ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ՝ Հ.Հ. ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾՈՑ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

Երեւան (»Երկիր« եւ »Ազատութիւն«). Նախաձեռնութեամբ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան, Դեկտեմբեր 14ին, Երեւանի մէջ սկսաւ ցեղասպանութեան վերաբերող երկօրեայ միջազգային գիտաժողովը: Բացումը կատարելով »Ցեղասպանութեան յանցագործութիւնը, կանխարգիլում, դատապարտում եւ հետեւանքներու վերացում« խորագիրը կրող...

ՆՈՐ ԲԵՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ՄԸ ԵՒՍ Կ’ԱՒԵԼՆԱՅ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ Թ.Մ.Մ. ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉԵԱՆ ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԻ ԽԱՂԱՑԱՆԿԻՆ ՎՐԱՅ…«ՇՈՂՈՔՈՐԹԸ»

Նոյեմբեր 20-21 շաբաթավերջին Մեծագոյն Նիւ Եորքի Թ.Մ.Մ. »Մհեր Մկրտչեան« թատերախումբր այս տարի երկորդ բեմադրութեամբ ներկայացաւ թատերասէր հասարակութեան ներկայացնելով անմահանուն Յակոբ Պարոնեանի »Շողոքորթը« կատակերգութիւնը: Բեմադրութիւնը՝ Գագիկ Կարապետեանի եւ երաժշտութիւնը՝ Ստեփան Լուսիկեանի:...

ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆԻ ՄԷՋ.- Հ.Յ.Դ.-Ի 120-ՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ

Հ.Յ.Դ. »Սե­պուհ« կո­մի­տէ­ու­թիւնը իր ըն­կեր­նե­րով եւ հա­ւա­տա­րիմ հա­մա­կիր­նե­րով, տօ­նախմ­բեց Հ.Յ.Դ.ևի 120-ամ­եա­կը Շա­բաթ, Դեկտ. 4, 2010ին երե­կոյ­եան ժա­մը 7:00ին Ս. Խաչ եկե­ղեց­ւոյ »Քէ­շիշ­եան« սրա­հէն ներս: Ներ­կա­յու­թեամբ՝ Ուա­շինկ­թը­նի Հ.Հ. Մե­ծար­գոյ դես­պան պրն....

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Ա.Մ.Ն.-Ի ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ Դ. ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆԸ

Րոտ Այ­լըն­տի Ուոր­ուիք շրջա­նի »Քրաուն Փլա­զա« պան­դո­կին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պած մե­ծա­րան­քի հան­դի­սու­թիւնը, աւե­լի քան եր­կու հա­րիւր ներ­կա­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ: Ներ­կա­ներ հա­մախմբ­ուած էին այս ձեռ­նար­կին,...

ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՈՒՂԻՈՎ

Հայ Դա­տը ար­ծար­ծող­նե­րուն շրջա­նա­կը բա­ւա­կան ըն­դար­ձակ է ար­դէն: Այն­քան մը, որ ան  հայ­կա­կան շրջա­նակ­նե­րէ դուրս գա­լով, բաց­ուած է մի­ջազ­գա­յին աշ­խար­հին: Եւ այդ իսկ պատ­ճա­ռով, կը խօս­ուի, կ'ար­ծարծ­ուի եւ վեր­լուծ­ման կ°են­թարկ­ուի...

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Կ.Կ.ԻՆ՝ Հ.Յ.Դ. 120ԱՄԵԱԿԻ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ՆՇՈՒՄ

Բեղուն շաբաթավերջ մը բոլորեց Ա.Մ.Ն. Արեւելեան շրջանի Հ.Յ.Դաշնակցութեան ընտանիքը, իր անդամներով, քոյր միութիւններով եւ համակիրներով: Այս ձեռնարկները, իրենց մակարդակով եւ արդիւնքով փաստեցին թէ 120 տարի առաջ յանուն սուրբ գործին համար...

ԱՂԱՒՆԻՆԵՐՈՒ ՀԵՏ… ԴԷՊԻ ԵՐԿԻՆՔ

Երեւանի Կոնդ շրջանէն ներս բազմիցս կարելի է հանդիպիլ տուներու, որոնց երդիքը կը վխտայ վանդակներով եւ անոնց մէջ բնակութիւն հաստատած աղաւնիներով: Այդտեղի բնակիչներուն համար, հաճոյք է բարձրանբալ երդիք, բանալ այդ վանդակներուն...

ԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԻՆ ԱՌԹԻՒ.- 20.8 ՄԻԼԻՈՆ ՏՈԼԱՐԻ ՀԱՆԳԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆ՝ Ի ՆՊԱՍՏ ԱՐՑԱԽԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ

Նոյեմբեր 25-ին, Գոհաբանութեան տօնին առթիւ, տեղի ունեցաւ «Հայաստան» Համահայկական հիմնադրամի 13-րդ դրամահաւաքի արշաւը՝ թելեթոնը, որ տեւեց 12 ժամ եւ ուղղակիօրէն սփռուեցաւ հեռատեսիլի արբանեակային չորս կայաններու կողմէ, ամբողջ աշխարհի տարածքին: Կարելի...

ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- ՅԻՇՈՒԵՑԱՒ ԱՐԱՄ ՀԱՅԿԱԶԻ 110ԱՄԵԱԿԸ

                                                                                                                                                                                                                           Յ.Վ. Սփիւռքահայ իրականութեան մէջ տակաւ անհրաժեշտութիւնը կը շեշտուի մեր մշակութային միութիւններուն, որոնք կը մնան աւանդապահը մեր իրաւ ազգային արժէքներուն եւ կը յուշեն դեռ մօտիկ երէկի մեր մշակութային գործիչները, որոնք...

ԵՐԱԶԱՅԻՆ, ԲԱՅՑ ՄԻՇՏ ԻՐԱԿԱ’Ն ՀԱԼԷՊԸ

                                                                                                                                                                                                             ՎԱՉԷ ԲՐՈՒՏԵԱՆ Երեւանէն ճամբայ ելած «Արմաւիա»ի օդանաւը արդէն սկսաւ թռիչքի բարձրութենէն կամաց-կամաց ցածնալ: Շարժակներու ձայնն ալ սկսաւ մեղմանալ: Սկսած ենք մօտենալ Հալէպին:  Ինծի համար ծանօթ-անծանօթ վայր մը, մեծ-մեծ հարցականներով:...
Social profiles