Գրողի Անկիւն

«Հայուն Փրկութիւնը Իր Խելքին Մէջ Է»

ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ Հայրս դեղագործ էր, բայց երաժշտութիւնը եւ արուեստը իր ամբողջ աշխարհն էին: Երաժշտութեան հանդէպ իր սէրը բոլորովին տարբեր էր: Ան երկար տարիներ Սուրիոյ եւ Լիբանանի հայկական թէ այլ երաժշտական համոյթներու մէջ իր մասնակցութիւնը […]

Գրողի Անկիւն

ՍՈԽՈՒԿԸ

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ Շէնքին մուտքին, չոր հողով լի փոքրիկ թաղար մը կայ: Հողին մէջէն կը փայլի սոխուկին սրճագոյնը՝ ցամքած, լքուած, անշնչացած, սառած… Ի՞նչ կ՚ընէ հոս: Ինչո՞ւ հիմա յայտնուեցաւ: Հիմա, երբ մենք եւս ցամքած, լքուած, անշնչացած, սառած […]

Գրողի Անկիւն

Տարին, Որ Անցաւ…

Գէորգ Պետիկեան bedig43@aol.com Մեր կեանքէն անցաւ տարի մըն ալ, որպէսզի գար ուրիշը: Նորը: Արդէն իսկ նոր տարի է: Օրերէ ի վեր զայն կ’ապրինք: Այս կը նշանակէ, որ հին տարին չկայ: Համայն աշխարհը փակեց անոր էջերը: […]

Գրողի Անկիւն

ԱՐԴԵՕՔ ՀՐԱՇՔ ԿԱ՞Յ

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ Մեզմէ իւրաքանչիւրը, գուցէ ամէն տարի ունեցած է եւ կ՚ունենայ երազանքներ եւ միշտ փափաքած է անոնց կեանքի կոչուիլը, իրականանալը։ Բայց եւ այնպէս, անտանելի դարձած կեանքի սղաճին դիմաց դադրած է երազելէ եւ անսկիզբ ու անվերջ […]

Գրողի Անկիւն

Նպատակ

ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ Վերջին օրերուն, յարգելի ընթերցող, մեր զրոյցներու, հարցազրոյցներու եւ մամուլի մէջ աւելի յաճախ սկսանք գործածել «նպատակ» բառը: Եւ դժուար չէ նկատել, թէ յետ-Արցախեան պատերազմի այս շփոթ օրերուն, զայն դարձուցինք աւելի տրտում, իմաստասիրող, Հայաստանը եւ […]

Գրողի Անկիւն

ԿԱՊՈՅՏ ԱՓՍԷՆ

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ -Ոսկերչութիւն ալ պիտի ընենք…, տուն նստիլը ինչե՜ր կը սորվեցնէ եղեր մարդուն: Կը մրթմրթար ու զգուշութեամբ մէկիկ-մէկիկ ապակիի կտորները, յատուկ ունելիով մը, կը վերցնէր: Կապոյտ, գեղեցիկ թիթեռնիկի բաց թեւիկները կեդրոնին, որուն օղակաձեւ շրջանակին ծայրերէն, […]

Գրողի Անկիւն

Ցասում 

Ռաֆֆի Սարգիսեան Թորոնթօ, Գանատա Քառասնօրեայ արցունքաբեր, զսպուած  բոլոր  ցաւերը մեր` վերածեցինք ցասումի` Վահագնեայ բոցերով վառած, սանձարձա՛կ։ Այս գիշեր, կը տրոփեն մեր սիրտերը, լոկ ձեր վախճանը տեսնելու, դուք, ձեր պղծուած գահերուն բազմած նենգութիւն` Դեւերու, դաւադիր դժոխածին […]

Գրողի Անկիւն

Պիտի Ուզէի Մանկանալ

Տարօն Պարոյր Հալլաճեան Թորոնթօ Դեկտեմբեր 9, 2020 Պիտի ուզէի մանկանալ, Որպէսզի չիմանամ թէ ինչ կը նշանակէ աշխարհէն ապականուիլ։ Պիտի ուզէի մանկանալ որպէսզի չիմանամ Թէ ինչ կը նշանակէ ըլլալ ազգատեաց ու կանխակալ։ Պիտի ուզէի մանկանալ որպէսզի […]

Գրողի Անկիւն

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՄԵՆՔ

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ Պատմական շրջան մը կ՚ապրինք ականատեսը կ՚ըլլանք բոլոր դէպքերուն մանրամասնօրէն կը հետեւինք բոլոր անցուդարձերուն այն աստիճան որ ձայները կը խլացնեն այլեւս մեր ունկերը պատկերները կը մթագնեն մեր էութիւնը եւ պարոյկը կը յայտնուի՝ «ա՞ս ենք […]

Գրողի Անկիւն

ԿՏՈՐ ՄԸ ԽԱՉՔԱՐԸ

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ -Գալ տարի պիտի գանք, մի քանի օր հոս՝ Շուշիի մէջ, մնանք: Որոշեր էինք, նախանցեալ տարի, Շուշիի թարմութենէն, արծուաթռիչ դիրքէն, խրոխտ ժայռերուն տեսքէն, Կարկառ գետի վերամբարձ շառաչէն, Հունոտի կիրճէն շոգիացող հոնենիներու բոյրէն եւ բնութեան […]