Top Story

Արցախը Հայաստանի Անվտանգութեան Թիկունքն Է

  Սեդօ Պոյաճեան Ինչպէս Սօս Սարգսեան ըսած է, «Ձեզի համար Ղարաբաղը հողատարածք է, մեզի համար հայրենիք է»: Պատմական ճշմարտութիւն եւ քաղաքական տրամաբանութիւն կայ այս հաստատումին մէջ։   Եւ կայ աւելին։ Արցախի պահպանումը աշխարհաքաղաքական պարտադրանք է […]

Top Story

Դաշնակցութեան Գերագոյն Ընկերական Զրոյցը

ԽԱԺԱԿ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ Արցախի Հանրապետութեան մայրաքաղաք Ստեփանակերտի մէջ իր աշխատանքները աւարտեց ՀՅԴ 33-րդ Ընդհանուր Ժողովը: Շատեր այս ժողովը անկիւնադարձային կը նկատէին, անկէ ակնկալուած սպասելիքներով, գումարման վայրով եւ նկատի ունենալով հայ քաղաքական տիրող իրականութիւնը, որուն ընթացքին կը գումարուէր այն: Յառաջիկայ տարիներն ու պատմութիւնը կու տայ այս ժողովի արժանի գնահատականը եւ շատ վաղ է ամբողջական գնահատական տալ ժողովի մը, որ դեռ նորաւարտած էիր աշխատանքները: Իւրաքանչիւր կարեւոր ժողով իր ներազդող դերը կ՚ունենայ նաեւ իւրաքանչիւր մասնակիցի վրայ, երբ մանաւանդ այդ մասնակցութիւնը կատարուած է ներդրումունենալու, բայց առաւել եւս՝ այնտեղ ընթացող դաշնակցական ընկերական զրոյցներէն ու քննարկումներէն լուրջ դասեր քաղելու նախատրամադրութեամբ: Ընդհանուր Ժողովի քննարկման դատին յանձնուած հարցերու լայն շրջագիծը իւրաքանչիւր մասնակիցի կը դնէին զանոնք քննարկելու, արտայայտուած միտքերուն մասին մտածելու եւ ճիշտ կողմնորոշուելու ծանր պարտաւորութեան մը տակ: Որոշումներ կայացնելու կողքին, կարեւոր ժողովները նաեւ դասեր կը փոխանցեն: Որպէս մասնակից, ես իմ դասը քաղեցի այն յստակ համոզումով, որ ինչքան կենսունակ ու ազդեցիկ է այսօր դաշնակցական ընկերական զրոյցներու բարի աւանդոյթը: Ընդհանուր Ժողովէն ետք հասկցայ նաեւ, որ ինչքան ալ ոմանց համար երկար թուի, բայց ութ օրեր նոյնիսկ բաւարար պիտի չըլլային բազմազան հարցերու սպառիչքննարկման: Ուստի, ինչպէս 128 տարի, այսօր եւս դաշնակցական ընկերական զրոյցը կը շարունակուի իր բառապաշարով ու բարոյական բոլոր չափանիշներով: Այդ ընկերական զրոյցներու մշակոյթին ու բարեմասնութիւններուն շատ ծանօթ է Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը: Եւ որոշեցի դուռը բանալ ու տարբեր նիւթերու շուրջ սրտամօտ զրոյցով կիսուիլ ընկերոջ ու համակիրի հետ, ապագան քննարկել, բայց միշտ նայելով նաեւ անցեալին, որուն իւրաքանչիւր դրուաքին ընդմէջէն կերտուած է դաշնակցական ընկերական զրոյցի աւանդոյթը: Դաշնակցական ընկերական զրոյցի առանձնայատկութիւններուն կարեւորագոյնները խտացուած են նոյնիքն այդ երկու բառերուն մէջ՝ ԸՆԿԵՐԱԿԱՆ եւ ԶՐՈՅՑ: Այդ զրոյցը