ԱԶՆԱՒՈՒՐ ՊԻՏԻ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒԻ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ

Հա­յոց Օգ­նու­թեան Հիմ­նար­կը (FAR.- Fund for Armenian Relief) յա­տուկ հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը կը տե­ղե­կաց­նէ թէ, յա­ռա­ջի­կայ Մա­յիս 20-ին, պի­տի պատ­ուէ հան­րահռ­չակ եր­գիչ` Շարլ Ազ­նա­ւու­րը, որ միշտ ալ հպար­տու­թեամբ յայտ­նած է թէ...

ՍԼԱՔ.- ՕՊԱՄԱ – ՔԼԻՆԹԸՆ ԶՈՒԳԵՐԳ ԼԻՊԻԱՑԻՆԵՐՈՒ ՓՐԿՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

Եթէ նախագահ Օպամա Երկուշաբթի, Մարտ 28-ի յետմիջօրէին չյայտարարէր, որ Լիպիոյ նախագահին դէմ ամերիկեան եւ ՆԱԹՕ-ական միջամտութիւնը լիպիացիներու կեանքը փրկելու, զանոնք ջարդերէ զերծ պահելու համար է, աշխարհը մոլորութեան մէջ պիտի իյնար...

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ 20-ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԱԶԴԱՆՇԱՆԸ ՏՐՈՒԵՑԱՒ

Լուսանկարներ` Ռոբերտ Կարապետեանի Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան վե­րան­կա­խաց­ման քսա­նամ­եա­կի ազ­դան­շա­նը տրուե­ցաւ Մարտ 10-ի շա­բա­թա­վեր­ջին: Ար­դա­րեւ Շա­բաթ Մարտ 11-ին, Նիւ Եորք-Նիւ Ճըրզիի մէջ, յի­շա­տա­կե­լի հան­դի­սու­թիւ­նով մը, տրուե­ցաւ ազ­դան­շա­նը այս ձեռ­նարկ­նե­րու շարքին: Մինչ այդ...

Հ.Օ.Մ.-Ի ԿՈՉԸ` ՃԱՓՈՆԻ ԲՆԱԿԱՆ ԱՂԷՏԻՆ ԱՌԻԹՈՎ

Հայ Օգնութեան Միութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը յատուկ շտապ հաղորդագրութեամբ մը կը տեղեկացնէ թէ Ճափոնը հարուածած երկրաշարժէն ետք, Հ.Օ.Մ.-ը կապ հաստատած է արտերկրի մէջ Ճափոնի ներկայացուցիչներուն հետ եւ ցաւակցութիւն յայտնելէ ետք բնական...

Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.Օ.Մ.-Ի ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՄԻՕՐԵԱՅ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ

Շա­բաթ, Փետր­ուար 12-ին, Պոս­թը­նի հա­մալ­սա­րա­նին մէջ, կա­տար­ուե­ցաւ Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Հ.Օ.Մ.-ի երի­տա­սար­դա­կան մի­օր­եայ հա­մա­գու­մա­րը: Քա­ռա­սուն աշա­կերտ­ներ մաս­նակ­ցե­ցան այս հա­մա­գու­մա­րին, որ կ՛ընդգր­կէր քա­նի մը դա­սա­խօ­սու­թիւն­ներ, զրոյց­ներ, հարց-պա­տաս­խան եւ  կլոր-սե­ղան: Հա­մա­գու­մա­րին բա­ցու­մը...

ԿԱՆԱՆՑ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐՈՒԱՆ ՆՇՈՒՄ

Հայաստանի մէջ, մեծ խանդավառութեամբ կը նշուի կանանց միջազգային օրը, որ փաստօրէն Մարտ 8էն մինչեւ Ապրիլ 7-ը տեւող տօնական Փառատօն մըն է:  Այսպէս, Հայաստանի Ազգային Ժողովի որոշումով, պետական տօներու շարքին աւելցուած...

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ.- ԽԱՉԻԿ ԴԱՇՏԵՆՑԻ ԾՆՆԴԵԱՆ ՏԱՐԵԴԱՐՁԸ ՄԵԾ ՇՈՒՔՈՎ ՆՇՈՒԵՑԱՒ

Ուր էլ քայլեմ, ուր էլ գնամ` նոյն արեւն է հսկում երգիս, Արարատի ստուերները դրօշի պէս ընկած գրքիս, Արագածի գագաթները աչքերիս մէջ յաւէտ կանգուն, Մեր զեփիւռը դէմքիս վրայ, եւ մեր գինու...

ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 14-ՐԴ ՆԱՒԱՊՏՈՅՏԸ

Լուսանկարները` Պետօ Տէր Պետրոսեանի Ամե­րի­կա­յի Հայ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան կազ­մա­կեր­պած 14-րդ տա­րե­կան 7-օր­եայ նա­ւապ­տոյ­տը ճամ­բայ ելաւ Ֆլո­րի­տա­յէն Յուն­ուար 21ին: Աւե­լի քան 1.100 հա­յոր­դի­ներ, փա­խուստ տա­լով ձմեռ­ուայ սառ­նա­մա­նի­քէն ու ամե­նօր­եայ թոհ ու...

Հ.Մ.Ը.Մ.- Ի ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԵՐԵՔ ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒ ՄԻՋ ԴԻՒԱՆԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու շրջա­նը հիւ­րըն­կա­լեց Հիւ­սիւ­սա­յին Ամե­րի­կա­յի Երեք Շրջան­նե­րու Միջ-Դիւա­նա­յին 8-րդ Ժո­ղո­վը Փետր­ուար 12, 2011 ին, Հայ­րե­նիք շէն­քէն ներս, Ուա­թըր­թաուն, Մա­սա­չու­սէց: Արե­ւել­եան Շրջա­նի, Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ատե­նա­պետ բա­րի գա­լուս­տի խօս­քե­րով...

ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՍԿՍԱ՞Ծ Է ԱՐԴԵՕՔ (ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՄԻՋԵՒ, ԳԱՂԱՓԱՐԻ ԶԷՆՔԵՐՈՎ)

ՎԱՉԷ ԲՐՈՒՏԵԱՆ Փետրուար 28, 2011 vproodian@gmail.com Տեղ մը կարդացած, կամ տեղէ մը լսած եմ հետեւեալը. օր մը Այնշթայնին հարցուցած են, թէ ի՞նչ կը մտածէ, Երրորդ համաշխարհային պատերազմին ի՞նչ զէնքեր պիտի...
Social profiles