Կիզակէտ

ՄԱՐԴԿՈՒԹԻՒՆԸ ՓԱԿԱԾ Է  ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆՀԱՆՄԱՆ  ԷՋԸ, ԿԸ ՓԱԿԵ՞ՆՔ ՄԵՆՔ ԱԼ, ԹԷ ՃԻՇԴ ՀՈՒՆ ԿԸ ԳՏՆԵՆՔ

 Յ. Պալեան             Հայ ժողովուրդի այսօրուան մեծագոյն հարցը մէկ է եւ զոյգ. Հայրենահանում եւ Հայրենադարձութիւն:             Միջազգային հանրային կարծիքին, մտաւորականութեան եւ տեղեկատուական շրջանակներու մէջ մեր կատարած աշխատանքները դրական ըլլալով հանդերձ, չեն ներկայանար քաղաքական հեռանկարային առաջադրանքով: […]

Top Story

ԹԱՒԻՇ ՉՄՆԱՑ, ՄՆԱՑԻՆ ՄԿՐԱՏՆԵՐԸ

              Կեդրոնականցի Արմենակ կէս գիշերուան մօտ հեռաձայնեց:             – Մակա՛ր, ժամերով ոտքի մնացի, ցոյցի էի:             – Ի՞նչ ընելու գացեր էիր:             – Թաւշեայ յեղափոխութեան տղաքը եւ աղջիկները տեսնելու, որպէսզի Փարիզ վերադարձիս պատմեմ, թէ […]

Կիզակէտ

 ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ ԵՒ ՍՈՒՐԲԵՐԸ ԽԱՐԻՍԽ՝ ՄԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՌՈՅՑԻՆ

Հայր Անտոն Ադամեան Տիթրոյթ – Միշիկըն Իբր հայ՝ կը ցանկա՞ս  հպարտ  ու  խրոխտ կեցուածք ունենալ միջազգային պատմութեան դիմաց: Նախ դուն կարդա՛: Ուսումնասիրէ՛:Խորացի՛ր պատմութեանդ մէջ: Երբ լաւապէս ճանչնաս եւ ըմբռնես արժէքը անոր իւրաքանչիւր էջին, դրուագին, հերոսներուն […]

Կիզակէտ

ՀԱԿԱԹՈՒՐՔ ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՄԸ ՏԵՍԼԱԿԱՆՈՎ

Ա․Ա․ Եւրոպայի տարածքին փոփուլիստներու շարժումը սկսած է լուրջ մարտահրաւէր մը համարուիլ՝ աւանդական Եւրոպական Միութեան հիմերուն, որոնք որոշ ժամանակէ մը ի վեր խարխլելու եւ հուսկ փուլ գալու վտանգներ կը դիմագրաւեն։ Զանգուածներու ընկերատնտեսական եւ քաղաքական պահանջները նկատի […]

Կիզակէտ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿ, ԴԷՊԻ ԱՊԱԳԱՅ – Ե. ՀԱՅՐԵՆԱԿԵՐՏՈՒՄ՝ ՀՈՂԱՀԱՒԱՔԻ ԵՒ ՀԱՅԱՀԱՒԱՔԻ ԿԱՄՔՈՎ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ 3-էն 18 Սեպտեմբեր 2018 Հայաստանի հանրապետութեան հիմնադրութեան 100-ամեակը, անցեալի ոլորտներուն մէջ պտտելէ եւ արժեւորումներ կատարելէ աւելի, խթան է, որ դարաւոր փորձառութիւններուն եւ մեզի հասած աննիւթական ժառանգութիւններուն ուղեցոյցով նայինք դէպի ապագան, ի խնդիր հայրենակերտումի, […]

Top Story

«Արիւնոտ Դրօշ»-էն «Յաղթանակի Վարդեր» Ու Դաշնակցութեան Կարմիրը

Խ. Տէր Ղուկասեան Թաւշեայ Յեղափոխութեան յաջորդած հայաստանեան քաղաքական նոր հանգրուանի առաջին ընտրութիւնները տեղի ունեցան ի դէմս քաղաքամայր Երեւանի Աւագանիի ընտրութիւններուն: Անկախ անոնց վերջնական արդիւնքէն եւ քաղաքական նոր դաշտի կազմաւորման իմաստով թելադրած անհրաժեշտ խորհրդածութենէն, կասկած չկայ, […]

Կիզակէտ

ՃԻՇԴ ԸՄԲՌՆԵԼ ԵՒ ԱՐԺԵՒՈՐԵԼ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ, ՈՐՊԷՍԶԻ ՄԱՐԴԸ ԵՒ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ ՉԳԱՂՈՒԹԱՑՈՒԻՆ

Յ. Պալեան              Մեր օրերու ամենէն աւելի գործածուած եւ չարչրկուած բառերէն մին է ժողովրդավարութիւնը: Նոյնիսկ բռնատէրեր եւ բռնատիրական վարչաձեւեր չեն վարանիր այդ յղացքին ետին թաքնուիլ, զայն հագնիլ որպէս ընդունելի ըլլալու ամբոխավարական շապիկ: Այդպէս են պետութիւնները, […]

Կիզակէտ

Հայաստանի Հանրապետութեան 100-ամեակ, Դէպի Ապագայ – Բ. – 1918-ի Հանրապետութեան Գլխաւոր Աւանդները

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ 3-էն 18 Սեպտեմբեր 2018 Եթէ այս տարուան ընթացքին Հայաստանի Հանրապետութեան 100-ամեակին առիթով նախատեսուած բոլոր գիտաժողովներն ու համագումարները իրականանային, վստահաբար պատկառելի նոր թղթածրարներ պիտի գոյանային անդրանիկ հանրապետութենէն մեզի հասած ու յաջորդ սերունդներուն փոխանցելի աւանդներուն […]

Կիզակէտ

21 Սեպտեմբեր 1991. ­Հա­յաս­տա­նի Ան­կա­խու­թեան Վե­րա­կանգն­ման Տօ­նին Մե՜ծ Դա­սե­րը

Ն. Սեպ­տեմ­բեր 21ին, ա­ւե­լի քան քա­ռորդ դա­րէ ի վեր ա­հա՛, մեր ժո­ղո­վուր­դը աշ­խար­հի ողջ տա­րած­քին միաս­նա­կա­նօ­րէն ոտ­քի կը կանգ­նի եւ հա­մազ­գա­յին խան­դա­վա­ռու­թեամբ կը տօ­նէ ­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան վե­րա­կանգն­ման պատ­մա­կերտ Օ­րը։ Սեպ­տեմ­բեր 21ի տօ­նը կը խորհր­դան­շէ ժո­ղովրդա­վա­րա­կան […]

Ազգային

Անակնկալ Հանդիպումս Շաւարշ Նարդունիի «Հայ Բոյժ»-ին Հետ

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ «Հայ Բոյժ» բժշկական առողջապահական ամսաթերթ-պարբերաթերթը պատկանած է Շաւարշ Նարդունիին: Ան հրատարակուած է Փարիզի մէջ եւ լոյս տեսած է առաջին անգամ 1934-ին: Շաւարշ Նարդունի ծնած է Արմաշ, 1898-ին: Աւազանի անունը եղած է Այվազեան […]