Կիզակէտ

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ. ԿՐԿԻՆ ՍՓԻՒՌՔ(ՆԵՐ)Ի ՀԱՍՆՈՒՄԻ ՄԱՍԻՆ

Յ. Պալեան              Սփիւռքը ազգին համար յաւերժական չի կրնար ըլլալ: Ան պատմական արկած մըն է, ժամանակաւոր: Սփիւռքը ազգ չէ, ազգ ըլլալու ստորոգելիները չի կրնար ունենալ, չունի, նոյնիսկ եթէ այդ խաբկանքը ուզենք բառերով ստեղծել:             Բայց […]

Top Story

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆՈՐԱԳԻՒՏ ԲԱՆԱԿ ԵՒ ԴԻՒԱՆԱԳԷՏՆԵՐ

              Կեդրոնականցի Արմենակ Հայաստան գտնուած էր ժողովի համար: Աշխարհատարած սփիւռքներէն կա՞յ հայ, ծագումով, տիտղոսակիր եւ հաստ քսակատէր, որ Հայաստան երթայ առանց ժողովի մասնակցելու նպատակի եւ հրաւէրի:             Ինչո՞ւ ինք ալ յանկարծ ժողովախտ ունեցած էր, […]

Կիզակէտ

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱՆԳԱՌՆԵՐ ՉՈՒՆԻ, ՆԱԵՒ՝ ՄԵՐ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ

Յ. Պալեան Ինչո՞ւ Ս.Դ.Հ.Կուսակցութիւնը, Հ.Յ.Դաշնակցութիւնը եւ Ռ.Ա.Կ.ը Հայաստանի մէջ զանգուածային ճանաչում չեն նուաճեր, ազգ, երկիր եւ պետութիւն առաջնորդող որոշումներու մասնակցութենէն բացակայ են: Տեղւոյն վրայ եւ դուրսէն կը հետեւիմ Հայաստանի կեանքին, ոչ միայն քաղաքական: Հակառակ ցնցումներու […]

Top Story

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԱՐՑԱԽ-ՍՓԻՒՌՔ ԱՌԱՆՑՔԻՆ ԱՆՍԱՍԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ՄԻԱԿ ԵՐԱՇԽԻՔՆ Է՝ ԱՐՑԱԽԻ ՏԱԳՆԱՊԻՆ ԱՐԴԱՐ ԼՈՒԾՄԱՆ

Ա.Ա. Միացեալ Նահանգներու նախագահի ազգային հարցերով խորհրդական Ճոն Պոլթընի Հարաւային Կովկասեան շրջապտոյտէն ետք՝ Արցախի տագնապին կապակցաբար կեցուածքներու, ակնկալութիւններու եւ նախատեսութիւններու սակարանը դարձեալ բաւական ուշագրաւ աշխուժացում մը կ՛ապրի՝ ոչ անպայման բարենպաստ մթնոլորտի մը մէջ, որ ինքնին […]

Կիզակէտ

Պոսթըն․- Եղբ․ Գառնիկ Մկրտիչեանի Խօսքը՝ Հ․Մ․Ը․Մ․-ի 100-ամեակին առթիւ

Ստորեւ, լոյս կ՛ընծայենք Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Գառնիկ Մկրտիչեանի խօսքը, Պոսթընի մէջ նշուած 100-ամեակին առթիւ․-   100 տարի առաջ, երբ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի՝ Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութեան հիմնադիրները Պոլսոյ մէջ հիմը կը դնէին հայ իրականութեան մարզական եւ սկաուտական […]

Top Story

ԵԹԷ ՋՈՋԵՐԸ ԳՐԱԲԱՐ ՍՈՐՎԻՆ, Կ’ԸԼԼԱՆ ՀԱՄԵՍՏ ԵՒ ԻՄԱՍՏՈՒՆ

  Կեդրոնականցի Արմենակի հետ կը զրուցէինք: Այս Կեդրոնականցի ակումիտին*,- ոչ անկուտին,- հայկական լրատուամիջոցները, թերթերը, յանձնասփիւռները եւ հեռատեսիլի կայանները ժամ պէտք է տան, որպէսզի հանրային դաստիարակութեամբ զբաղի:             Լեղի սուրճէն ետք, եղանակի արեւոտ յետմիջօրէին, Արմենակ գրպանէն […]

Կիզակէտ

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՏՕՆ. ՀԱՅ ԴՊՐՈՑԻ, ՈՒՍՈՒՑԻՉԻ ԵՒ ԱՇԱԿԵՐՏԻ ՄՈՌՑՈՒԱԾ-ՄՈՌՑՈՒՈՂ ՈՃԻՐԸ

Յ. Պալեան              Տասնեւհինգ տարի առաջ ցեղասպանութեան ճանաչումներու որպէս յաւելեալ փաստ գրած էի եղեռնին խորշակին մէջ սուղ գին վճարած հայ դպրոցին, անոր աշակերտներուն եւ ուսուցիչներուն մասին:             Արեւմտահայաստանի եւ արեւմտահայոց կորուստները վերացական չեն, տեսութեան վերածած […]

Top Story

Հայագիտական Ուսմանց Ծրագիր․- Հայերը եւ Համաշխարհային Պաղ Պատերազմը. Պատմութիւն, Յիշողութիւն եւ Ժառանգութիւններ

Պաղ Պատերազմի ժամանակաշրջանին հայոց վերաբերեալ քաղաքական եւ այլ զարգացումները ցարդ լայն տեղ չեն գտած պատմութեան գիրքերու մէջ։ Արդի հայ պատմագիտութեան անդրադարձը ծանրացած է Պաղ Պատերազմի նախորդող շրջանին, յատկապէս` Առաջին Համաշխարհային Պատերազմի, Մեծ Եղեռնի ու յաջորդ […]

Top Story

Քրիստափոր Միքայէլեան (1859-1905). ­Հա­յու Յե­ղա­փո­խա­կան Կամ­քին Դար­բինն Ու Նոր Հա­յաս­տա­նի Վերած­նուն­դին Դրօ­շա­կի­րը

Ն. Հոկ­տեմ­բեր 18ին կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը ­Հայ­կա­կան ­Յե­ղա­փո­խու­թեան ան­զու­գա­կան կռա­նո­ղին եւ գա­ղա­փա­րա­կան ա­ռաջ­նոր­դին՝ Ք­րիս­տա­փոր ­Մի­քա­յէ­լեա­նի։ Ազ­գա­յին-քա­ղա­քա­կան եւ յե­ղա­փո­խա­կան-բա­րո­յա­կան իր վար­քով եւ գոր­ծով՝ Ք­րիս­տա­փոր ներշնչ­ման անս­պառ աղ­բիւր կը հան­դի­սա­նայ ­Հա­յաս­տա­նի ու հայ ժո­ղո­վուր­դի ամ­բող­ջա­կան ա­զա­տագ­րու­թեան […]

Կիզակէտ

ՀԱՅԱՍՏԱՆՑԻՆ ՆՈՐ ԲԵԼԳԻԱՑԻ ԵՒ ՆՈՐ ՖԼՈՐԻՏԱՑԻ ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅ

              Յամեցող ամրան աշուն է: Արմենակ եւ Էլպիս Հայաստանէն նոր վերադարձեր եւ երկրի թարմ շարոց բերեր էին: Ինք կ’ըսէ շարոց, թէեւ Հայաստան կ’ըսեն եւ կը գրեն սուջուխ:             Կեդրոնականցին սուջուխ բերելու համար եկող չէ: […]