ունի իր բառապաշարը եւ լեզուամտածողութիւնը, զոր կարելի չէ նոյնիսկ բառերով բացատրել: Մէկ գրողի կամ մտաւորկանի մտքի արգասիքն ու ոճն ալ չէ: Զայնկերտողներու շարքը կ՚երկարի Քրիստափորէն մինչեւ Վարանդեան, Գարեգին Խաժակ, Աղբալեան, Նաւասարդեան, Տասնապետեան, Զէյթլեան ու Մարուխեան: Իսկ այդ զրոյցներուն էջերը կ՚երկարին Ժընեւի «Դրօշակ»-էն մինչեւ Պէյրութի ու ապա Աթէնքի «Դրօշակ»: Դաշնակցութիւնը «ընկեր» բառը կ՚ընկալէ բառարանային «ընդ կեր» եւ փոխաբերական՝ «անդաւաճան» իմաստներով, որպէս գաղափարակիցներու, գործակիցներու եւ զինակիցներու անշահախնդիր արտայայտութիւն: Դաշնակցութեան արժէքներուն անծանօթներն ալ պէտք է իմանան, որ դաշնակցականին համար ընկերականութեան թելադրանքն է, որ դաշնակցական զրոյցին մէջ բացառուած են խծբծանքը, վիրաւորանքը, քինախնդրութիւնը, ցեխարձակումն ու հեքնանքը: Այո, այնտեղ կան սկզբունքայնութիւն, ինքնուրոյնութիւն, խստապահանջութիւն եւ նորարարութեան միտում, բայց այդ բոլորը կը բխին հաւաքական ճիշտ ուղի գտնելու նախանձախնդրութենէն, աչքի առջեւ ունենալով Հայաստանի ու հայութեան հաւաքական շահը: Իսկ զրոյցը Դաշնակցութեան ու դաշնակցականին համար, սրտբաց ու անթաքոյց երկխօսութեամբ՝հաւաքական կարծիք ու կեցուածք ձեւաւորելու միջոց է: Դաշնակցութենէն ներս կարելի չէ գտնել վէճեր, որովհետեւ վէճը, ոչ բառարանային իմաստով, գաղափարական ու քաղաքական հակադիր կողմերու երկխօսութիւն է, իսկ Դաշնակցութիւնը, իբրեւ գաղափարակիցներու ու քաղաքական նոյն նպատակներուն հաւատացող ընկերներու հանրագումար, չի կրնար ունենալ ներքին վէճեր: Կ՚ըլլան կարծիքներու տարբերութիւններ եւ տարբեր ուղիներու որոնումներ, բայց անոնք իրար կը բախին ընկերական զրոյցի ընդմէջէն: Զրոյցը դաշնակցականին համարտեսակէտ արտայայտելու կողքին, նաեւ այլ տեսակէտ լսելու եւ անոր մասին ալ մտածելու մշակոյթ է, հեռու ինքնասիրահարուածութենէ, յամառութենէ, մեծամտութենէ, ստորագնահատելէ ու անսխալականութեան բարդոյթէ: Դաշնակցական զրոյցին մէջ կը տիրէ համեստութիւնը, փորձառութիւններու հանդէպ յարգանքը, դիմացինէն բան մը սորվելու պատրաստակամութիւնը եւ համոզուելու ու համոզելու ընդունակութիւնը: 128 տարիներու ընթացքին կազմաւորուած դաշնակցական ընկերական զրոյցի այս մշակոյթը շատերուն ծանօթ չէ, մանաւանդ Հայաստանի մէջ միանձնեայ կուսակցութիւններու համատարած երեւոյթին ի տես: Ոմանք ալ ծանօթ են, բայց կ՚անգիտանան եւ կը փորձեն զայն մատուցել իբրեւ ընկերականութենէ պարպուած վէճ: Անծանօթները պէտք է ծանօթանան այս մշակոյթին, իսկ անծանօթ ձեւացնողները պէտք է գիտակցին, որ Դաշնակցութեան Գերագոյն Ընկերական Զրոյցը հանդիսացող […]

