ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՐԵՒԵԼՈՒՄ

Ստո­րեւ, լոյս կ’ըն­ծա­յենք Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան պաշ­տօ­նա­թերթ »Դրօ­շակ«ի մէկ խմբագ­րա­կա­նը, լոյս տե­սած Դեկ­տեմ­բեր 12, 1982-ին (ԺԳ. Տա­րի, թիւ 45-46): »Հայ­կա­կան Արե­ւե­լում« վեր­նագ­րով այս խմբագ­րա­կա­նը, կա­րե­լի է բաղ­դա­տել ներ­կայ իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն հետ եւ ըստ...

Հ.Օ.Մ-Ը ԱՒԵԼԻ ՔԱՆ 500 ՀԱԶԱՐ ՏՈԼԱՐ ԿԸ ՅԱՏԿԱՑՆԷ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐՈՒ

2008-2009 կրթական տարեշրջանին, Հ.Օ.Մ.-ի զանազան միաւորներն ու ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչութիւնը աւելի քան $500,000 հազար տոլարի յատկացումներ կատարած են հայրենի տարածքներու եւ արտերկրի մէջ կրթական նպատակներու համար:  «Հ.Օ.Մ.-ը մի՛շտ առաջնահերթ կարեւորութիւն...

ՄԱՄՈՒԼ ԵՒ ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

1970-ական թուա­կան­նե­րու կէ­սե­րուն էր (ճշգրիտ տա­րին չեմ յի­շեր), երբ Պէյ­րութ հրա­տա­րա­կուող Հ.Յ.Դ. պաշ­տօ­նա­թերթ «Ազ­դակ Շա­բա­թօր­եակ-Դրօ­շակ»ին մէջ լոյս ըն­ծայ­ուե­ցաւ առաջ­նոր­դող յօդ­ուած մը՝ մօ­տա­ւո­րա­պէս հե­տեւ­եալ խո­րագ­րով, «Ին­չո՞ւ ինձ չի հա­մո­զում Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան ըն­կեր­վա­րու­թիւնը»....

ՅՈՒԼԻՍԻ ԼՐԱՏՈՒ

Այս ամսուան մեր լրատուն կը վերաբերի քաղաքական համաձայնութեան մը, որ կայացած էր 1921ին, Պոլսոյ մէջ, Հ.Յ.Դաշնակցութեան եւ նորաստեղծ Ռամկավար ազատական կուսակցութեանց միջեւ:  Այս մէկը գործակցութեան առաջին օրինակը չէ միջ-կուսակցական գործակցութեան...

ԳԱՐԵԳԻՆ Ա. ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՎԱԽՃԱՆՄԱՆ ՏԱՍՆԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ ՅՈՒՇ ՄԸ

ՄԱԹԻԿ ԷՊԼԻՂԱԹԵԱՆ Հալէպ  Մարդկային կեանքի ընթացքին յաճախ կ'ապրինք պահեր, որոնք անջնջելի կը մնան մեր յիշողութեան մէջ մինչեւ գերեզման: Ուրախ եւ տխուր առիթներ շարժապատկերի նման կը կրկնուին մեր մտքի պաստառին վրայ:...

ՍՈՒՐԻՈՅ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ Հ.Օ.Մ.Ի ՀԱԼԷՊԻ ՊԱՏՍՊԱՐԱՆ

 Յատուկ հաղորդագրութեամբ մը Հ.Օ.Մ.ի Կեդրոնական Գրասենեակը կը տեղեկացնէ թէ Սուրիոյ նախագահ Պաշար Ասատ նեցուկ կը կանգնի Պատսպարանին ու որբերու բարձրագոյն կրթութեան: Արդարեւ Ապրիլ 2009ին, Սուրբ Յարութեան տօնի նախօրեակին, Սուրիոյ Արաբական...

ԼԻԶՊՈՆԻ ՀԻՆԳ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Անցեալ տարի անոնց 25ամեակն էր: Յուլիս 27, 1983ին ՝ Սեդօ, Սիմոն, Սագօ, Արա եւ Վաչէ հնգեակը դիմած էր ծայրայեղութեան, արմատականութեան: Հայրենիքէ եւ անոր ստեղծած գուգուրանքէն զրկուած, անոնք նուիրուեցան  ազատագրութեան ու...

ԱԿՆԱՐԿ.- «…ՉՊԷՏՔ Է ԼՌԵԼ»

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ Վերջին քանի մը ամիսներուն« մտահոգիչ զարգացումներ տեղի կþունենան Հայաստանի ու Արցախի շուրջ« առանց մոռնալու Ջաւախքը« եւ սակայն« պետական« կազմակերպութեանց ու ժողովրդային մակարդակներու վրայ« պատմական այս պահուն համապատասխան արթնութիւնն...

ՄՇՈՒՇԱՊԱՏ ՃԱՄԲՈՒ…ՄԹԱԳՈՅՆ ՔԱՐՏԷՍ

Անյստակ ուղղութիւն, պղտոր տեղեկութիւն եւ դժնդակ կացութիւն: Արդարեւ, Ապրիլ 22, 2009-էն ի վեր, Հայ-Թուրք գաղտնի խօսակցութիւններու արդիւնք, ի յայտ եկած ճամբու քարտէսը կը շարունակէ մտահոգութիւն ստեղծել: Տեղին է մտահոգութիւնը, որ...

ԱՆԽԱԽՏ ԵՒ… ՎՃՌԱԿԱՄ

  [caption id="attachment_543" align="aligncenter" width="384"] Լուսանկար՝ Իննա Մխիթարեան (Երեւան)[/caption] «Իմ անունն է Պայքար…եւ վախճանս Յաղթանակ»…Այս երիտասարդ պատանին  քաջատեղեակ է թէ Հայոց Եղեռնի հարցը համահայկական է, իր ամբողջ էութեան մէջ: Այս...
Social profiles