Այլազան

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 95-ԱՄԵԱԿԻ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ…ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Ա.Մ.Ն.-Ի ԶԱՆԱԶԱՆ ԳԱՂԹՕՃԱԽՆԵՐԷ ՆԵՐՍ

Անցեալ շաբաթավերջին, Հայոց Ցեղասպանութեան 95ամեակին առթիւ, բազմաթիւ ձեռնարկներ կատարուեցան Արեւելեան Ա.Մ.Ն.ի զանազան գաղթօճախներէ ներս: Կեդրոնական ձեռնարկներէն մէկը, սովորութիւն դարձած բողոքի հաւաքը տեղի ունեցաւ Նիւ Եորքի «Թայմզ Սքուէր»ի մօտ, Կիրակի Ապրիլ 25, 2010ին: Աւելի քան երկու […]

Այլազան

ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ «ԱՐԱՐԱՏ» ՄՐՑԱՆԱԿԸ ԿԸ ՇՆՈՐՀՈՒԻ NEAR EAST FOUNDATION ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ

Չորեքշաբթի« Մարտ 10, 2010ին« Նիւ Եորքի մէջ կայացած Հ.Օ.Մ.ի Հարիւրամեակի տօնակատարման յայտագրին մաս կը կազմէր Հայ Օգնութեան Միութեան »Արարատ« մրցանակի յանձնումը Նիր Իսթ Ֆաունտէյշըն (նախապէս՝ Նիր Իսթ Րըլիֆ) ամերիկեան մարդասիրական հիմնարկին՝ որ 95 տարիներ առաջ […]

Այլազան

ՖՈՒԹՊՈԼԱՅԻՆ ՃԱԿԱՏԱԳԻ՞Ր…ԶՈՒԳԱԴԻՊՈՒԹԻ՞ՒՆ

  Զարմանալի ճակատագիր եւ …անշուշտ զուգադիպութիւն: Ըստ երեւոյթին, «ֆութպոլային քաղաքականութիւն»ն ու անոր յաջորդող անցուդարձերը, այնպիսի կացութիւն մը ստեղծած են, որ նոյնիսկ Եւրոպայի ոտնագնդակի համադաշնակցութիւնը, յատուկ միջոցառումներու դիմէ, կանխելու համար քաղաքական զգայնութիւններ: Այսպէս սոյն համադաշնակցութիւնը՝ Եու. […]

No Picture
Այլազան

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ

«Հայրենիք»ի անձնակազմը  ցաւակցութիւն կը յայտնէ, հաստատութեան գործակից Լոս Անճելըսի «Սարդարապատ» գրախանութի տնօրէն Ռիթա Սապունճեան-Տեմիրճեանի հարազատներուն՝ անոր վաղաժամ մահուան առիթով:

No Picture
Այլազան

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ

«Հայրենիք» հաստատութիւնը ցաւակցութիւն կը յայտնէ ԱՐԱՄ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ-ի հարազատներուն, անոր վաղաժամ մահուան առթիւ:

No Picture
Այլազան

ԱՊԱՔԻՆՄԱՆ ՄԱՂԹԱՆՔ

Հայ­րե­նիք« հաս­տա­տու­թիւնը կը մաղ­թէ շու­տա­փոյթ ապա­քի­նում, Պել­մոն­թի (Մա­սա­չու­սէց) Հայ Կա­թո­ղի­կէ Սուրբ Խաչ եկե­ղեց­ւոյ Հոգշ. Հայր ՌԱՖԱՅԷԼ ԱՆՏՈՆԵԱՆ-ի, որ վեր­ջերս են­թարկ­ուե­ցաւ վի­րա­բու­ժա­կան գոր­ծո­ղու­թեան:

No Picture
Ամերիկահայ

ՄԱ­ՀԱԶԴ` ԼՈՒՍԻՆ ԾԱՏՈՒՐԵԱՆԻ

   Տի­ար Վարդ­գէս Ծա­տուր­եան եւ զա­ւա­կը՝ Հրաչ Տէր եւ տի­կին Ճան եւ Թա­լին Մկրտչեան եւ զա­ւակ­նե­րը՝ Նա­րէ, Նա­րեկ եւ Ռոս­տոմ Տէր եւ տի­կին Գէ­որգ եւ Սալ­բի Խա­չա­տուր­եան եւ զա­ւա­կը՝ Ռու­բէն Տէր եւ տի­կին Վա­չէ եւ Լո­րիկ Ծա­տուր­եան եւ […]

No Picture
Top Story

ՀԱՅՐԵՆԻ ՁԿՆՈՐՍՆԵՐՈՒ ՀԵՏՔԵՐՈՎ

Լուսանկարներ՝ Իննա Մխիթարեան «Հայրենիք» Հա­յաս­տա­նի մէջ, գրե­թէ ամ­բողջ տա­րեշր­ջա­նի ըն­թաց­քին, կա­րե­լի է զբաղ­ուիլ ձկնոր­սու­թեամբ: Ծո­վա­փէ զրկուած, սա­կայն հոծ թիւով ար­ուակ­ներ, գե­տեր, ջրվէժ­ներ, լճակ­ներ եւ վիթ­խա­րի Սե­ւա­նը կը փաս­տեն թէ ջրա­ռատ է Հա­յաս­տա­նը: Հե­տե­ւա­բար ան­պա­կաս են […]

No Picture
Այլազան

ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆ… ԱՊՈՒԽՏԻՆ ՀԵՏ

Ստորեւ, թարգմանաբար լոյս կ°ընծայենք, այս հետաքրքրական ուսումնասիրութիւնգրութիւնը, որուն կիզակէտն է…ապուխտը՝ «պասթրմա«ն: Շէյքսփիրեան լեզուով գրուած այս յօդուածը կը պատկանի բեմադրիչ Նիկոլ Պէզճեանի, որ աւելի ծանօթ է եօթներորդ արուեստի՝ շարժապատկերի բնագաւառէն ներս.- Ա՛ռ, կովու կամ ոչխարի միսի […]