Top Story

Ազգային Օրհներգը Ենթակայ Չէ Փոփոխութեան Եւ Վերջ

ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆ   Յանկարծ կ՚իմանանք, որ անհասկնալի փութկոտութեամբ մը և դեռ որևէ այլ փոփոխութիւններու չձեռնարկած՝ Հ․Հ․ իշխանական համակարգը հրապարակ իջած է Հայաստանի Հանրապետութեան օրհներգը փոխելու… Այո՛, սիրելիներ, ճիշտ լսեցիք. բազմաթիւ սերունդներու հաւատքով վճռահատուած և հաստատագրուած և […]

Կիզակէտ

ՀԱՄԱՑԱՆՑԸ ԵՐԲԵՄՆ ՀՄԱՅՈՂ ԼՈՅՍ ԱԼ ԿԸ ԲԵՐԷ

 Յ.Պ.             Համացանցը տնավարի շատախօսութեան բեմ է: Երբեմն ալ լոյս կը բերէ:             Այսօր պատմութիւն սորվեցայ: Երանի ուրիշներ ալ, փոխանակ խորհելու, որ պատմութիւնը իրենցմով կը սկսի, ըսուած եւ գրուածը լսեն, առաջ երթալու համար երբեմն ալ […]

Կիզակէտ

Մամուլի Տարի․- ՄԱՍՆԱԿԻԷՆ ԵՒ ԼՈՒՍԱՆՑՔԱՅԻՆ ԱԶԳԱՅԻՆ-ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆԻ ԶՍՊԱՇԱՊԻԿԷՆ ԴՈՒՐՍ ԳԱԼՈՒ ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ

  Յ. Պալեան        Հեռու ինձմէ հայ մամուլի դերը եւ կարեւորութիւնը անգիտանալու կամ ստորագնահատելու ոեւէ փորձութիւն: Ան այնքա՜ն երախտաշատ դեր ունեցած է մեր դժուար ճակատագրով ժողովուրդի քաղաքական, կրօնական, ընկերային, մշակութային եւ գրական կեանքին մէջ: Բայց ան մնացած […]

Top Story

Սփիւռքի Նախարարութեան Հարցը Լո՞ւրջ Է

ՏԱՐՕՆ ՏԷՐ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ Բաւականի՛ն: Անցնող շաբաթներուն ընթացքին առատ մելան հոսեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան մօտօրէն կազմուելիք կառավարութեան մէջ սփիւռքի նախարարութեան ջնջումին մասին: Անշուշտ կայ նաեւ մշակոյթի նախարարութեան ջնջման մասին ըսելիք, սակայն այդ առանձին քննարկման առարկայ ըլլալու է […]

Կիզակէտ

ԱԿՆԱՐԿ.- ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԴԷՄ «ՔՈԱԼԻՍԻՈՆ»

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ 3 Յունուար 2019 Ձգենք, որ Տոնըլտ Թրամփ իր (չ)հասկցած ձեւով դիմագրաւէ դեմոկրատներուն նորագոյն յարձակողականը, «ռուսական միջամտութեան» ամբաստանութիւնները, Մեքսիքայի սահմանին վրայ պատ կառուցելու ծրագիրն ու տնտեսական բազմաճիւղ մարտահրաւէրներ, Էմանուէլ Մաքրոնն ալ թողունք «Դեղին բաճկոնաւոր»-ներուն […]

Top Story

Երբ Սփիւռքի Նախարարութիւնը…

ՍԵԴՕ ՊՈՅԱՃԵԱՆ Քաղաքական, վարքագծային ու ազգային առումներով տակաւին անբացատրելի, աւելի՛ն՝ անըմբռնելի կը մնայ Սփիւռքի նախարարութիւնը լուծարելու Հայաստանի նոր իշխանաւորներու անհեռատես որոշումը։ Զուգահեռաբար, մտահոգիչ է հայրենի քաղաքական շրջանակներուն, մտաւորականութեան եւ ժողովուրդին լռութիւնը՝ ի տես այս որոշումին։ […]

Top Story

ՆՇՄԱՐ.- ՕՐԷՆՔՈՎ ՊԱՏԱՆԴ ԲՌՆԵԼ Կ`ԸԼԼԱ՞Յ…

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ 26 Դեկտեմբեր 2018 …Այդ ալ ինչպէ՛ս։ Տարուան հաշուեփակը ընելու պահուն, եթէ մեր աչքերը պտտցնենք աշխարհի քարտէսին վրայ, պիտի նկատենք, որ բոլոր ցամաքամասերու բնակիչներն ալ անմասն չմնացին բնական ու մարդակերտ աղէտներէ։ Հրաբուխ, երկրաշարժ, անկէ […]

Top Story

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՒ ՍՓԻՒՌՔՆԵՐ ՀՈԳԻՆԵՐԸ ԵՒ ՄԻՏՔԵՐԸ ԽՌՈՎ ԵՆ ԵՒ ԻՆՉՈ՞Ւ ՉԸՍԵԼ՝ ԽՌՈՎԱԾ

Յ. Պալեան Հայաստան բաւական ներուժ եւ հզօրութիւն չունի ինքնիրեն ընծայելու համար անտեսումներու եւ պառակտումներու պերճանքը: Ճիշդ է, ժողովուրդը քուէարկեց, ժողովրդավարական կարգ է, Սահմանադրութեան տրամադրութիւնները պէտք է յարգուին: Թուղթի վրայ գրուած օրէնքէն տարբեր, կայ նաեւ ազգի […]