No Picture
Արուեստ Եւ Մշակոյթ

Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԻՍԱՔ ՄԱՆՈՒՇԵԱՆԻ՝ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ ԵՒ ԺԱՊԱՒԷՆ

Հանրածանօթ է ֆրանսահայ բեմադրիչ Ռոպէր Կէտիկեան, որ նախապէս բեմադրած է «Marius et Jeanette», «Լa Ville est Tranquille» (աւելի ծանօթ, «The Town is Quiet» անունով)  եւ «Voyage en Armenie» ժապաւէնները, աւարտելու ընթացքին մէջ է նոր ժապաւէն […]

No Picture
Արուեստ Եւ Մշակոյթ

ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՄԱՍԵԱՆԻ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱՊՆԱԿԸ… ՆՌԱՆ ԳՈՅՆՈՎ ՊԱՏՈՒԱԾ

…Արեւածագն է: Ճառագայթները մերթ ընդ մերթ կը փորձեն տիրապետել երկինք կոչուած անվերջնական եւ անծայրածիր անջրպետին վրայ: Գորշ ու թանձր կարմիր ամպեր կ’արգիլեն այս ճառագայթներուն յառաջխաղացքը, խուլ որոտումներու ընկե-րակցութեամբ:…Նռան սերմեր դուրս կը ժայթքեն եւ հեղեղով մը […]