Գրողի Անկիւն

Մշակութային Տէր Զօրը

Կարին Պետեան Շիքակօ Արթնցայ անապատին մէջ․․․ շուրջս ոսկոր ու աճիւն, Բազմաթիւ դիակներ բայց ոչ մի կաթիլ արիւն։ Ի՞նչպէս կայ այսքան մարդ մահացած, ի՞նչ էր պատճառը, ի՞նչ էին ըրած։ Կ՚ըլլա՞ր որ ջարդ կատարուած էր, Կամ լուրջ […]

Կիզակէտ

ՀԱՅԵՐԷՆ ԳՐԱՒՈՐ ՄԱՄՈՒԼԻ ԴԵՐԻՆ ԵՒ ԱՊԱԳԱՅԻՆ ՄԱՍԻՆ

Յ. Պալեան             Հայերէն գրաւոր մամուլի մասին երբ կը խօսինք, մեր մտածումները այսօր պէտք է ընդգրկեն անոր արտայայտութեան երկու բեմերը. թուղթը եւ համացանցը: Երկրորդը արդէն անշրջանցելի դարձած է:             Բայց նախ պէտք է խօսիլ հայերէն […]

Top Story

Հայոց Ցեղասպանութեան Ծանուցման Պաստառը

1996-էն ի վեր, Ապրիլ ամսուան ընթացքին, հինգ հսկայ ծանուցման պաստառներ կը ցուցադրուին Մասաչուսէցի բանուկ ճամբաներու մօտ։ Դանիէլ Վարուժան Հեճինեանի մտայղացումը հետզհետէ աւելի հետաքրքրութիւն կը ստեղծէ։ Այս տարուայ պաստառը, որ անցեալն ու ներկան ներկայացնող մանուկի մը […]

Կիզակէտ

ԱՌԱԾ, ՄԵԾԵՐ ԵՒ  ՓԱՌԱՏԵՆՉԻԿԻ ՏԽՄԱՐՈՒԹԻՒՆ

    Մակար, 13 ապրիլ 2019, Երեւան             – Ֆրանսական առածը կ’ըսէ, որ «ծիծաղելին չի սպաններ»: Եթէ այդպէս եղած չ’ըլլար, հաւանօրէն մեր շուրջը ամայութիւն պիտի տիրէր:             Այս խօսքերով Թումանեան փողոցի սրճարանը մտաւ Կեդրոնականցին: Մեր […]

Կիզակէտ

Ար­շա­ւիր ­Շի­րա­կեան (1900-1973). ­Հա­յոց ­Նա­հա­տակ­նե­րուն Կ­տա­կը Սրբա­գոր­ծած Գա­ղա­փա­րա­պաշտ Ա­հա­բե­կիչն Ու Վրի­ժա­ռու Բա­զու­կը

Ն. Հայ ժո­ղո­վուր­դի գա­ղա­փա­րի մար­տիկ­նե­րու եւ ազ­գա­յին հե­րոս­նե­րու փա­ղան­գին մէջ իր ա­ռանձ­նա­յա­տուկ տե­ղը ու­նի Ար­շա­ւիր ­Շի­րա­կեան, ո­րուն մա­հո­ւան 46րդ ­տա­րե­լի­ցը կ’ո­գե­կո­չենք Ապ­րիլ 12ի այս օ­րը։ Ար­շա­ւիր ­Շի­րա­կեա­նի ա­նու­նը ան­քակ­տե­լիօ­րէն կա­պո­ւած է Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ո­րո­շու­մով կեան­քի կո­չո­ւած […]

Կիզակէտ

ՍԿՍԱԾ, ԱՒԱՐՏԱԾ ԵՒ ՎԵՐՍԿՍՈՂ ԱԶԱՏ ԽՈՀԵՐ՝ ՄԵԾ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐՈՒ ՇՈՒՐՋ

Յ. Պալեան Մարդիկ զիրար բզկտող միջատներ են ցեխի հիւլէի մը վրայ: Վոլթէր               Պահ մը եթէ կանգ առնենք եւ առանց կանխակալ կարծիքի մտածենք այն մեծ գաղափարներուն մասին, որոնք յուզած են մեզմէ առաջ ապրած սերունդներ […]

Կիզակէտ

Ֆէթիշ Թուականէն Քսան Օր Առաջ.- 1974-ԷՆ Ի ՎԵՐ ՍԿՍԱԾ ՊԱՅՔԱՐԻ ԶԷՆՔԻ ՈՒՍԸ ԹԵՐԵՒՍ ՊԷՏՔ Է ՓՈԽԵԼ…

Յ. Պալեան  Նոյնիսկ առանց յոյսի, պայքարը դեռ յոյս մըն է: Ռոմէն Ռոլէն (1866-1944)               1974-ին, քիչ մը ամէն տեղ, հայաշխարհը ՄԵԾ ԵՂԵՌՆի ոգեկոչման 60-ամեակի պատրաստութիւն կը տեսնէր: Յաջորդեցին ցոյցերը: Լոյս տեսան գիրքեր, հին եւ […]

Top Story

1 Ապրիլ 1909. Կիլիկիոյ Աղէտի 110-ամեակին Դառն Ու Դաժան Դասերը

Ն. Ապ­րի­լ 1-ի այս օ­րը, 110րդ­ ան­գա­մը ըլ­լա­լով՝ կը բա­նայ հայ ժո­ղո­վուր­դի պատ­մու­թեան յու­շա­տետ­րին ա­մէ­նէն սեւ ու ար­նա­ներկ է­ջե­րէն մէ­կը։ Ճիշդ հա­րիւ­րեւ­տա­սը տա­րի ա­ռաջ, Ապ­րի­լի ա­ռա­ջին օ­րը մո­լեգ­նե­ցաւ թրքա­կան պե­տու­թեան ար­նա­խում բար­բա­րո­սու­թիւ­նը։ Չք­նաղ Ա­տա­նա քա­ղաքն […]

Top Story

Արցախեան Հարցի Աւազախրման Իսկական Դրդապատճառները

Կարօ Արմենեան Կը փութամ կրկին Դիմատետրի ընկերներուս եւ առհասարակ Հայաստանի եւ Արցախի արտաքին քաղաքականութեան ոլորտով շահագրգիռ համայնքի ուշադրութեան յանձնել Փետրուար 11, 2015 թուակիր յօդուածս («Փանթուրքիզմի Գրաւը եւ Արցախի Հարցը») Արցախեան հիմնահարցի աւազախրման իսկական դրդապատճառներուն մասին։ […]

Top Story

ԳՐՈՂ, ԸՆԹԵՐՑՈՂ, ԳՐԱԽՕՍՈՂ, ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ, ԱԶԳ ԵՒ ՄԵՆՔ

Յ. Պալեան             Գրականութիւնը ըլլալու համար իր ժամանակի ոգեկանութեան հարազատ եւ ոչ միայն իրապաշտ արտայայտութիւնը, գերանցելու համար նոյն այդ ժամանակը դառնալով արժէք, ինքզինք կ’իրագործէ (կամ չ’իրագործէր) գրողի, ընթերցողի, գրախօսողի եւ գրական քննադատի քառասիւն շրջագիծին մէջ: […]