն­դում­նե­րը հետզ­հե­տէ անըն­դու­նե­լի եւ  ան­հան­դուր­ժե­լի կը դառ­նան: Ընդ­դի­մա­դիր գա­ղա­փար­նե­րու տէր ար­ուես­տա­գէ­տին քննա­դա­տա­կան ելոյթ­ներն ու դիր­քո­րո­շում­նե­րը, հա­ւա­նա­բար յա­ւել­եալ պատ­ճառ […]

Հայաստան

“ՃԻՇՏ Է, ՈՐ ՄԵՆՔ ԸՆԴ­ԴԻ­ՄՈՒ­ԹԻՒՆ ԵՆՔ, ԲԱՅՑ ԱՅՍ ԵՐԿ­ՐԻՑ ԽՌՈՎ ՉԵՆՔ… ԹՇՆԱ­ՄԻ ՉԵՆՔ“, ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ Հ.Յ.Դ. ԲԻՒ­ՐՈ­ՅԻ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒ­ՑԻՉ ՀՐԱՆԴ ՄԱՐ­ԳԱՐ­ԵԱՆ

 Ստո­րեւ, յա­պա­ւու­մով լոյս կ՛ըն­ծա­յենք հար­ցազ­րոյց մը, կա­տար­ուած “168 ժամ“ (Տիգ­րա­նու­հի Մար­տի­րոս­եան) թեր­թին կող­մէ, Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հրանդ Մար­գար­եա­նի հետ.-   Հ.- Մա­մու­լում պար­բե­րա­բար լու­րեր են շրջա­նառ­ւում այն մա­սին, որ Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նում խմո­րում­ներ կան, ներ­քին լար­ուա­ծու­թիւն կայ […]

Հայաստան

“ԱՆ­ՇՈՒՇՏ ՈՐ ՄԵՆՔ ԸՆԴ­ԴԻ­ՄՈՒ­ԹԻՒՆ ԵՆՔ, ԲԱՅՑ ԿՐԿՆՈՒՄ ԵՄ, ՄԵՆՔ Ի ՎՆԱՍ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՊԵ­ՏԱ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ` ՈՉԻՆՉ ՉԵՆՔ ԱՆՈՒՄ“ ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ Հ.Յ.Դ. ԲԻՒ­ՐՈ­ՅԻ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒ­ՑԻՉ ՀՐԱՆԴ ՄԱՐ­ԳԱՐ­ԵԱՆ

  Ստո­րեւ, լոյս կ՛ըն­ծա­յենք հար­ցազ­րոյց մը, կա­տար­ուած ““Եր­կիր Մետ­իա““ պատ­կե­րաս­փիւ­ռի կա­յա­նին կող­մէ, Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հրանդ Մար­գար­եա­նի հետ: Հար­ցազ­րոյ­ցի բո­վան­դա­կու­թեան մեծ մա­սը կ՛անդ­րա­դառ­նայ մաք­սա­յին միու­թեան Հա­յաս­տա­նի ան­դա­մակ­ցու­թեան գծով, Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան դիր­քո­րո­շու­մին եւ այլ կա­րե­ւոր հար­ցե­րու:   […]

Լրահոս

ԵՐԵ­ՒԱՆ… ԱՊ­ՐԻԼ 9, 2013

  ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հի երդ­ման եր­կու արա­րո­ղու­թիւն տե­ղի ու­նե­ցաւ վե­րո­յիշ­եալ օրը: Ընտր­ուած նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան կա­տա­րեց իր եր­դու­մը “Կա­րէն Տէմիրճ­եան“ի ան­ուան Մար­զա­հա­մեր­գա­յին հա­մա­լի­րին մէջ, իսկ Րաֆ­ֆի Յով­հան­նէս­եան “Ազա­տու­թիւն“ հրա­պա­րա­կին վրայ կա­տա­րեց իր “Նոր Հա­յաս­տան“ի եր­դու­մը, […]

Լրահոս

ՆՈՐԱԿԱՌՈՅՑ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ

Լուսանկարներ՝ Իննա Մխիթարեան Վերջերս, Երեւանի մէջ կատարուեցաւ պաշտօնական բացումը, քանի մը յուաշրձաններու: Առաջին հերթին, Մաշտոցի պողոտայի եւ Մոսկուայի փողոցի խաչմերուկին մօտակայքը, կատարուեցաւ բացումը գրագէտ Ուիլիըմ Սարոյեանի յուշարձանին բացումը: Այս յուշարձանը գործն է Դաւիթ Երեւանցիին, իսկ […]

Լրահոս

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՄՈՒՇԵՂ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆԻ «ԱԶԱՏԱՄԱՐՏ»Ը

Հ.Յ.Դ. Մամլոյ դիւանը կը տեղեկացնէ թէ՝ »Դրօշակ«ի մատենաշարով, լոյս տեսած է գրող, հրապարակախօս  Մուշեղ Միքայէլեանի »Ազատամարտ« գիրքը:  »Աւանկարտ« թերթի աշխատակիցը, որ նաեւ  Հայաստանի Հանրապետութիւն օրաթերթի հիմնադիրներէն մէկն է, Մարտ 1991էն մինչեւ Հ.Յ. Դաշնակցութեան գործունէութեան կասեցումը, […]

Լրահոս

«ՄԵՐ ԱՄԲՈՂՋ ՆԵՐՈՒԺԸ ՊԻՏԻ ՈՒՂՂԵՆՔ ԱՐՑԱԽԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՃԱՆԱՉՄԱՆ» ԸՍԱՒ ԱՐՑԱԽԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ԲԱԿՕ ՍԱՀԱԿԵԱՆ

Մուսա Լերան Հերոսամարտի 95ամեակի եւ Այնճարի հիմնադրութեան 70ամեակի եզրափակիչ հանդիսութիւններուն մասնակցած, Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան »Կիւլպէնկեան« սրահին մէջ մամլոյ եւ լրատուամիջոցներու ներկայացուցիչներուն հետ ունեցաւ հանդիպում մը, որուն ընթացքին պատասխանելով հարցումներուն […]

Լրահոս

ՇԱՐԺԱՊԱՏԿԵՐԻ ԵՕԹԵՐՈՐԴ «ՈՍԿԷ ԾԻՐԱՆ» ՓԱՌԱՏՕՆԸ

Երեւանի մէջ, Յուլիս 11ին սկսաւ «Ոսկէ Ծիրան» 7րդ միջազգային շարժապատկերի փառատօնը« որ ունեցաւ մէկ շաբթուայ տեւողութիւն: Այս առթիւ, աւելի քան հարիւր ժապաւէններ ցուցադրուեցան: Փառատօնը այս տարի հարուստ էր յոբելեաններով: Այսպէս, նշուեցաւ հայրենի բեմադրիչ Հենրիկ Մալեանի 85« դերասաններ Մհեր […]

Արուեստ Եւ Մշակոյթ

ՀՆԱՄԱՇ ԿՕՇԻԿԻ ՄԸ ՀԵՏՔԵՐՈՎ…

Կողքի նկարը վստահաբար Փարիզի կամ Միլանոյի նորաձեւութեան ընկերութիւններու գրասեղաններուն վրայ, քննութեան առարկայ կը դառնայ: Մասնագէտներ եւ նորաձեւութեան կերտիչներ հաւանաբար խոշորացոյցով կը փորձեն այս պատմութիւն կերտած հնամաշ կօշիկի մէկ օրինակին հիմնուած…ապագայ նորաձեւութիւններ, նորանոր »մոտել«ներ  կերտել: Իսկ, […]